infoupdate

Uppstart hösten 2022 – Styrelsen informerar

Styrelsen hoppas alla medlemmar haft en fin sommar. Styrelsen har nu haft sitt första möte igen efter sommaren. Här kommer några informationspunkter av mer betydande karaktär.

 • Beslut Vatten och Rör-projekt: Styrelsen har beslutat att dela upp åtgärder gällande Vatten-och-Rör i 3 delar.
 • Elpriser för 2023: Styrelsen har valt att delta i HSB upphandling av elavtal även nästa år. Vi vet ej ännu nivåerna. Men på grund av rådande situation kommer vi ej längre kunna erbjudas ett årligt fastpris. Vi tror dock ändå att HSB har en bättre förhandlingsposition än vi som enskild förening. En ny prismodell kommer appliceras som mer följer spotpriset på marknaden på månadsbasis. Styrelsen återkommer med mer information när vi vet mer. Under tiden läs mer här: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/nyheter/2022/gemensam-elupphandling—skicka-in-din-fullmakt/
 • Budget arbete och Avgiftsförändringar. Styrelsen börjar med sitt budgetarbete för 2023. Vi kan ännu ej bedöma om där är behov av avgiftshöjning, men externa faktrorer talar för att priser i omvärlden för energi och material och arbete kommer stiga även kommande år. Styrelsen behöver noga överväga och ta ett ansvarsfullt beslut så vi säkrar en stabil ekonomi för föreningen. Vi återkommer så fort vi fått en uppdaterad underhållsplan samt en bedömning av kostnadsbilden för 2023.
 • Omläggning av föreningslån: Vi har lagt om ca 4 MSEK i befintligt lån. Lagts om på 5 år. 3.48% ränta. Amorterar 2 %. Vi har en låneportfölj med olika bindningstider som innebär att fler lån kommer behöva läggas om närmaste 2 åren. Med rådande ränteläge behöver vi räkna med att vi kommer ha en högre räntenivå vid omläggning, och därmed ta höjd för detta i kommande budgetarbete.
 • Träden på området: Trädgårdsgrupp ser över träden tillsammans med Din Utemiljö.
 • Tvättmaskinerna: Styrelsen kommer möta leverantör i September för uppföljning.
 • Återvinning: Vi tar bort 1 kärl för tidningar i sophusen pga låg användning. Sparar även pengar för föreningen.
 • Renovering Tvättestugefönster: Målning och tvättning av tvättstugefönster klar.
 • Uppföljning av OVK: Är pågående enlig plan. Boende som meddelats åtgärd har fått information.
 • Medlemsmöte planerad till Vecka 41 -  13:e October 19.00-20.30
 • Felanmälan ska alltid ske till Bredablick så alla fel kan spåras och tas om hand på rätt sätt av Förvaltare och Vaktmästare. Förvaltare kan även informera om allt gällande uthyrning av föreningslokal till hyra av slagborr, regler för balkongutbyggnad och byte av namn på dörr.
 • Ekonomi för boende/medlemmar: Kontakta alltid HSB ekonomi gällande allt som har med utdrag ur lägenhetsregister eller fråga om innehåll på medlemsavgift-avi.
infoupdate

Vatten och Avloppsprojekt – uppdatering Augusti 2022

Efter noggranna undersökningar av statusen på föreningens olika rörsystem, har styrelsen fattat följande beslut om åtgärder att genomföra i vår bostadsrättsförening.

 • A. Beslut att renovera Spillvattens-/Avloppsrör i föreningen.  Huvudmetod: Relining. Preliminär tidsplan: Start under våren 2023. Se mer nedan i denna post.
 • B. Tappvatten.  Beslut att inte vidta några åtgärder i tappvattenledningar till lägenheter eftersom dom har visat sig vara i gott skick. Åtgärder planeras endast i krypgrund. Uppskattad Tidsplan: efter Del 1 är genomfört preliminärt 2024-2025. Se mer information i tidigare post från medlemsmöte våren 2022 här: Info från medlemsmöte
 • C. Åtgärder Spillvattens-/Avloppsrör Tvättstugor. Kommer åtgärdas senare och separat då det ej påverkar övriga projekt eller lägenheterna. Se mer information i tidigare post från medlemsmöte våren 2022 här: Info från medlemsmöte

Mer information Del 1: Åtgärder Spillvatten-/Avlopps-rör lägenheter.

