liftdumpercontainer

Containerhelg v42 : 22/23 Oktober

Föreningen tillhandahåller Containrar i varje rondell för föreningens medlemmar under helgen 22-23 Oktober. Medlemmar är välkomna att slänga större saker såsom gamla möbler etc. Kom ihåg att miljöfarligt avfall inte får slängas i dessa Containrar utan ska transporteras direkt till återvinningsstation (tex. till den närmaste som är vi Gastelyckan i Lund)

Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>