Inbrottsskydd till balkongdörrar

Som tidigare aviserat har styrelsen låtit byggföretaget Henda ta fram ett säkerhetspaket för förbättrat inbrottsskydd för balkongdörrarna, som de kan erbjuda föreningens medlemmar till rabatterat pris. Henda har delat ut ett informationsblad och en offert till alla lägenheter på bottenvåningen, men erbjudandet kan också nyttjas av de som bor på ovanvåningen. Se längst ned på sidan för informationsblad och offert i digital form.

För att beställa säkerhetspaketet kan man gå till väga på två sätt:

- Fyll i offerten och skicka den till angiven adress.

- Skicka ett mail till sebastian.borglin@henda.se, i vilket man anger sitt namn och sin adress samt skriver att man “beställer säkerhetspaketet i enlighet med offert A11234″. I detta fall lämnas den underskriva offerten över till Henda i samband med monteringen.

Erbjudandet gäller för paketet i sin helhet fram till den 28:e februari.

När man fyller i blanketten behöver man ange följande uppgifter:

- Lägenhetsbeteckning: Adressen, inklusive det fyrsiffriga lägenhetsnummer som anges på anslagstavlan i trapphuset.
- Föreningens organisationsnummer: 716406-8129

Informationsblad
Offert på säkerhetspaket

Leave a Reply