sparael

Uppdatering Elpriset 2023

God fortsättning på Er alla i Fagotten

Lite uppdatering om El situationen 2023. I korthet kommer vi se en kraftig ökning pga omvärldsläget. Vi uppmanar alla boende att tänka lite extra på vad man kan göra för att minska sin egen förbrukning.

Elprisstöd: Alla Brf som har gemensam el räknas som organisation/företag så just nu vet vi inte något om hur det blir med el-stödet för vår del. HSB driver frågan om hur orättvist detta är för alla boende som har gemensam el. Vi som har gemensam el bidrar dessutom att minska trycket på elsystemet då vi tillsammans inte behöver ha lika stor överkapacitet som om vi hade haft var sitt elavtal.

Elkostnad på månadsavgifter: Den el som debiteras på månadsavgifterna för januari, februari och mars är den som förbrukades i augusti, september och oktober. På månadsavgifterna som delas ut i mars kommer elkostnaderna för november, december och januari. Där är det bara de höjda elkostnaderna för januari som slår igenom.

Gemensam el: Varje medlem sparar in sin anslutningsavgift (215 kr/ månad) genom att vi har gemensam el. Dessutom möjliggör det att vi i framtiden kan ha solpaneler inkopplade i vårt elnät. Vi kan dessutom tillsammans med ca 250 andra HSB föreningar delta i HSBs förhandlade elprisavtal med bättre pris på grund av storleken på förbrukningen.

El priset 2023 – nedbrytning av kostnadskomponenter

El avgifterna består ett antal avgiftsslag. En del är elpriset och en del är överföringen & Skatt. Utöver det tillkommer Moms.

Elpriset

Elpriset består av två delar:

  • Rörliga elpriset (där HSB har säkrat priset för kvartal 2-4, och till 39% för kvartal 1).
  • Utöver det tillkommer en avgift för el-område 4 som fluktuerar dag från dag.
    • Avgift för el-område 4 är en uppskattad budgeterad siffra som ändras beroende på hur elmarknaden utvecklas.

Överföringen & elskatt

Överföringsavgift från kraftringen är för oss 20 öre/kWh och elskatten 39,2 öre/KWh

  • Överföringsavgift ökar med 2 öre i 2023
  • Elskatten ökar med 9% den 1 januari 2023.

Moms

På detta betalar vi 25% moms på totalbeloppet

(Källor HSB Skåne, Techem och Kraftringen)

Uppskattade elkostnader per kvartal 2023 (enhet öre/ kWh)

Avgiftsslag Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
Elpriset (öre/kWh)  * 134,7 121,9 129,8
Elavgift Område 4 50 50 50 50
Total El   184,7 171,9 179,8
Överföringsavgift Kraftringen 20 20 20 20
Skatt         2023 39,2 39,2 39,2 39,2
Totalt överföring 59,2 59,2 59,2 59,2
Totalt El+Överföring (ex moms)   243,9 231.10 239,0
Moms 61 57,78 59,75
Totalt El+Överföring (ink moms) Ej fastställt ca 304,9 ca 288,88 ca 298,75

* Elpriset är säkrad till 39% av förbrukningen kvartal 1 (pris 142,4). Övrig del är spotpris

Enhet öre/ kWh

Så fort vi vet mer kommer vi att uppdatera pris-informationen.

Styrelsen /Brf Fagotten