SLUTDATUM satt för påkoppling av värmen

Vi har äntligen ett slutdatum för inkoppling av värmen

Föreningen har jobbat intensivt tillsammans med Svanholms, underleverantörerna och vår projektledare för att få fram ett slutdatum för när entreprenören slutgiltigt kan garantera att alla huskroppar och lägenheter på hela området kommer vara inkopplade. Och vi har nu mottagit ett sådant datum från Svanholms.

Slutdatum: 2021-10-22

Svanholms arbetar med inkoppling av huskroppar ett efter ett i en logisk följd som utgår från hus nr 6 där cirkulationspumpar och värmesystem finns. Deras personal har sedan en tid tillbaka arbetat hårt med återkoppling av vår värme vardagar, kvällar och helger.

Svanholms började med att koppla in hus nr 6 och därefter alla hus med jämna nummer där dom sista husen att kopplas in på Flöjtvägen blir hus 18, 20, 22 och 24. Man har även påbörjat arbete i hus med ojämna nummer på Fagottgränden med start i hus 5 varifrån man arbetar sig vidare hus för hus. Arbetet med värmesystemet slutförs i och med inkoppling av hus 17, 19, 21 och 23. (Läs gärna vår vädjan nedan.)

Styrelsen beklagar djup att situationen uppstått och vill bedyra att vi verkligen känner med alla våra äldre, barnfamiljer och alla andra som lider av kylan. Vi önskar att projektet avlöpt smidigare än det har gjort men samtidigt vill vi också vara tydliga med att alla involverade parter i projektet jobbat stenhårt med problemet och fullt ut prioriterat inkopplingen av värmen ända sen dess att vi fick reda på att det skulle bli förseningar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

En vädjan till alla medlemmar från styrelsen

Många medlemmar har sen tidigare införskaffat el-element och dylikt som man efterhand som värmen kopplas in kanske inte längre har ett behov av. Här vill styrelsen uppmana alla som har ett till övers att förhöra sig om någon på Fagottgränden vill låna ett tills värmen är tillbaka. Vi har en hel del personer på området som av olika anledningar har det svårt att på egen hand komma iväg och köpa el-element. Och att det för dom i den situationen säkert skulle underlätta enormt att få låna ett av någon vänligt sinnad granne. Så stäm gärna av med era grannar som ni vet eller tror kan ha dessa svårigheter och hjälp dom komma i kontakt med dom som eventuellt har ett element att låna ut. Vi har förstått att en del medlemmar redan har erbjudit sig att låna ut sina element via den Facebook-grupp som finns på området. Kanske en kanal som kan nyttjas vidare i detta syfte?

Stort tack till alla er som hörsammar vår vädjan!

 

 

 

Leave a Reply