Category Archives: Uncategorized

screen-shot-2024-02-16-at-07-37-41

Angående bilkörning på området/regarding traffic in our yards

Var rädd om dig själv och lekande barn på området. Kör in endast vid verkligt behov, och kör sakta! Håll er till de vägar som har hållbarhet för fordon, ej cykelvägarna!

Under pågående reliningprojekt står bommar ofta öppna för entreprenör och föreningen har flyttat på de “vita” stenar som hjälpt till att hindra fordon att köra hur som helst på området. Detta har lett till ökad trafik inne på området. Vi har många barnfamiljer på området och barn som springer ut snabbt på gårdarna för att leka som lätt kan vara osynliga för ett snabbt körande fordon.

Vi uppmanar alla boende att hjälpa till att bidra till att minska trafiken genom att:

 • för egen del och vid de tillfällen man får bud, ställa fordonen i vändzonen och gå in på området.
 • hjälpa till att stänga en grind som man ser står öppen

En själv eller anlitad entreprenörer FÅR köra in:

 • vid behov av väldigt otymplig avlastning
 • akuta ärenden (olycksfall, akuta hemtjänst ärenden, ambulans, akuta v&a ärenden osv)
 • större flytt.

En själv eller anlitad entreprenörer FÅR EJ köra in:

 • för leveranser av små och snabba bud (foodora, mat, leverans av mindre paket)
 • och låta fordron stå länge inne på området vid längre renoveringsjobb (snabb avlastning är ok)
 • eller vanlig daglig hemtjänst.
 • hälsa på en vän osv.

——- English below ——

Be careful when driving in our yards. Only enter with vehicles when really needed and drive very carefully and very slow! Only drive on the parts that can handle vehicles, not on the bike-lanes!

During the ongoing relining projects, the road barriers are often left open for contractors. On top of this we have moved the “white” stones that helped prevent vehicles from entering the area in any way, in order to allow for contractors vehicles to move around in the area more freely.

This has led to increased traffic in the area in general. We have many families with children in the area, and small children running quickly out into the yards to play who can easily be invisible to a speeding vehicle.

We urge all residents to help contribute to reducing traffic by:

 • for your own part and on the occasions when you receive a delivery, park the vehicles in the turning zone and enter the area.
 • help close a gate that you see standing open

You or your supplier MAY drive in:

 • in need of very uncumbersome offloading
 • urgent cases (accidents, urgent home care cases, ambulance, etc, urgent piping work.)
 • major move.

You or your supplier MAY NOT drive in:

 • for deliveries of small and quick parcels (foodora, pizza, parcels)
 • contractor work
 • or regular daily home care.
 • say hello to a friend, etc.

—–

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.

snow clearing in the winter

Angående snöröjning och halkbekämpning

Nu är det vinter och denna säsong har det varit flera kalla perioder i Lund. Om det finns risk för snö och/eller halka, så är det föreningens ansvar att se till att det snöröjs och halkbekämpas och i år – precis som tidigare – så gör vi det genom att anlita en entreprenör som snöröjer och saltar våra gångbanor. Tyvärr hade vår entreprenör stora problem att få igång snöröjningen i november, men nu fungerar det bättre.

 • Vad gäller snöröjningen, så sker en del av den på natten eftersom snön måste bort innan folk skall gå till jobbet. Tyvärr leder detta till buller-störningar som är svåra att undvika.
 • Vad gäller saltningen, så sker den ofta innan det har blivit halt. Vår entreprenör följer väderleksprognosen och saltar när det förväntas att bli halt. Detta har två fördelar: dels hinner de lättare med alla de områden som de skall halkbekämpa och dels så kör de inte på natten och väcker oss. Risken är förstås att det ibland saltas i onödan eftersom prognosen inte alltid stämmer, men på det stora hela så är detta det bästa sättet att salta.

En fråga som man kan ställa sig är om vi måste salta, eftersom saltet gör så att bilar, cyklar och annat i metall rostar, att hundar kan få problem med sina tassar och att växligheten kan ta skada.

 • Tyvärr är det så att det inte finns något lika effektivt rimligt alternativ till salt och föreningen (och därmed styrelsen) har ett ansvar för att inte folk ramlar och skadar sig på området. Vi uppmanar dock halk-bekämparna att inte använda mer salt än vad som behövs. Förr om åren har det ibland varit slarvig saltning, så att det har legat stora högar med salt på vissa ställen; i år är vår uppfattning att det sköts bättre, så att det är ett ”tunt lager” salt som sprids ut, även om det kan ligga lite mer på vissa ställen.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt snöröjning och halkbekämpning. Har ni några synpukter, så får ni gärna mejla oss.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Fagotten

ute2

På gång i utemiljön – December 2023

HSB Brf. Fagotten i Lund är en av de bostadsrättsföreningar med de största grönområdena i Lund. Styrelsen ser kontinuerligt över våra gröna ytor och tar i samråd med Din Utemiljö fram strategi för vår vision “Det ska kännas lite extra bra att bo på Fagotten”.

