anslagstavla

Fagott-Info nr 3 – 2023

Ny fagottinfo är nu uppe på hemsidan. Du hittar alltid gamla Fagottinfo på sidan För Boende.

 • Direktlänk här till senaste utgivningen: Fagott-Info 3 – 2023
 • Uppdatering Vatten&Avloppsprojekt
 • Elstöd
 • Budgetarbete 2024
 • Information utemiljö
 • Tvättstugor riktlinjer
 • samt annat matnyttigt för dig som boende eller intresserad av vår förening.

 

Hälsningar,

Styrelsen  Brf. Fagotten i Lund

Preliminary Tidplan Proline

Uppdatering Reliningprojektet/Update reliningproject

Nu är reliningen av första gården (Flöjtvägen 2-8) klar. Det har fungerat bra och vi i styrelsen är nöjda. Tidplanen håller och 11 september (vecka 37) är det start på nästa gård (Flöjtvägen 10-16).

Tänk på att:

- lämna in nycklar i tid

- håll dig informerad via lappar i trapphuset.

- inte använda avlopp under tiden din lägenhet är påverkad

—–

The ongoing relining project is moving along according to timeschedule. The first house  (Flöjtvägen 2-8) is completed. The next house up  is (Flöjtvägen 10-16) beginning 11th September.(week 37)

Remember:

- turn in keys in time

- keep yourself informed (If you need information in english it is important to contact the project manager (ProlineSyd) or tenant association manager (Förvaltare). )

- do not flush anything into the pipes during the period that your apartement is impacted.

screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Uppdaterad info i FAQ för Reliningprojektet 2023-07-03

Förtydligande information har nu lagts till i på projeksidans FAQ för pågående Reliningprojektet (allmänna frågor och svar) - alla boende uppmanas hålla sig uppdaterade.

6. Hur får jag tillgång till WC&Dusch avlopp under tiden min trappuppgång är påverkad? (FÖRTYDLIGANDE TEXT 2023-07-03)

 • Under den veckan som reliningen sker i din lägenhet är det absolut förbjudet att använda avlopp och toalett. För varje gård kommer det därför att finnas en toalett- och duschvagn som står i anslutning till cirkulationsplatsen vid parkeringen. Det är också möjligt att använda toalett/dusch i bastulokalen under Flöjtvägen 6B. Som tidigare meddelats är det även möjligt att hyra en kemtoa av Proline under den veckan som reliningen sker. Kostnaden för hyra av kemtoa är 300 kr/dygn (transport och hantering). Föreningen betalar för momsen.

9. Fastgjutna toaletter 

 • Vid reliningen kommer er toalett behövas tas bort. Efter start av projektet har där upptäckts att vissa toaletter är fastgjutna och vissa är limmade på ett sätt att det eventuellt kan det vara svårt att ta loss dessa. Detta verkar endast gälla originalbadrum. Om er toalett skulle bli skadade/gå sönder vid borttagningen kommer Proline (reliningföretaget) installera en ny toalettstol (två standardmodeller erbjuds). Föreningen står för denna kostnad.
infoupdate

Uppdaterade rutiner Maj 2023- Badrumsrenovering ansökan & regler

När man vill genomföra renoveringar i lägenheten som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ingrepp i tätskikt i badrum samt ledningar för vatten, avlopp eller ventilation så måste man först ansöka om tillstånd hos föreningen.

Att genomföra en renovering utan tillstånd kan innebära att man förlorar sin bostadsrätt. Föreningen kan också kräva att ändringar som gjorts utan tillstånd återställs på medlemmens egen bekostnad.

Ansökan görs med bifogad blankett tillsammans med bilagor.

Ansökan handläggs av föreningens förvaltare.

Föreningens brevlåda finns på husgavel Flöjtvägen 20 vid föreningslokalen.