 1. Relining av spillvattenrör i vertikala rörschaktet: Genomföra strumprelining av vertikala avloppsstammar (från taket till krypgrunden).
 2. Samtliga synliga spillvattenrör i krypgrunderna byts.
 3. Strumprelining av horisontella avlopps-betongrör mellan husen.
 4. Förgreningar våning 2: Undersökning visar att vi inte behöver göra något med de ingjutna avloppsrören på andra våningen eftersom de har bedömts hålla ytterligare många år.

Konceptbild:

screen-shot-2022-08-29-at-06-51-26

Planerad Tidsplan

 1. Sommar 2022: Upphandling av projektledning:

  • Vi har valt företaget Sustendt för projektering, upphandling och byggledning.
  • Projektansvariga från Sustend: Jonathan Jelves & Saidom Shahgiriev
 2. Vecka 36-42: Sustend tar fram projektering och förfrågningsunderlag
 3. Vecka 43-44: Presentation till styrelsen av förfrågningsunderlag
 4. Vecka 45-50 : Anbudsförfrågan skickas ut till 3-4 leverantörer
 5. Vecka 50-1: Anbudsutvärdering: Projektledare och Styrelsen värderar inlämnade offerter för beslut
 6. Preliminär start av arbetet våren 2023

Styrelsen kommer efter samråd med Projektledare återkomma med instruktioner gällande eventuella badrumsrenovering så snart som möjligt.

 

bevattning

Förtydligande vattning och utrustning odlingslotter

Som medlem i Brf Fagotten har man möjlighet att hyra en odlingslott mot en årlig avgift. Föreningen tillhandahåller slangvinda, slang, munstycken och utkastare i närheten av Miljöhusen i anknyting till odlingslotterna.

Det är strikt förbjudet att koppla loss dessa och använda på andra platser. Vi riskerar läckage och söndrig utrustning som kostar föreningens medlemmar pengar att laga och ersätta.

För information så ska varje trapphus (i de gamla sophusen) ha uttag för vatten och möjlighet till att koppla in slang.

(Vänligen sörj för att inte slösa med vattnen, inte riskera läckage samt annat som kan skada våra byggnader eller utemiljö)

——

As a member of our BRF-community you can rent a Cultivation lot. It is strictly forbidden to remove the watering equipment intended for the Cultivation lots. Removal breaks the equipment which causes damage and costs for our common BFR-community. 

If there is a need for access to water on each yard, there is a possibility to connect a hose in the small storage rooms in each stairwell (the old garbage rooms) that can be used for temporary needs.

(Please make sure of no uncessary usage and risk of leakage that can damage buildings or our living environment)

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

screen-shot-2022-07-23-at-12-12-06

Matavfall – Tvättning av kärl i miljöhus beställd till vecka 31.

Föreningen har beställt rengöring av alla kärl i vecka 31. Vi ber alla medlemmar om hjälp med att se till att säkra att avfall hamnar i rätt kärl och att rätt typ av påsar används.

På grund av det varmare klimatet under sommarmånaderna är miljöhusen ännu mer utsatta för bildande av olägenheter speciellt kopplat till matavfallet (skadedjur etc).

Släng inget direkt i kärlen utan använd lämpliga påsar, så inget riskerar att trilla ut utanför kärlen eller direkt på marken på väg till miljöhus osv.

Please contribute to a clean recycling-environment for all members of our BRF-community – especially in times of higher degrees during summertime. User proper bags for the right type of trash and place in the correct recycling-bins.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

screen-shot-2022-07-15-at-12-35-03

Städning av Tvättstugor & Trapphus

Vår entreprenör för städning av trapphus och tvättstugor heter Universal städ.

Tvättstugor

Just nu pågår den årliga grov-städningen av tvättstugor. Om medlemmar har synpunkter på kvalitet så skriv till styrelsen så vi kan åtgärda så snart som möjligt.

