screen-shot-2024-03-07-at-16-18-58

Spolning Dagvatten

Som en del av kontinuerligt underhåll så sker följande inom kort:

Entreprenör Spolarna kommer och spolar och rensar föreningens dagvattenbrunnar på området den 11-12 mars.

Vh Styrelsen Brf Fagotten