Extra föreningsstämma

Den 21 Mars 2018 kl 19.00 kommer vi att ha en extra föreningsstämma för att besluta kring de lagmässiga förändringarna i stadgarna som vi måste göra. Vi kommer endast att ha en punkt att besluta kring och det är de nya stadgarna.

Datum: 21 Mars 2018
Tid: 19.00
Plats: Maria Magdalena Kyrkan

community

Medlemsmöte 1:a Februari – angående stängning av gångväg mellan hus 22 och 24

Intresserade medlemmar är välkomna till samtal kring styrelsens initiativ att stänga av gångvägen till vår grannförening, samfälligheten Trumpeten, som går mellan husen Flöjtvägen 22 och 24. (hörnet mot närbutiken Coop)

Vi årsmöte i maj 2017, redovisade styrelsen, i ett motionssvar, för de åtgärder vi planerade vidta för att öka tryggheten för boende, genom att göra området mindre “attraktivt” för personer med destruktivt uppsåt och som ej bör vistas i vårt bostadsområde.

Då stängning av gångvägen väckt många frågor och synpunkter, från boende på den aktuella gården, vill styrelsen gärna föra en dialog med boende, för att belysa och samtala om olika åsikter om den planerade åtgärden.

Alla intresserade boende är välkomna till detta möte Torsdagen den 1:a Februari kl 18:30-19:30. Plats: Fritidslokalen, Flöjtvägen 20.

/Styrelsen

tack-pa%cc%8a-flera-spra%cc%8ak

Årsavgift 2018 – Tack för att ni hjälper till att hålla kostnaderna under kontroll

Årsavgiften höjs från och med 2018-01-01 med endast 1%.

Detta trots allmänna kostnadsökningar avseende driften och relativt kostsamma underhållsarbeten.

Till dels möjliggörs detta av att enskilda styrelseledamöter ägnar mycket tid och stort engagemang åt att hjälpa till med projektledning av t.ex. utvidgning av Tagglåssystem, upphandling av asfaltsarbeten, återfogning av våra fasader och utredning av el-laddstolpar. Andra medlemmar ha arbetat aktivt med tillsyn av våra fastigheter och utveckling av vår utemiljö.

Kostnader för att istället för att upphandla ovan nämnda tjänster hade blivit sexsiffriga och inneburit en helt annan nivå på höjningen. Som ordförande vill jag passa på att tacka de styrelsemedlemmar och föreningsmedlemmar som lagt många timmar av sin fritid på arbeten, som innebär att vi kan hålla nere kostnaderna för oss alla.

Ett stort tack också till vår datagrupp och webmaster, som helt ideellt utvecklat vårt datanätverk och hemsida under året som gått!

/Ordföranden

broken

Förstörd rondellbelysning

Tyvärr har vi vid två olika tillfällen råkat ut för att någon förstört belysningen till våra rondell träd på Flöjtvägen.
Ledningarna är avklippta på ett sådant sätt att det är omöjligt att laga.
Vår fastighetsskötare har gjort sitt yttersta för att ordna båda belysningarna inför nyår. Det krävs dock helt ny belysning i en av vändplatserna, som just blivit avklippt och det gick inte att lösa.
Vi tycker det är väldigt tråkigt att vår fina belysning förstörs.
Detta innebär också ökade kostnader för föreningen – så vi ber alla medlemmar vara uppmärksamma på om där verkar försigå oaktsam aktivitet som riskerar skada och säga till. Vi tar tillsammans hand om vårt område.
Sabotaget kommer att polisanmälas.
/Styrelsen
taggla%cc%8as

Tag-låsen – uppdatering!

Tag-låsen

Nu fungerar tag-låsen till miljöhus, källare och grovtvättstuga.
Använd era befintliga taggar. Samtliga utlämnade taggar skall
fungera.

Inifrån och ut kommer man genom att bara trycka ner
dörrhandtaget. Dörren låses då också upp.

Tag-låset till grovtvättstuga fungerar mellan 07:00 och 21:00.
Tvättiderna som förut mellan 08:00 och 20:00.

Tag till fritidslokalen lånas ut i samband med bokning.

Om 1-2 månader kommer vi att byta ut låscylindrarna till
soprum, källare och grovtvättstuga och de gamla nycklarna går
inte att använda mer till dessa lokaler.

TESTA ERA TAG.
Vid problem kontakta fastighetsskötare eller förvaltare.

Styrelsen

container

Containerhelg vecka 43!

För boende och medlemmar kommer fyra stycken Containrar placeras ut 27/10,  vecka 43 för avfall av större karaktär som ej går/får slängas i Miljöhusen.

En container vid varje rondell har beställts.

Containrarna kommer att stå över helgen och försvinna 30/10.

Observera att farlig elektronik eller miljöfarligt avfall INTE får slängas i containrarna. Detta måste transporteras själv till närmaste återvinningscentral.

Mvh Styrelsen.

asfalteringrondell00002

Asfaltering – Den 18:e september till den 22:a september

Den 18:e september till den 22:a september

Flöjtvägen 10 – 16 och Fagottgränden 9 – 15

Alla cyklar måste flyttas bort från gårdarnas cykelställ under denna vecka samt cykelställen mellan gårdarna

Använd övriga cykelställ på området

Tänk på att asfaltsklister som används under veckan kan förstöra både skor och kläder och annat det kommer i kontakt med.

Arbetet sker dagtid, vissa tider kan det vara svårt att ta sig fram men med ömsesidig hänsyn hjälps vi åt

 

Styrelsen

Frågor maila styrelsen  på styrelsen@fagotten.org

taggla%cc%8as

Förberedelsearbetet tagg-system på vår miljöhus och källardörrar

Till alla boende

Vi börjar nu förberedelsearbetet för att koppla på vårt tagg system med våra miljöhus
och källardörrar.
Det kommer att medföra visst grävarbete på området, för att lägga ledningar mellan
de fyra miljöhusen och närmast vanlig huskropp.
Några andra olägenheter för boende skall det inte innebära och vi återkommer med
närmare information om ett par månader, när systemet är färdigt för att tas i bruk.

/Styrelsen