Som ett led i detta sker nu ett antal arbeten i området:

På gång i utemiljön:

 • Som ni kanske har märkt så renoverar Din Utemiljö ett antal rabatter i området. Tanken är att de skall bli både vackrare och mer lättskötta.
 • Vi har ca 10 gamla plommonträd vid gångarna mellan gårdarna i väster. De är alla av sorten Victoria och de kommer på sikt att behöva ersättas, så därför planterar Din Utemiljö också fem plommonträd av olika sorter på olika ställen på området.
 • Till våren kommer Din Utemijö att ersätta de två större träd (äkta kastanj och valnöt) som tyvärr dog förra året; de kommer då också att plantera två magnolior.
 • Vi har nu satt totalt 2500 blåblommande lökar (vårstjärna (Scilla) och rysk blåstjärna) som kommer att blomma till våren på två av de ca 10 ytor där vi skall klippa mindre i framtiden.
 • Din Utemiljö kommer under vintern att klippa buskar, bl a ta bort sådana som skymmer fönster. Det är inte tänkt att det gröna skall växa upp över fönsterblecken.

Styrelsen välkomnar all input som kan hjälpa oss ständigt förbättra vårt fina område.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.

sparael

Ingen debitering av el på senaste avgiftsavi:er – God Jul och Gott nytt År!

Styrelsen har nu genomfört beslutet omkring den schablonmässiga utdelning av elstöd till föreningens medlemmar som kommunicerades i senaste Fagott info.

På de senaste avgiftsavierna för Januari, Februari, och Mars finns ingen debitering för individuell elförbrukning för månaderna Augusti, September, Oktober. Detta är inget fel. Det är enligt tidigare kommunikation, föreningens sätt att dela ut el-stöd, genom att inte debitera för el under tre månader.

(om du undrar kring varför vi har alltid 5 månaders efterdebitering på el så sök här i forumet på tidigare kommunicerad modell för gemensam el och debitering)

Vi nästa utskick av avgiftsavier för April, Maj, Juni kommer el debiteras för konsumtion under månaderna November, December, Januari. (vi hoppar alltså över debitering för konsumtion Augusti, September, Oktober)

Vi önskar alla en god jul och god ledighet,

Vänliga hälsningar

Styrelsen,

snow clearing in the winter

Snöröjning – styrelsen arbetar på en lösning

Föreningen köper tjänsten snöröjning av vår förvaltare Bredablick.

Bredablick har tyvärr meddelat att deras snöröjare har gått sönder. Pga rådande situation är det svårt att få tag på ersättningsmaskin. Styrelsen har nått ut till andra leverantörer och arbetar för fullt för att hitta en lösning på att få röjt snön på området.

Ta det försiktigt i snön tills dess,

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.

sparael

Uppdatering Elpriset under 2023 fram till Oktober 2023.

För full transparens redovisas det elpris som HSB förhandlat fram och som Brf Fagotten får ta del av genom den gemensamma upphandling vi deltar i tillsammans med över 200 andra föreningar. (se mer info längst ner i detta inlägg)

 • Under 2021 och 2022 kunde vi dra fördel av detta.
 • Under 2023 kan vi se att HSB inte varit lika bra på att förutse elmarknaden.
 • Under 2024 ser det ut att bli ett bättre elpris utifrån den information vi fått hittills om framtidsutsikter.Det skall dock sägas att vi lever i en orolig värld med många konflikter som påverkar energipriserna i Europa som påverkar elpriserna på den nordiska marknaden.

Nedan kommer vårt HSB-förhandlade elpris kostnader i Öre/KWh per månad över året 2023.

Kom ihåg att det är en snittkostnad över 3 månader som debiterats på Månadsavi 3 månader efter.

El priset 2023 – nedbrytning av kostnadskomponenter

( Kolumnen längst till höger är summering av pris inklusive moms.)

