Elpris och elavtal i BRF Fagotten

Det har inkommit en del frågor till styrelsen kring vilket elpris vi alla betalar för vår elförbrukning.

Enligt uppgifter från HSB är upplägget sådant att HSB samlar ett stort antal bostadsrättsföreningar och förhandlar fram ett så lågt pris som möjligt som sen blir gemensamt för alla deltagande föreningar det kommande året. BRF Fagotten har sen tidigare år lämnat fullmakt till HSB att förhandla priser åt föreningen inom ramen för det upplägget. Vår fullmakt gäller fram till och med 2023-12-31. Avtalet går därefter att förlänga årsvis om vi så skulle önska.

I enlighet med avtalet förhandlar HSB fram priserna årsvis vilket bland annat innebär att vi idag inte vad priset i avtalet för 2023 kommer bli.

Trots att vårt nya fasta pris nedan är väldigt högt jämfört med tidigare år så hade det med största säkerhet vara avsevärt mycket högre om vi till exempel förhandlat på egen hand direkt med en leverantör.

Via avtalet med HSB har vi Vattenfall som leverantör.

  • Fastpris för 2021 är 35,00 öre/kWh*
  • Fastpris för 2022 är 72,30 öre/kWh*

(*Vanliga avgifter o.d. kopplade till el tillkommer precis som idag och i enlighet med föreningens gemensam-el upplägg.)

Det är ett för många välkänt faktum att el-priserna har dragit iväg rejält under hösten. Och särskilt så i el-zon 4 som vi i Skåne tillhör. El-priserna just nu under högförbrukningstider såsom vardagskvällar kl 18-19 kan vara så mycket som 5-6 kr/kWh och ibland ännu högre.

Den samlade bedömningen är att vi i detta avtal har ett fördelaktigt och tryggt pris samt att det är troligt att priserna kommer fortsätta att öka om än kanske inte i så hög takt som varit fallet under hösten. Med det sagt så är det väldigt svårt att just nu, med någon form av säkerhet, sia om framtiden för el-priserna de kommande åren.

Utifrån ovanstående kommer styrelsen under 2022 ta det säkra före det osäkra och fortsatt vara en del av HSB upplägget. Men vi kommer förstås att noga följa utvecklingen inför 2023.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Leave a Reply