förvaltare

Ny förvaltare från HSB fr.o.m 15 Juni!

Fr.o.m. 15 juni har vi en ny förvaltare.

Ludwika Cejovic kommer att gå in som förvaltare stället för Anton Fransén-Waldhör. Vi tackar Anton för hans insats och önskar lycka till framöver.

Ludwika känner från sina år som HSB representant i styrelsen väl till föreningen. Hon har dessutom nyligen genomgått en förvaltarutbildning. Ni finner hennes kontakt uppgifter under sidan Styrelsen. Expeditionstider kvarstår.

/Styrelsen

liftdumpercontainer

Containerhelg vecka 18!

För boende och medlemmar kommer fyra stycken Containrar placeras ut 5/5 vecka 18 för avfall av större karaktär som ej går/får slängas i Miljöhusen.

En container vid varje rondell har beställts.

Containrarna kommer att stå över helgen och försvinna 8/5.

Observera att elektronik eller miljöfarligt avfall INTE får slängas i containrarna.

Mvh Styrelsen.

styrelse

Är du intresserad av att delta i vårt styrelsearbete? Anmäl intresse!

Ett nytt årsmöte närmar sig och vi söker nya intressenter till att sitta styrelsen för Brf Fagotten.

I styrelsen arbetar vi inte bara med de årliga skötselfrågorna av vår förening. Genom olika projekt försöker vi också utveckla området, så att det behåller sin attraktionskraft för nya boende och ger mervärde till de som redan bor här. Vi ser gärna några nya styrelsemedlemmar med erfarenhet inom t.ex. ekonomi, projektarbete, teknik, juridik men även er med engagemang och tid.

Välkommen att anmäla ditt intresse av att delta i styrelsearbetet, till valberedningen – David Edgerton, email: david.edgerton@nek.lu.se eller Eva-Maria Jansson email: eja@kb.dk

/Valberedelsegruppen

jagtycker

Årsmöte 2017

Föreningen håller årsmöte Tisdag den 16 maj kl. 19.00 i församlingshemmet, Maria Magdalena kyrka, i Lund.

Informationsmaterial och kallelse kommer att skickas ut senare. Reservera redan nu den 16 maj för stämman.  Senaste dagen för motioner är den 31 mars.

/Styrelsen

tjuv

Till den det berör – Styrelsen misstänker avbruten cykelstöld

Styrelsen misstänker att några personer kring den 10-11 januari försökte stjäla cyklar på området.

Personerna blev konfronterade av en styrelsemedlem och de avvek då från platsen. Om någon nyligen blivit av med en cykel kan den finnas på gården 2-8 till vilken det ser ut som om cyklar har flyttats.

Tips till alla medlemmar – se till att röra er mycket ute på vårt gemensamma bostadsområde – tillsammans med våra grannar kan vi minska risken för att tjuvar vågar ta sig in på området ostört.

/Styrelsen

styrelse

Årsavgift 2017

Från den 1 januari 2017 höjs årsavgiften med 1%.

Alla övriga avgifter i föreningen kommer att vara samma som 2016 (källarförråd, MC- garage, kolonilotter, lån av föreninglokalen ).  Alla aktuella avgifter kan du hitta här på vår hemsida.  Höjningen på 1% täcker såväl allmänna kostnadsökningar. (avgifter för sophämtning, värme, mm) som framtida underhålls/investerings behov såsom förbättrad belysning. Styrelsens ambition är att hålla föreningens omkostnader så låga som möjliga utan att ge avkall på underhåll samt förbättringar av vår boende miljö.

Tänk på att hur vi behandlar vår gemensamma egendom får direkt påverkan på föreningens månadsavgift!

Så här använder vi pengarna enligt budgeten för 2017

  • Konsumtionsavgifter 39 % (el, värme, sophämtning, vatten och avlopp, tv och internet m. m)
  • Driftskostnader 21 % (fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, snöröjning .m.m.)
  • Amorteringar 12 % (kan ses som vårt eget sparande överstiger kostnaderna för avskrivningar)
  • Nyinvesteringar 12 % (enligt underhållsplan)
  • Underhåll löpande 8 % (enligt plan)
  • Räntor 4 %,
  • Fastighetsskatt 3 %,
  • Styrelsearbetet och intern administration 1 %

Allt är avrundade siffror. Glöm inte bort att du kan låna föreningens borrmaskin kostnadsfritt från föreningen och användningen av bastu är kostnadsfri. Aktivera bara din ”tag” och boka och njut!

Månadsavgiften ska alltid betalas i förskott till föreningen. Om man mot förmodan av någon anledning skulle göra inbetalningen för sent är det mycket viktigt att kontakta HSB Skåne eller förvaltare. Ett bra alternativ är att använda sig av föreningens autogirotjänst.

Styrelsen

förvaltare

Ny förvaltare

Brf Fagotten kommer att få en ny förvaltare då Anders Nordberg har, på egen begäran, valt att börja hos en annan fastighetsförvaltare. Vi önskar Anders lycka till på hans nya arbeten, och tackar för allt det han gjort för oss på Fagotten. Ny förvaltare hos oss från och med den 12 december är Anton Fransén Waldhör. Vi önskar Anton välkommen som förvaltare hos oss. Nya kontaktuppgifter och telefonnummer se sista sidan i Fagott info och på den nya informationen i trapphusen, samt här på hemsidan på sidan Styrelsen.

/Styrelsen

liftdumpercontainer

Containerhelg v42 : 22/23 Oktober

Föreningen tillhandahåller Containrar i varje rondell för föreningens medlemmar under helgen 22-23 Oktober. Medlemmar är välkomna att slänga större saker såsom gamla möbler etc. Kom ihåg att miljöfarligt avfall inte får slängas i dessa Containrar utan ska transporteras direkt till återvinningsstation (tex. till den närmaste som är vi Gastelyckan i Lund)

Styrelsen