Månad/ År Elpris Överföringsavgift
Kraftringen
Skatt Total BRF-Boende
- Öre/kWh
- Exlusive moms
Moms 25% Total Boende
- Öre/kWh
- inklusive moms
Januari 2023 113.230 20.000 39.200 172.430 43.1075 215.538
Februari 2023 183.600 20.000 39.200 242.800 60.7 303.500
Mars 2023 171.840 20.000 39.200 231.040 57.76 288.800
April 2023 123.780 20.000 39.200 182.980 45.745 228.725
Maj 2023 173.010 20.000 39.200 232.210 58.0525 290.263
Juni 2023 194.550 20.000 39.200 253.750 63.4375 317.188
Juli 2023 128.760 20.000 39.200 187.960 46.99 234.950
Augusti 2023 129.780 20.000 39.200 188.980 47.245 236.225
September 2023 143.060 20.000 39.200 202.260 50.565 252.825
Oktober 2023 157.714 20.000 39.200 216.914 54.2285 271.143
OBS: Ovan angivet i öre/kWh

El avgifterna består ett antal avgiftsslag. En del är elpriset och en del är överföringen & Skatt. Utöver det tillkommer Moms.

Elpriset HSB

Elpriset består av två delar:

 • Rörliga elpriset (där HSB har säkrat priset för kvartal 2-4, och till 39% för kvartal 1).
 • Utöver det tillkommer en avgift för el-område 4 som fluktuerar dag från dag. Avgift för el-område 4 är en uppskattad budgeterad siffra som ändras beroende på hur elmarknaden utvecklas.

Överföringen & elskatt

Överföringsavgift från kraftringen är för oss 20 öre/kWh och elskatten 39,2 öre/KWh

 • Överföringsavgift ökade med 2 öre i 2023
 • Elskatten ökade med 9% den 1 januari 2023.

Moms

På detta betalar vi 25% moms på totalbeloppet

(Källor HSB Skåne, Techem och Kraftringen)

—–

 • För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal. Vi vill även göra boende med laddstolpe uppmärksamma på att ett tekniskt fel gjort att debitering för el via laddstolpen släpat efter. Kostnad för denna el följer inte vanliga avtalet utan har ett visst påslag. Vi uppmanar er boende som har laddstolpe att se till att ha utrymme för efterdebitering av den konsumption man vet man förbrukat sen senast man blev fakturerad. För mer frågor kontakta styrelsen.

Gemensam el: Varje medlem sparar in sin anslutningsavgift (215 kr/ månad) genom att vi har gemensam el. Dessutom möjliggör det att vi i framtiden kan ha solpaneler inkopplade i vårt elnät. Vi kan dessutom tillsammans med ca 250 andra HSB föreningar delta i HSBs förhandlade elprisavtal med bättre pris på grund av storleken på förbrukningen.

Styrelsen har, för närvarande valt, att ansluta oss till det av HSB Skånes framförhandlade, elavtal. Detta tecknas gemensamt för ca. 210 skånska HSB föreningar. Skälen till detta beslut är tre:

-       Boende skall, på årsbasis, ha förutsägbara elkostnader
-       HSB har en helt annan styrka och möjlighet att förhandla fram ekonomiskt fördelaktigt avtal, jämfört med oss som enskild förening.
-       Historien visar att vi med hjälp av detta avtal får ett förhållandevis lågt elpris.

HSB får under 3 år rätten att förhandla fram nytt elavtalspris där omförhandling sker varje år, och föreningen har nu fått information om det nya ramavtalsförhandlade elavtalspris per kWh som ska gälla för 2024.

Vi har fått följande preliminära information från HSB. 

För att kunna erbjuda våra kunder och medlemmar en så låg och förutsägbar elkostnad som möjligt arbetar HSB Skåne med en långsiktig elupphandling.

Pris 2024

Elpris snitt under året: 

 • 79,20 öre/kWh exkl moms + EPAD SE4, och profilkostnader.

HSB Skåne bevakar elmarknaden och har nu säkrat elpriset för 2024. Tillkommande är kostnader för prisområde EPAD SE4 samt profilkostnader, vilket bedöms till 0,20 –0,25 SEK/kWh, beroende på hur elmarknaden utvecklas.

—-

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Fagotten i Lund

 

screen-shot-2023-11-17-at-06-40-11

Återvinning påminnelse!/Recycling reminder!

Återvinningen i miljöhusen (in English below)

Var snäll och sortera rätt i miljöhusen och placerara inte saker där som inte kan läggas i någon av återvinningskärlen. Om vi sorterar dåligt eller om det ställs saker i miljöhusen som inte hör hemma där (gasbehållare, kläder, möbler, böcker) händer följande:

 • vi får straffavgifter från kommunen
 • vaktmästaren måste ta hand om det

I båda fallen så ökar det föreningens kostnader helt i onödan. Utöver det kan man riskera hälsan på någon av sina grannar om något brandfarligt eller skadligt ställs ut som ska tas om hand enligt speciella regler.

Sortera rätt. Och det som inte får ställas i miljöhusen måste man istället köra iväg till återvinnningscentral (närmast för oss är Gastelyckan).

