medlemsmöte

Medlemsmöte torsdag 14 februari kl 18:00, Maria Magdalena Kyrka

Flera projekt drivs i föreningen nu och aktiviteterna under våren kommer att vara flera. Från styrelsen vill vi därför gärna ge er boende möjlighet att höra mer om de planer vi har och svara på frågor. Vi vill framför allt fokusera på:

- Genomförande av gemensam El med individuell mätning

- Installation av 16 ladd-uttag för el- och elhybridbilar.

- Slutförande av lagning av fogar.

- Byte av fönsterbalkar över ett relativt stort antal fönster.

/ Mycket välkommna önskar Styrelsen

arrow

HSB byter affärssystem

Den 20 februari 2019 byter HSB Skåne affärssystem. I och med bytet kommer även du som boende i en bostadsrätt förvaltad av HSB Skåne att påverkas. Inför bytet i februari kommer du därför att få uppdateringar från oss. Förutom att du framöver kommer att få avier som ser annorlunda ut kommer vi även att erbjuda ett inloggat läge på hsb.se där du kan se information om din bostad och din bostadsrättsförening, med mera. Välkommen med på vår resa mot en modernare kundportal!

Mer går att läsa i detta dokument: HSB byter affärssystem

/Förvaltaren

finns-det-nagra-snalla-katter-har

Katter på Brf Fagotten

Det bor en hel del katter i vår bostadsrättsförening.

Styrelsen får klagomål från boende i området vad gäller några av dessa katter.

Det kan vara katter som förorenar i sandlådor eller tar sig in hos boende via öppna
balkongdörrar, portar m.m. Som kattägare är du ansvarig för ditt djurs välbefinnande likaväl som när det vållar problem för andra boende. En hungrig och frusen katt tar sig gärna in i varma utrymmen.

  • Vi uppmanar därför alla våra kattägare att ta ansvar för sina djur och undvika att de skapar olägenheter för bostadsrättsföreningens medlemmar.
  • Alla boende måste se till att portarna är stängda så att inte katter tar sig in i trapphusen. Detta är också nödvändigt, speciellt vintertid, eftersom värmeförlusterna annars blir stora för föreningen, vilket leder till ökade uppvärmingskostnader som slår på månadsavgiften.

Ta hand om era fina katter och vår fina förening på samma gång,

Styrelsen

 

pollare

Farthinder Fagottgränden 1-7 och Flöjtvägen 2-8

Farthindren (pollarna) vid ingångarna till gårdarna Fagottgränden 1-7 och Flöjtvägen 2-8 kommer inte att komma på plats de närmaste månaderna.

Anledningen är att vi efter asfalteringen av dessa gårdar, behöver undersöka och besluta om nya lösningar för att ersätta de gamla pollarna.

Skälen är flera:

a) De ursprungliga pollarna finns inte längre att tillgå, leverantören har slutat tillverka dem.

b) Vi kan konstatera att det inte var en bra lösning att fästa dom mitt i gången, vilket fick till följd att snöröjarna hade stora problem och fundamenten skadades när de körde med snöplogen.

Vidare samlades vatten, som inte kunde  rinna undan vid fundamentet och rostskador uppstod.

Styrelsen arbetar på att snarast ta fram en ny och bättre lösning flr att ersätta de gamla pollarna.

/Styrelsen

utebelysning2

Utomhusbelysningen

Kompletteringen av vår belysning utomhus är nu färdig. Detta innebär att varje gård har fått ytterligare två armaturer under taken, som lyser upp gångar och cykelställ.

Dessutom har den stora lekplatsen mitt i vårt område fått ytterligare två stolpbelysningar, för att  belysa mörkare områden och göra lek möjlig även när mörkret faller tidigt på eftermiddagen under vintermånaderna.

/Styrelsen

asfalteringrondell00002

Asfaltering fortsätter enligt plan – Flöjtvägen 2-8 & Fagottgränden 1-7

Vi skall nu asfaltera gångarna och intilliggande asfaltområden på Flöjtvägen 2-8 och Fagottgränden 1-7.

Detta inkluderar partierna vid cykelställen och området framför entréerna. Senast kvällen den 2:e oktober måste boende därför flytta alla cyklar, krukor, möbler och andra lösa föremål från dessa ytor. Arbetet beräknas vara klart den 5:e oktober, då det går att flytta tillbaka cyklarna igen.

Har ni svårt att hitta annat cykelställ, är ett tips till er som bor på bottenvåningen, att under dessa begränsade dagar ha era cyklar på balkongen.

Asfalteringen är för föreningen en mycket dyr men nödvändig åtgärd och finns cyklar kvar med lås kopplat till cykelstället måste vi tyvärr be fastighetsskötaren klippa upp dessa, för att flytta på cyklarna.

Styrelsen Brf Fagotten

infoupdate

Bom gård 17 sönder & Cykelpump felanmäld

Info från Förvaltare

Bommen vid hus 17: Låsmekanismen har gått sönder och går ej att laga. Man behöver då nyckeln både för att öppna den samt nyckel för att fälla tillbaka den.

Den nyinstallerade cykelpumpen:  Har problem med trycket.  Det är för lågt och man felsöker problemet och försöker åtgärda den snarast möjligt.

Förvaltaren, Brf Fagotten

sja%cc%88lvfo%cc%88rvaltning2

Självförvaltning av rabatter på Brf. Fagotten

I vår förening har man möjlighet att själv förvalta/odla de rabatter som är utanför den egna lägenheten.

Väljer man att göra det innebär det att man tar på sig ansvaret att det ser välskött ut under hela året.

För att ”Din Utemiljö” som sköter utemiljön ska veta när det är självförvaltning måste området markeras med stenar med målade pilar som finns att hämta på vaktmästarens expedition.

Trots påminnelser är det på många ställen otydligt för ”Din Utemiljö” var det råder självförvaltning. Det blir kostsamt för föreningen när det råder oklarheter och ”Din Utemiljö” får sköta rabatter som ser ut att vara egenodlade men inte är markerade.

Vi uppmanar er härmed att markera era rabatter alternativt meddela oss om ni inte längre önskar självförvaltning. Rabatterna kommer då att på sikt planteras om med något mer lättskött och mindre tidskrävande.

Vi vill också uppmana er att inte ockupera gräsmattor och allmänna rabatter med saker som förhindrar skötsel och gräsklippning.

Styrelsen Fagotten