liftdumpercontainer

Containerhelg v42 : 22/23 Oktober

Föreningen tillhandahåller Containrar i varje rondell för föreningens medlemmar under helgen 22-23 Oktober. Medlemmar är välkomna att slänga större saker såsom gamla möbler etc. Kom ihåg att miljöfarligt avfall inte får slängas i dessa Containrar utan ska transporteras direkt till återvinningsstation (tex. till den närmaste som är vi Gastelyckan i Lund)

Styrelsen

utebelysning2

Utebelysningsprojektet – uppdatering

Enligt vår leverantör skall provbelysning vara uppsatt v38 på gård 2-8. Även balkongsidan i gången utanför hus 18. Boende ombedes ta en titt och komma era tankar och synpunkter till styrelsen efter helgen v38.

Efter utvärdering av provgården fortsätter installation av ny belysning på resterande gårdar. Tidsplan för detta är beroende på leveranstider av armatur och stolpar.

Löpande information följer.

Styrelsen

loppis

Loppis 29/5 på centrala lekplatsen!

Ta tillfället i akt och lär känna dina grannar genom att delta i vårens loppis på centrala lekplatsen. Bli av med gamla saker, och köp något nytt!

29/5 mellan 13-15 vid centrala lekplatsen

Vi tackar medlemmarna som själva kommit med detta initiativ, och uppmanar alla medlemmar att ta liknande initiativ så vi får en trevlig sammanhållning och öppenhet inom föreningen,

/Styrelsen

 

Årsmöte

Tack för deltagande på Brf. Fagottens årsmöte 25:e Maj!

Den gamla styrelsen tackar de medlemmar som kom på Brf.Fagottens Årsmöte den 25 Maj. Det var högt i tak och en chans för medlemmarna att framföra sina åsikter om året som gått, och ta beslut inför det kommande året, på föreningens högst beslutande organ.

Den nya styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt trevlig vår och sommar, och ser fram emot ännu ett givande år för föreningen Brf. Fagotten,

/Styrelsen

medlemsmöte

Medlemsmöte Brf Fagotten 3 Maj

Brf Fagotten håller medlemsmöte i samlingslokalen på flöjtvägen 20 Tisdagen den 3 maj 2016 kl 18.00. Utöver nedanstående fasta punkter kommer styrelsen också försöka besvara de övriga frågor medlemmarna har inför kommande föreningsstämma.

  • Belysningsprojektet
  • Förslag till utegym
  • Inbjudan att delta i framtidsgrupp

Välkomna till medlemsmötet

Styrelsen

lönnträd

Fällning av Lönnträd Flöjtvägen

I närheten av odlingslotterna vid Flöjtvägen, kommer vi att fälla en ensam Lönn. Detta beror på att trädet nu vuxit sig så stort att det skuggar flera odlingslotter.

Till hösten kommer ett fruktträd att planteras i närheten, till glädje för alla boende som tycker om att äta frukt. Dessa blir heller aldrig så höga, att de riskerar att skapa någon större skugga.

/Styrelsen

do-not-feed-animals-sign-k-0569

Risk för skadedjur på området – Risk of pests in the area

All utomhusmatning av djur måste avbrytas omedelbart-

Alla Medlemmar/boenden måste hjälpa till genom att omedelbart avbryta eventuell utomhusmatning av fåglar, igelkottar, katter med mera. Vidare uppmanas alla att inte förvara något ätbart (exempelvis gräsfrön, djurmat, rotfrukter o. dyl.) på eller i anslutning till balkongerna. Detta gäller alla oavsett inglasad balkong eller ej, oavsett våning.

Vi löper stor risk att skadedjur gör sig bosatta på området. Vi har kopplat in Anticimex för inspektera alla husgrunder,

Styrelsen

—- In English below —-

All outdoor feeding animals must be stopped immediately!

All Members/tenants must help by immediately stopping any outdoor feeding of birds, hedgehogs , cats and more. We also urge all not to keep anything edible ( such as grass seeds, animal food , root o. , etc . ) on or adjacent to the balconies. This applies to everyone regardless covered balcony or not, regardless of the floor level.

We run a great risk that the pests become permanent residents of the area. We have contacted Anticimex to inspect all building foundations,

The Board