Vi planerar ha återkommande container-helger där boende kan slänga större skrymmande skräp. Styrelsen återkommer med tid och plats för dessa.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, Brf Fagotten

— English below—-

Recycling in recycling houses (“miljöhusen”)

Please sort correctly in the recycling houses and do not place things there that cannot be put in any of the recycling bins. If we sort badly or place things in the recycling houses that do not belong there (gas tubes, clothes, furniture, books…) two things will happen:

 • we get penalty fees from the municipality
 • the common caretaker has to take care of it

In both cases, it increases the Fagotten’s costs unnecessarily. Besides that things that do not belong might be of harm to your neighbours or be an extra firehazard if not taken care of properly according to its specific instructions.

Instead, make sure you separate trash in the correct bins, and take the obscure trash that do not belong in a recycling station to the public recycling central (closest to us is Gastelyckan).
We will plan for container-weekends in the coming year where members can throw bigger things. We will come back when we know the time and dates for these.
Best Regards,
The Board of Brf Fagotten.
sparael

Årsavgift 2024 – höjning med 2%

Nästa års höjning av årsavgift

Vi har nu haft årets budgetmöte och styrelsen har, efter en noga analys av underhållsplan och bedömning av upplåningsbehov för finansiering av framtida investeringar, beslutat att nästa års avgift och alla andra avgifter (förråd, garage, etc) kommer att höjas med endast 2 % . Detta trots den höga inflationen i samhället.

Detta möjliggörs genom att styrelsen arbetar kontinuerligt för en stabil ekonomi genom ansvarsfulla balanserade beslut som säkrar så god finansiell stabilitet som möjligt utifrån tillgänglig information om omvärlden. Tillsammans med engagerade medlemmar gör detta att föreningens ökning av kostnader kan hållas under relativt god kontroll, och vår avgift behöver inte springa iväg i lika snabb takt som inflationen. Bland annat påverkar följande:

- alla medlemmar hjälps åt så att reliningprojektet löper på och fungerar så bra som möjligt. (Det rullar än så länge på utan några större problem.)

- alla medlemmar hjälps åt att vara rädda om all vår gemensamma egendom och grönområden (våra fastigheter).

- alla medlemmar hjälps åt genom snabb inrapportering av fel och brister så de kan åtgärdas omedelbart och inte orsaka stor skada och kostnader för föreningen

Då vi lever i en orolig tid vill vi påpeka att om något skulle hända utanför vår kontroll har styrelsen alltid möjlighet att justera månadsavgiften under pågående budgetår, i detta fall 2024.

Vi tackar alla som engagerar sig och gör att vi kan ha en sund och stabil förening i dessa tider.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten i Lund

 

Preliminary Tidplan Proline

Uppdatering Vatten&Avloppsprojekt vecka 44

Ett stort tack till alla medlemmar som gjort att vårt reliningsprojekt har fungerat relativt problemfritt. Nu är reliningen av första gården (Flöjtvägen 2-8) klar. Projektet fortsätter vidare till Flöjtvägen 10-16 och därefter Flöjtvägen 18-24.

Observera att i vissa trapphus måste stegen upp till vinden att vara nedfälld under reliningen. Detta blockerar de två förråden på våning 2 och gör att man p g a säkerhetsskäl inte kan använda tvättstugan (ni kan tvätta i en annan tvättstuga under reliningen).

Tänk på detta under reliningsarbetet:

 • lämna in nycklar tid
 • håll dig informerad via information i ditt trapphus
 • använd inte avloppet under den vecka som din lägenhet är påverkad
 • tidsplaner är preliminära och kan ändras med kort varsel pga oförutsedda händelser
 • det finns möjlighet att hyra kemtoa, utöver de dusch/toa vagnar som ställs upp på gården
 • det finns extra dusch på områdets bastu

Entreprenör är Proline Syd AB. Mer information om projekt och tidsplan finns på hemsidan. Alla frågor som rör reliningen ska ställas till Proline’s projektledare Benny Hallberg på Tel: 0761-03 33 09  eller mail: benny.hallberg@proline-group.se

anslagstavla

Fagott-Info nr 3 – 2023

Ny fagottinfo är nu uppe på hemsidan. Du hittar alltid gamla Fagottinfo på sidan För Boende.

 • Direktlänk här till senaste utgivningen: Fagott-Info 3 – 2023
 • Uppdatering Vatten&Avloppsprojekt
 • Elstöd
 • Budgetarbete 2024
 • Information utemiljö
 • Tvättstugor riktlinjer
 • samt annat matnyttigt för dig som boende eller intresserad av vår förening.

 

Hälsningar,

Styrelsen  Brf. Fagotten i Lund