screen-shot-2022-04-22-at-19-02-08

Valberedningen informerar inför Årsmöte 2024

Se hit alla medlemmar i BRF Fagotten.

En bostadsförening är beroende av engagerade medlemmar. Alla behöver under någon period göra en insats för föreningen.

Det är vi tillsammans som sköter och utvecklar vår förening till att vara fortsatt attraktiv, både för oss som redan bor här och för de som är intresserade av att skaffa ny bostad.

Valberedningen söker nu dig som vill engagera dig i styrelsen.

Du behöver inga speciella förkunskaper för att arbeta i styrelsen. HSB erbjuder kortare informationskurser för att du skall kunna känna dig trygg i vad styrelsearbete innebär.

Har du ett engagemang för vår förening och kan avsätta tid för att tillsammans med andra i styrelsen arbeta för föreningens bästa, är du välkommen att höra av dig till valberedningen senast den 25 mars 2024.

Kontakta valberedningen och berätta lite om dig själv, om du har kunskaper som kan vara värdefulla inom t.ex. teknik, ekonomi, vår utemiljö, gemenskapsskapande och andra speciella intresseområden som kanske ligger dig varmt om hjärtat.

Du kan nå oss på mailadressen : valberedningen@fagotten.org

Eller telefonnr. Birgitta Edling 0708 364682, Maria Rygaard, Anatoly Mironov

Vänliga hälsningar,

Valberedningen