medlemsmöte

Medlemsmöte Innegårdar Tisdag 27/2 kl 19.00-20.00

Enligt beslut på årsstämman 2017 presenterar Styrelsen ett nytt förslag, med 2 alternativ till skötsel/gårdsombud/gårdspengar vad gäller våra innegårdar.

Plats och Tid: Fritidslokalen Hus 20 - Tisdag 27/2 kl 19.00-20.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>