Direktlänk till uppdaterade rutiner: Renoveringsinstruktioner Badrum 2023-05-23 Brf Fagotten i Lund

Regler och Ansökan finns alltid på denna sida: Ansökan & Blanketter

Vänliga hälsningar Styrelsen

 

screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Vatten&Avlopp projektstart – Aviseringen gård 2-8 – inlämning nycklar!

VIKTIGT ATT MAN LÄMNAR IN SINA NYCKLAR I TID FÖR ATT INTE FÖRSENA UPPSTART AV PROJEKTET!

Proline kommer att vara i föreningens styrelserum

 • onsdagen den 7/6 mellan kl 16:30-18:00 och
 • torsdagen den 8/6 mellan kl 07:30-09:00 så boende kan komma och lämna sina lägenhetsnycklar.
 • En försyn av lägenheter kommer att göras onsdagen den 14/6 med start kl 08:00 på Flöjtvägen 4 a

Preliminär tidplan för Proline:s arbete på Flöjtvägen 2-8.

 • Under veckan som avlopp är avstängda så kommer tvättstugan bli avstängd 1 arbetsdag mellan kl 07:00-16:00
 • När era avlopp är avstängda så kommer en dusch och wc bod var uppställd i anslutning till er gård.

Flöjtvägen 4 A-B.
Alla avlopp avstängda från måndagen den 26/6 kl 07:00 -fredagen den 30/6 kl 16:00.

Flöjtvägen 4 C:
Alla avlopp avstängda från måndagen den 3/7kl 07:00 – fredagen den 7/7 kl 16:00.

Flöjtvägen 8 A-B.
Alla avlopp avstängda från måndagen den 7/8 kl 07:00 – fredagen den 11/8 kl 16:00.

Flöjtvägen 2 A-B.
Alla avlopp avstängda från måndagen den 14/8 kl 07:00 – fredagen den 18/8 kl 16:00.

Flöjtvägen 6 A-B.
Alla avlopp avstängda från måndagen den 21/8 kl 07:00– fredagen den 25/8 kl 16:00.

Flöjtvägen 6 A-B källaren
Från vecka 33  (veckan med start 14:e augusti) kommer byggarbeten att göras i källaren och framkomligheten kommer vara begränsad.

 • Hela källaren kommer att betraktas som byggarbetsplats. Stammar kommer att bilas fram och bytas till nytt gjutjärn. Ett provisoriskt avlopp kommer att hängas upp i taket och längs väggarna.
 • När arbetet med källaren är klart så kommer vi att relina alla lägenheter på 1a plan och detta arbete kommer att utföras mellan kl 07:00-16:00.
 • Ni som har en stam i ert förråd kommer att bli kontaktade om när ni ska tömma ert förråd.
 • Har ni dammkänsliga saker i ert förråd rekommenderas att ni tar bort dessa. Proline kommer att sätta ner plastrullar som ni kan täcka in ert förråd med.

Alla frågor som har med reliningsarbetet att göra så är det Benny Hallberg eller Anders Roos på Proline ni ska kontakta.

 • Projektledare: Benny Hallberg: 0761-033309
 • Arbetsledare: Anders Roos: 0768-339802
screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

FAQ och separat projektsida nu uppe!

För att förenkla och tydligöra återkommande frågor ang Vatten & Avloppsprojektet har vi skapat en separat projektsida för detta där vi samlar information samt återkommande frågor för info till alla medlemmar (FAQ) löpande.

Vatten & Avloppsprojektet – FAQ

Har ni ytterligare Frågor och Svar (till FAQ) som kan vara lämpliga att lägga upp EFTER ni varit i kontakt med projekledaren så kontakta styrelsen, så lägger vi upp till hjälp för alla medlemmar.

Vh Styrelsen

sparael

Uppdatering Elpriset kvartal 1 – 2023

Nästa debitering av el på våra månadsavgifter för Juli, Augusti, September innehåller el-kostnader för Februari, Mars, April.

Förbrukning under dessa månaderna fördelas med lika kostnad på all 3 månaderna med hjälp av ett snittpris över alla 3 månader.

