infoupdate

Central Cykelpump nu åtgärdad

Central Cykelpump är nu i funktion.
Leverantören har åtgärdat det, som visade sig vara ett monterings fel vid installationen.
Uppstår det i fortsättningen problem, ber vi dig snarast rapportera detta till HSB, via den vanliga felanmälan.
Förvaltaren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>