Påminnelse Årsmöte inlämning

Ifyllda röstningsformulär ska lämnas i föreningens brevlåda vid föreningslokalen (västra gaveln på Flöjtvägen 20) senast 30 juni 12.00.

Om ni har några fler frågor skicka in de så snabbt som möjligt då det är bra om vi kan hinna dela informationen med samtliga.

Frågor och Svar

Vi har tidigare fått in en fråga kring varför det ska vara nio stycken ledamöter men det är bara sex som föreslås?

Svar : Anledning till detta är att tre stycken som sitter kvar som valdes på två år förra året.

 

Leave a Reply