OBS – detta ersätter inte det ansvar varje medlem har att hjälpa till att hålla rent i den gemensamma tvättstugan efter varje tvätt/användning. Vi skapar en bra boendemiljö tillsammans och hållbara maskiner genom att:

- Städa och torka noggrant av tvättmaskin, torkskåp, torktumlare och manglar.

- Tömma luddfilter efter varje användning.

- Använda flytande tvättmedel

- Sopa upp grus, damm, smuts från golven. Om smutsigt – moppa av golven.

Trapphus

Vi har blivit eniga om följande med städfirman:

- inga parfymerade städmedel ska användas
- miljövänliga städmedel ska använda
- en lapp kommer att vara uppsatt i varje trappa (redan denna veckan) med info om när det städas (torsdag eller fredag).
- städ-anställda har städkläder och märke så vi tydligt kan se vilken firma dem tillhör.
- årliga storstädning i tvättsugorna har börjat. De kommer att boka in några timmar för det för varje tvättstuga.
- klagomål såklart via styrelsemailen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.

 

podab-tva%cc%88ttsmaskin

Kalibrering Tvättmaskiner

För att värna om vår investering i nya tvättmaskiner i våra tvättstugor (en investering på totalt över ca 4 miljoner kronor för alla tvättstugor på området) pågår uppföljning just nu:

- dels går vi igenom så att de är fastskruvade ordentligt då det rapporterats av boende att vibrationer fortplantar sig ut i trapphuset och skapar oljud i boendemiljön

- dels har de fått en kalibrering så de sköljer 3 gånger istället för 2 gånger då boende påpekat att tvätten inte sköljs ordentligt.

Styrelsen tar tacksamt emot mer återkoppling från medlemmar så vi säkrar vi får värde för vår investering i vårt boende.

Styrelsen kommer ha möte med leverantör efter sommaren för att säkra att alla åtgärder samt kvalitet på beställda maskiner håller den nivå vi betalat för.

Fortsatt trevlig sommar.

Vh Styrelsen

Summer picnic basket with straw hat in a field of flowers

Uppmuntran till Sommarfest! – Fagotten-dag den 10 juli kl 15.00!

Fagotten-dag/ Uppmuntran till Sommarfest!

Söndag 10:e Juli -kl 15.00!

Föreningen uppmuntrar till en Fagotten-dag den 10 juli – vi möts upp vid stora lekplatsen för gemensam sommarfest/picnic och lek.

Boende uppmuntras ta med egen picknick samt gemensam grill vid grillen brevid stora lekplatsen.

Om man har roliga sällskapsspel (tex kubb, boule) ta gärna med.

Delar av styrelsen kommer vara på plats,

Vh Styrelsen

Entre2B

Förvaltare undersöker dörrar

Styrelsen har blivit uppmärksammade på att våra entredörrar inte låser sig vi de utsatta tiderna. I vissa fall har dörrar låst sig tidigare än tänkt vilket ställer till problem i planeringen för boende.

Vår förvaltare tittar nu på saken och vi hoppas problemet löses inom kort.

Vh Styrelsen

gra%cc%88sklippning

Gräsklippning & Fagotten-dag 10 Juli

Gräsklippning

För att säkra god åtkomst för gräsklippning ber vi om hjälp från boende att säkra grönytor är fria från cyklar, utemöbler och leksaker eller ha dem uppställda så de tar så lite yta som möjligt när de inte används. Vi har ett av lunds största grönområden och detta bidrar till att vi kan ha så fint skött område som möjligt. Din Utemiljö som sköter området har inte möjlighet att flytta på alla saker på gräsmattorna – så vi behöver boendes hjälp.

 

Fagotten-dag den 10 juli / Uppmuntran till Sommarfest!

Föreningen uppmuntrar till en Fagotten-dag den 10 juli – vi möts upp vid stora lekplatsen för gemensam sommarfest/picnic och lek. Boende uppmuntras ta med egen picknick samt gemensam grill på stora lekplatsen. Om man har roliga sällskapsspel (tex kubb, boule) ta gärna med. Delar av styrelsen kommer vara på plats.