För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal.

Nedan kommer vårt HSB-förhandlade elpris kostnader i Öre/KWh per månad. Snittpriset över Februari, Mars, April är det som kommer debiteras på Månadsavi.

 

Kostnadslag  Februari  Mars  April
Total El-pris  183  171.80  123,78
Överföringsavgift Kraftringen  20  20  20
Skatt         2023  39,2  39,2  39,2
 
Totalt El+Överföring (exlusive moms)  242,2  231  182,98
Moms  60,55  57,75  45,75
Totalt El+Överföring (inklusive moms) 302,75   288,75  228,73

Vi kommer att söka elstöd för föreningen i slutet av Maj och om vi får någon del av det kommer föreningen att få detta utbetalat under september månad. Detta under förutsättning att riksdagen beslutar om el stöd för föreningar och företag. Styrelsen återkommer så fort vi vet mer om detta.

Hälsningar

Styrelsen

screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Infoblad har delats ut – förtydligande gällande kontaktperson vid uppstart

Informationsblad har nu delats ut i alla brevlådor. Se här för digital kopia: InfoBlad ProlineSyd AB 

Förtydligande – alla frågor gällande planering och nyckelinlämning ska ställas till projektledare Benny Hallberg. (kontaktinfo finns på informationsbladet)

Vi har skapat en extra flik här på hemsidan med notiser gällande projektet för att samla notiser under projektets gång – du hittar den här “Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information” 

Informationletter has now been handed out to all mail boxes. See here for digitial copy: InfoBlad ProlineSyd AB .

Clarification – all initial questions around planning and handing in keys are to directed to project leader Benny Hallberg.  (contact info on informationletter),

We have created a separate page here on the website where we gather information about the project – you can find it here “Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information” 

—–

Vänliga hälsningar Styrelsen

screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Infoblad från Proline Syd AB – Vatten & Avloppsprojektet delas ut i veckan

Informationsblad gällande Vatten & Avloppsprojektet kommer delas ut i alla brevlådor från vår entreprenör Proline Syd AB i kommande vecka. Det är väldigt viktigt att noggrant läsa igenom denna information. Den innehåller bland annat en preliminär tidsplan gård för gård. Så fort informationen delats ut kommer den även göras tillgänglig här på hemsidan. Om någon boende saknar informationsblad efter 2 veckor vänligen kontakta förvaltare.

—English—

Information letter regarding the upcoming Water and Sewage system renovation project will be handed out in the coming week in mailboxes from our contractor Proline Syd AB. It is very important that you read this information. Among other information it contains a preliminary timeschedule. As soon as the information has been delivered to all mailboxes it will also be made available here on the homepage. In case you believe you have not received the informationletter after 2 weeks please contact “Förvaltaren”.

—–

Vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmöte

Årsstämma 24 maj 2023

Kallelse till Årsstämma ska nu ha gått ut i alla brevlådor. Tänk på att årsredovisningen kommer att finnas digitalt på vår hemsida (se Årsredovisning 2022 och på Ekonomi-sidan), och för de som önskar ett tryckt exemplar kan de hämta det i föreningslokalen under expeditionstid. Vi har valt detta tillvägagångssätt av miljöskäl och för att spara kostnader för vår förening. 

Datum Onsdagen den 24 maj 2023
Tid Kl 19.00
Plats Maria Magdalena Kyrka, Flygelvägen 1
Dagordning: Enligt stadgarnas § 17 ( se här för föreningens Stadgar)

 • På föreningsstämman har varje medlem en röst.
 • Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.
 • Om bostadsrätten samägs ankommer det på samägarna att avgöra vem av dem som ska utöva rösträtten.
 • Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen en röst.
 • Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.
 • En medlems rösträtt kan utövas av ombud genom fullmakt. Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde. Biträde ger medlem möjlighet till hjälp på stämman. Se stadgar för mer information.

Styrelsen
HSB Brf Fagotten