taggla%cc%8as

Tag-låsen – uppdatering!

Tag-låsen

Nu fungerar tag-låsen till miljöhus, källare och grovtvättstuga.
Använd era befintliga taggar. Samtliga utlämnade taggar skall
fungera.

Inifrån och ut kommer man genom att bara trycka ner
dörrhandtaget. Dörren låses då också upp.

Tag-låset till grovtvättstuga fungerar mellan 07:00 och 21:00.
Tvättiderna som förut mellan 08:00 och 20:00.

Tag till fritidslokalen lånas ut i samband med bokning.

Om 1-2 månader kommer vi att byta ut låscylindrarna till
soprum, källare och grovtvättstuga och de gamla nycklarna går
inte att använda mer till dessa lokaler.

TESTA ERA TAG.
Vid problem kontakta fastighetsskötare eller förvaltare.

Styrelsen

container

Containerhelg vecka 43!

För boende och medlemmar kommer fyra stycken Containrar placeras ut 27/10,  vecka 43 för avfall av större karaktär som ej går/får slängas i Miljöhusen.

En container vid varje rondell har beställts.

Containrarna kommer att stå över helgen och försvinna 30/10.

Observera att farlig elektronik eller miljöfarligt avfall INTE får slängas i containrarna. Detta måste transporteras själv till närmaste återvinningscentral.

Mvh Styrelsen.

asfalteringrondell00002

Asfaltering – Den 18:e september till den 22:a september

Den 18:e september till den 22:a september

Flöjtvägen 10 – 16 och Fagottgränden 9 – 15

Alla cyklar måste flyttas bort från gårdarnas cykelställ under denna vecka samt cykelställen mellan gårdarna

Använd övriga cykelställ på området

Tänk på att asfaltsklister som används under veckan kan förstöra både skor och kläder och annat det kommer i kontakt med.

Arbetet sker dagtid, vissa tider kan det vara svårt att ta sig fram men med ömsesidig hänsyn hjälps vi åt

 

Styrelsen

Frågor maila styrelsen  på styrelsen@fagotten.org

taggla%cc%8as

Förberedelsearbetet tagg-system på vår miljöhus och källardörrar

Till alla boende

Vi börjar nu förberedelsearbetet för att koppla på vårt tagg system med våra miljöhus
och källardörrar.
Det kommer att medföra visst grävarbete på området, för att lägga ledningar mellan
de fyra miljöhusen och närmast vanlig huskropp.
Några andra olägenheter för boende skall det inte innebära och vi återkommer med
närmare information om ett par månader, när systemet är färdigt för att tas i bruk.

/Styrelsen

förvaltare

Ny förvaltare från HSB fr.o.m 15 Juni!

Fr.o.m. 15 juni har vi en ny förvaltare.

Ludwika Cejovic kommer att gå in som förvaltare stället för Anton Fransén-Waldhör. Vi tackar Anton för hans insats och önskar lycka till framöver.

Ludwika känner från sina år som HSB representant i styrelsen väl till föreningen. Hon har dessutom nyligen genomgått en förvaltarutbildning. Ni finner hennes kontakt uppgifter under sidan Styrelsen. Expeditionstider kvarstår.

/Styrelsen

liftdumpercontainer

Containerhelg vecka 18!

För boende och medlemmar kommer fyra stycken Containrar placeras ut 5/5 vecka 18 för avfall av större karaktär som ej går/får slängas i Miljöhusen.

En container vid varje rondell har beställts.

Containrarna kommer att stå över helgen och försvinna 8/5.

Observera att elektronik eller miljöfarligt avfall INTE får slängas i containrarna.

Mvh Styrelsen.

styrelse

Är du intresserad av att delta i vårt styrelsearbete? Anmäl intresse!

Ett nytt årsmöte närmar sig och vi söker nya intressenter till att sitta styrelsen för Brf Fagotten.

I styrelsen arbetar vi inte bara med de årliga skötselfrågorna av vår förening. Genom olika projekt försöker vi också utveckla området, så att det behåller sin attraktionskraft för nya boende och ger mervärde till de som redan bor här. Vi ser gärna några nya styrelsemedlemmar med erfarenhet inom t.ex. ekonomi, projektarbete, teknik, juridik men även er med engagemang och tid.

Välkommen att anmäla ditt intresse av att delta i styrelsearbetet, till valberedningen – David Edgerton, email: david.edgerton@nek.lu.se eller Eva-Maria Jansson email: eja@kb.dk

/Valberedelsegruppen

jagtycker

Årsmöte 2017

Föreningen håller årsmöte Tisdag den 16 maj kl. 19.00 i församlingshemmet, Maria Magdalena kyrka, i Lund.

Informationsmaterial och kallelse kommer att skickas ut senare. Reservera redan nu den 16 maj för stämman.  Senaste dagen för motioner är den 31 mars.

/Styrelsen

tjuv

Till den det berör – Styrelsen misstänker avbruten cykelstöld

Styrelsen misstänker att några personer kring den 10-11 januari försökte stjäla cyklar på området.

Personerna blev konfronterade av en styrelsemedlem och de avvek då från platsen. Om någon nyligen blivit av med en cykel kan den finnas på gården 2-8 till vilken det ser ut som om cyklar har flyttats.

Tips till alla medlemmar – se till att röra er mycket ute på vårt gemensamma bostadsområde – tillsammans med våra grannar kan vi minska risken för att tjuvar vågar ta sig in på området ostört.

/Styrelsen

styrelse

Årsavgift 2017

Från den 1 januari 2017 höjs årsavgiften med 1%.

Alla övriga avgifter i föreningen kommer att vara samma som 2016 (källarförråd, MC- garage, kolonilotter, lån av föreninglokalen ).  Alla aktuella avgifter kan du hitta här på vår hemsida.  Höjningen på 1% täcker såväl allmänna kostnadsökningar. (avgifter för sophämtning, värme, mm) som framtida underhålls/investerings behov såsom förbättrad belysning. Styrelsens ambition är att hålla föreningens omkostnader så låga som möjliga utan att ge avkall på underhåll samt förbättringar av vår boende miljö.

Tänk på att hur vi behandlar vår gemensamma egendom får direkt påverkan på föreningens månadsavgift!

Så här använder vi pengarna enligt budgeten för 2017

  • Konsumtionsavgifter 39 % (el, värme, sophämtning, vatten och avlopp, tv och internet m. m)
  • Driftskostnader 21 % (fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, snöröjning .m.m.)
  • Amorteringar 12 % (kan ses som vårt eget sparande överstiger kostnaderna för avskrivningar)
  • Nyinvesteringar 12 % (enligt underhållsplan)
  • Underhåll löpande 8 % (enligt plan)
  • Räntor 4 %,
  • Fastighetsskatt 3 %,
  • Styrelsearbetet och intern administration 1 %

Allt är avrundade siffror. Glöm inte bort att du kan låna föreningens borrmaskin kostnadsfritt från föreningen och användningen av bastu är kostnadsfri. Aktivera bara din ”tag” och boka och njut!

Månadsavgiften ska alltid betalas i förskott till föreningen. Om man mot förmodan av någon anledning skulle göra inbetalningen för sent är det mycket viktigt att kontakta HSB Skåne eller förvaltare. Ett bra alternativ är att använda sig av föreningens autogirotjänst.

Styrelsen