Category Archives: Uncategorized

sja%cc%88lvfo%cc%88rvaltning2

Självförvaltning av rabatter på Brf. Fagotten

Vi har tidigare skrivit om möjligheten till självförvaltning på Brf Fagotten (se tidigare inlägg här  )

Här kommer en uppdatering vad som gäller från Februari 2023:

Självförvaltad rabatt

I vår förening har man möjlighet att själv sköta de rabatter som är utanför lägenheten. Om man väljer att göra detta följer ett visst ansvar enligt följande:

 • att rabatten ser välskött ut under hela året.
 • att rabatten avgränsas med två tydligt synliga markeringsstenar som finns att hämta i Miljöhus 3 (vid Fagottgränden 23).
 • att de som bor på bottenvåningen bestämmer om rabatten utanför lägenheten ska vara självförvaltad eller inte (det finns dock inga hinder för att de som bor på andra våningen genomför skötseln)
 • att rabatten huvudsakligen består av fleråriga prydnadsväxter (ej grönsaker, träd eller pallkragar)
 • att eventuell plantering av lågväxande (ej över fönsterblecken) buskar ska göras en bit från väggen.
 • att det är en tydlig rak linje mellan rabatt och gräsmatta, så att det är lätt att klippa gräset.

Om du vill markera en ny självförvaltad rabatt
Kontakta utemiljögruppen i styrelsen (styrelsen@fagotten.org).

Om du inte vill sköta din rabatt längre
Ta bort markeringsstenarna (lägg dem i miljöhus 3) och kontakta
utemiljögruppen i styrelsen (styrelsen@fagotten.org).

Vid flytt
Om du flyttar så diskutera gärna med köparen om denne vill överta ansvaret för
rabatten. Lämna annars tillbaka rabatten enligt ovan.

Vänliga hälsningar, Styrelsen Brf. Fagotten

Februari 2023

Entre2B

Belysning i Trapphus

Styrelsen har nu tagit beslut om hur våra lampor i trapphus kommer att bli.

Vi vill först tacka all våra medlemmar som engagerat sig i projektet och kommit med värdefulla synpunkter.

Den lösning som styrelsen har kommit fram till efter många diskussioner är följande.

 • LED-lampor av liknade i utseende som tidigare.
  - Vi kommer att spara mycket el då dessa LED-lampor förbrukar obetydligt med el.
 • Vi kommer att installera endast 4 armaturer, då många medlemmar har tyckt att med fem stycken har det blivit ett för starkt ljus.
  - Genom att minska antalet lampor från 5 till 4 per trapphus sparar vi in ca 80 000 kronor i ersättningskostnad.
 • Vi väljer också att använda befintliga platser för att slippa få fula märken och extra kostnader för att dölja hålen.
  - På den plats där lampa försvinner försöker vi återställa så gott det går för att ge ett trevligt enhetligt intryck i trapphuset
 • Vi har dessutom lagt ca 150 000 kr i reparationer på de gamla lamporna per år.
  - Vi räknar med att vi kommer spara reparationskostnader framöver då hållbarheten på dessa nya lampor ska vara bättre.

 

Fortsatt trevlig vår önskar

Styrelsen Brf Fagotten

sparael

Uppdatering Elpriser Januari 2023

På nästa månadsavi-utsändning som gäller för april, maj, juni är det elen för november (2022 fast pris) , december (2022 fast pris) och januari (2023 rörligt) som kommer att faktureras på avierna.

 • Förbrukningen och kostnad för varje individuell månad slås ihop och delas upp på 3 lika stora belopp som debiteras på kommande avier.
 • Vi vet ännu inte när vi får vårt el stöd till föreningen kommer, då vi räknas som föreningen/företag ingår vi inte i utbetalningen i februrari.

Nedan följer information om det elpris vi har för Januari 2023.

För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal.

