Extra föreningsstämma

Den 21 Mars 2018 kl 19.00 kommer vi att ha en extra föreningsstämma för att besluta kring de lagmässiga förändringarna i stadgarna som vi måste göra. Vi kommer endast att ha en punkt att besluta kring och det är de nya stadgarna.

Datum: 21 Mars 2018
Tid: 19.00
Plats: Maria Magdalena Kyrkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>