infoupdate

Central Cykelpump nu åtgärdad

Central Cykelpump är nu i funktion.
Leverantören har åtgärdat det, som visade sig vara ett monterings fel vid installationen.
Uppstår det i fortsättningen problem, ber vi dig snarast rapportera detta till HSB, via den vanliga felanmälan.
Förvaltaren

Leave a Reply