Hälsningar

Styrelsen

 

Avgiftsslag januari      
Elpriset (öre/kWh)  113,23      
Elavgift Område 4 50      
Total El  163,23      
Överföringsavgift Kraftringen 20      
Skatt         2023 39,2      
Totalt överföring 59,2      
Totalt El+Överföring (exlusive moms)  222,43    
Moms 55,60    
Totalt El+Överföring (inklusive moms) 278,03

 

liftdumpercontainer

Container helg planerad 14-16:e April 2023

Brf Fagotten uppmuntrar till god källsortering genom ett antal olika alternativ. Våra Miljöhus innehåller separata kärl för olika sorters avfall.

Utöver det ordnar föreningen containerdagar under året. Där kan boende slänga större skrymmande föremål som gamla möbler osv, som man själv haft svårt att transportera bort under året. Strikt förbjudet slänga miljöfarligt avfall eller liknande. Detta ska transporteras direkt till återvinningscentral av boende själv.

Nästa helg är planerad till den 14-16:e april.

Det är av största vikt att boende tar sitt ansvar och inte slänger sina grovsopor i våra Miljöhus. Det ger extra kostnader för föreningen att ta hand om dessa, vilket oundvikligen leder till högre avgifter för alla boende, vilket vi vill undvika i så stor utsträckning som möjligt.

Som boende på Östra Torn är närmaste återvinningscentral på Gastelyckan i södra Lund.

Vh Styrelsen Brf Fagotten

bevattning

Odlingslotter 2023

Det har nu delats ut lappar i alla brevlådor ang Fagottens odlingslotter och hur man går tillväga för att lämna intresse för en ny lott under 2023.

Från och med 2023 har vi på Fagotten två områden med odlingslotter:

- I föreningens nordvästa hörn: stora odlingslotter (ca 30kvm á 220kr/år).

- I föreningens sydvästra hörn kommer vi att skapa nya mindre odlingslotter lämpliga för pallkragsodling (ca 8kvm á 110kr/år).

Ni som redan har en odlingslott och vill behålla den behöver inte göra någonting.

För er som vill ha en odlingslott (eller utöka med fler), anmäl intresse genom att fylla i blanketten som mottagits i brevlåda senast 5:e mars och lämna in i brevlådan på gaveln till Flöjtvägen 20A.

Vi kommer snart komma ut med riktlinjer för självförvaltning av rabatter i direkt anslutning  till den egna lägenheten.

Styrelsen Brf Fagotten.

sparael

Uppdatering Elpriset 2023

God fortsättning på Er alla i Fagotten

Lite uppdatering om El situationen 2023. I korthet kommer vi se en kraftig ökning pga omvärldsläget. Vi uppmanar alla boende att tänka lite extra på vad man kan göra för att minska sin egen förbrukning.

Elprisstöd: Alla Brf som har gemensam el räknas som organisation/företag så just nu vet vi inte något om hur det blir med el-stödet för vår del. HSB driver frågan om hur orättvist detta är för alla boende som har gemensam el. Vi som har gemensam el bidrar dessutom att minska trycket på elsystemet då vi tillsammans inte behöver ha lika stor överkapacitet som om vi hade haft var sitt elavtal.

Elkostnad på månadsavgifter: Den el som debiteras på månadsavgifterna för januari, februari och mars är den som förbrukades i augusti, september och oktober. På månadsavgifterna som delas ut i mars kommer elkostnaderna för november, december och januari. Där är det bara de höjda elkostnaderna för januari som slår igenom.

Gemensam el: Varje medlem sparar in sin anslutningsavgift (215 kr/ månad) genom att vi har gemensam el. Dessutom möjliggör det att vi i framtiden kan ha solpaneler inkopplade i vårt elnät. Vi kan dessutom tillsammans med ca 250 andra HSB föreningar delta i HSBs förhandlade elprisavtal med bättre pris på grund av storleken på förbrukningen.

El priset 2023 – nedbrytning av kostnadskomponenter

El avgifterna består ett antal avgiftsslag. En del är elpriset och en del är överföringen & Skatt. Utöver det tillkommer Moms.

Elpriset

Elpriset består av två delar:

 • Rörliga elpriset (där HSB har säkrat priset för kvartal 2-4, och till 39% för kvartal 1).
 • Utöver det tillkommer en avgift för el-område 4 som fluktuerar dag från dag.
  • Avgift för el-område 4 är en uppskattad budgeterad siffra som ändras beroende på hur elmarknaden utvecklas.

