utebelysning2

Utebelysningsprojektet – uppdatering

Enligt vår leverantör skall provbelysning vara uppsatt v38 på gård 2-8. Även balkongsidan i gången utanför hus 18. Boende ombedes ta en titt och komma era tankar och synpunkter till styrelsen efter helgen v38.

Efter utvärdering av provgården fortsätter installation av ny belysning på resterande gårdar. Tidsplan för detta är beroende på leveranstider av armatur och stolpar.

Löpande information följer.

Styrelsen

One thought on “Utebelysningsprojektet – uppdatering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>