Information om byte av vatten- och värmerör mellan husen i Brf Fagotten

Under sommaren och tidig höst kommer Svanholms VVS på uppdrag av
föreningen att byta rör för värme och varmvatten mellan våra hus. Det
innebär att vi har grävmaskiner och andra maskiner inne på området
samt att luckorna i trapphusen till krypgrunden tidvis kommer att vara
öppna. Var extra uppmärksamma på era barn och husdjur. Det kommer
även att förekomma störande ljud när Svanholms borrar i grunderna på
husen. Eftersom en del rör bytts tidigare kommer grävarbeten bara att
ske mellan vissa av husen.

 
30 juni till 20 augusti: Grävarbeten och borrning samt arbete i
krypgrunderna med värmeledningar.

 
23 augusti till 30 september: I huvudsak arbete i krypgrunderna med
att koppla in de nya rören. Vattnet kommer tidvis att vara avstängt i
hela eller delar av området.

 
Vattenavstängningar
Notera att vattenavstängningar kommer att förekomma under perioden
23 augusti till 30 september. Dessa kommer att ske under arbetstid
och annonseras på anslagstavlorna i de trapphusen där boende berörs
minst 24 timmar i förväg. Observera att vattenavstängning även omfattar
tvättstugorna. Oftast kommer vattnet att fungera i grovtvättstugan i
källaren på Flöjtvägen 6 även när det är avstängt ute i olika delar av
området. Om du av medicinska skäl har svårt att ta del av information på
anslagstavlorna regelbundet meddela förvaltarna via e-post.

 
Avstängning av delar av parkeringarna
En infart till parkeringen kommer att vara avstängd under arbetet först på
Flöjtvägen och sedan på Fagottgränden. Detta för att skapa plats för
förvaring av t.ex. schaktmassor i samband med grävarbetena.
Avstängningen börjar med parkeringen i öster (mot Coop) på Flöjtvägen.
Längre fram flyttas avstängningen till Fagottgränden (tredje infarten
uppifrån/österifrån). När parkeringarna stängs av sätts skyltar och
avspärrningar ut.

 
Har du frågor skriv till förvaltarna på
forvaltare.fagotten@bredablickgruppen.se

Info från föreningsstämman samt eldning

Föreningsstämman är sedan cirka 2 veckor avklarat. Det var många som tog möjligheten att vara med på stämman genom att  poströsta. I nästa Fagottinfo kommer lite information från föreningsstämman och andra aktuella frågor i föreningen.

Protokollet från stämman, årsredovisningen samt motioner med styrelsens svar finns nu tillgängliga på på dina sidor på HSB-portalen.

Här har ni länken för att logga in och alla kan logga in med Bank-ID om du inte har konto.

https://hsbportalen-login.hsb.se/logon/LogonPoint/index.html

——————————————————————–

På grund av värmen som varit råder eldningsförbud för närvarande i Lund. Det råder alltså stor brandrisk och vi uppmanar till stor försiktighet vid alla aktiviteter som innebär risk för brand. För mer detaljerad information se Beslut om eldningsförbud i Lunds kommun – Lunds kommun

Update kring arbeten som pågår

Som några av er har märkt så håller vi på att kalibrera den nya rörelsekänsliga armaturen i tvättstugorna. Har ni några synpunkter vad gäller när de ska vara tända, hur känsliga de ska vara etc maila in till styrelsen så de kan ha det i åtanke. styrelsen@fagotten.org

Sen kommer Sandå måleri olja och fixa med våra spaljèer i omgångar mellan vecka 26-29.

Husnummer 1-8 V.26-27 datum 28 Juni

Husnummer 9-16 V.27-28

Husnummer 17-24 V.28-29

Vänliga hälsningar Styrelsen

Tillägg , vi påbörjar rensning av hängrännorna på husen 28 juni med start på Fagottgränden 17-23.

Ordinarie föreningsstämma den 15:e juni

Som tidigare aviserat kommer föreningsstämman att äga rum den 15/6. På grund av den pågående smittspridningen har styrelsen beslutat att stämman ska hållas med endast poströstning. Pandemilagen tillåter inte samlingar med fler än åtta personer och de tilltänkta HSB-lokalerna går på grund av gällande restriktioner inte att hyra.

På samma sätt som med januaris extra stämma kommer ett digitalt medlemsmöte att ordnas en vecka innan stämman, dvs på den 8/6. Kallelsen och handlingarna kommer att delas ut i god tid innan mötet.

Ny förvaltare, försening av inbrottsskydd.

Föreningen har fått en ny förvaltare som kommer jobba tillsammans med nuvarande förvaltare Niclas Lam. Den nya förvaltaren heter Tommie Christensson och kommer att bemanna expeditionen på måndagar (kl 8:00 – 8:30). Niclas kommer framöver bemanna expeditionen på onsdagar (kl 15:30 – 16:00).

Vidare har Henda har informerat styrelsen att de har fått leverensproblem med en del komponenter till det inbrottskydd som en del medlemmar har beställt genom dem. De kommer att ta kontakt med berörda medlemmarna så snart problemen är lösta.

Vattenavstängning och containerhelg

På grund av reparationsarbete kommer vattnet att stängas av i samtliga hus fredag den 23/4 mellan kl 8:00 till kl 11:00. Vattnet kan komma tillbaka något tidigare om allt går som planerat. Försök i den utsträckning som är möjlig att hålla kranar stängda under tiden.

-

Till helgen kommer containers finnas tillgängliga på två av våra rondeller, närmare bestämt de vid miljöhus #1 och miljöhus #4. De kommer att stå där från eftermiddagen på fredagen den 23/4 till förmiddagen på måndagen den 26/4.

Dessa containers kan användas av föreningens medlemmar för att kasta skrymmande objekt som annars är svåra att bli av med, till exempel trasiga möbler. Elektronik och miljöfarligt avfall (t.ex. kemikalier och färg) får inte kastas i containrarna. Dessa måste medlemmar istället transportera till en återvinningsstation, exempelvis den på Gastelyckan.

Förbättring av utemiljön

Igår påbörjade vår entreprenör Din Utemiljö arbete med nyplantering, gräsåterställning m.m. För detta kommer de lägga upp 2 jordhögar, en i varje rondell i områdets
södra sida.

På tisdag 20/4 kommer de att ta in 2 mindre maskiner till att gräva om de
planteringsytor som berörs och när alla ytorna har förberetts så kommer de att plantera växter för att sedan avsluta med täckbark.

Grävningsarbeten kommer inte att utföras före klockan 8 på morgonen för att inte störa de
boende.

Spolning och undersökning av ledningar

Under perioden 7-21 april kommer Högtrycksservice Öresund att spola och filma ledningar i våra hus och vårt område. En del av arbetet sker från våra vindar medan andra arbeten sker ute i området. Detta är en del i undersökningarna av statusen på våra rörledningar vilket kommer ge oss mer kunskap om ledningarnas skick och därmed ett bättre beslutsunderlag inför framtida beslut.