Överföringen & elskatt

Överföringsavgift från kraftringen är för oss 20 öre/kWh och elskatten 39,2 öre/KWh

 • Överföringsavgift ökar med 2 öre i 2023
 • Elskatten ökar med 9% den 1 januari 2023.

Moms

På detta betalar vi 25% moms på totalbeloppet

(Källor HSB Skåne, Techem och Kraftringen)

Uppskattade elkostnader per kvartal 2023 (enhet öre/ kWh)

Avgiftsslag Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
Elpriset (öre/kWh)  * 134,7 121,9 129,8
Elavgift Område 4 50 50 50 50
Total El   184,7 171,9 179,8
Överföringsavgift Kraftringen 20 20 20 20
Skatt         2023 39,2 39,2 39,2 39,2
Totalt överföring 59,2 59,2 59,2 59,2
Totalt El+Överföring (ex moms)   243,9 231.10 239,0
Moms 61 57,78 59,75
Totalt El+Överföring (ink moms) Ej fastställt ca 304,9 ca 288,88 ca 298,75

* Elpriset är säkrad till 39% av förbrukningen kvartal 1 (pris 142,4). Övrig del är spotpris

Enhet öre/ kWh

Så fort vi vet mer kommer vi att uppdatera pris-informationen.

Styrelsen /Brf Fagotten

sparael

Energibesparing – tips från föreningen

Energi – både elen och fjärrvärmen – kostar föreningen och alla medlemmar stora pengar och nu när det är elbrist är det viktigt att vi är sparsamma.

Här är några saker att tänka på:

-         Hjälp till hålla entre dörrar stängda i trapphusen och fönster stängda i tvättstugorna.

-         Undvik att använda apparater som drar mycket el när den är som dyrast (kl 7-9 och 17-19); ladda t ex elbilar på natten.

-         Tvätta fulla maskiner och kör fulla diskmaskiner.

-         Torka tvätt i torktumlaren (den drar mycket mindre än torkskåpet). Låt sista tvätten hänga och torka över natten.

-         Sänk termostaterna på radiatorerna/elementen, särskilt i rum där man inte är så mycket, som t ex sovrummet. Se till att det inte står möbler precis framför radiatorerna och att termostaterna inte täcks av t ex gardiner.

-         Ha alla fönster stängda; vädra kort om du behöver det.

-         Duscha kort istället för att bada.

Styrelsen

Tack

Tack för året som gått – God Jul & Gott Nytt 2023!

Styrelsen vill tacka för året som gått, och önskar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt år!

Till info: Styrelsen arbetar för fullt med entreprenör för att få färdigställt instruktioner för badrumsrenovering. Vi meddelar så snart de är klara. Det är väldigt viktigt för alla parter att dessa blir korrekta och arbetsgången är tydlig.

Kommande möten är planerade för första halvan 2023 :

 • Styrelsemöte 18 januari,
 • Styrelsemöte 15 februari,
 • Styrelsemöte 15 mars,
 • Medlemsmöte onsdag 29 mars.
 • Styrelsemöte 12 april.
 • Årsmöte 24 Maj.

Vänliga hälsningar Styrelsen

anslagstavla-300x199

Info: Byte Garageportar samt arbete av Din Utemiljö

Uppdatering från Styrelsen:

Garageportar: Alla garageportar har nu bytts ut,

Gröna gruppen: I slutet av vecka 49 kommer vår trädgårds-entreprenör Din Utemiljö att påbörja ett antal projekt för att göra vårt område vackrare och mer lättskött:

-         Laga alla häckar som blev skadade av grävningarna när vi bytte avloppsrör.

-         Renovera sju rabatter så att de både blir vackrare och mer lättskötta (vi sätter upp lappar i de trapphus som berörs).

-         Ta bort bärbuskar och anlägga gräsmatta under fruktträden utanför Fagottgränden 19.

-         Plantera ett valnötsträd på gräsytan norr om Fagottgränden 3 och plantera en äkta kastanj norr om Fagottgränden 21.

 

Vh Styrelsen Brf Fagotten