Category Archives: Uncategorized

screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

FAQ och separat projektsida nu uppe!

För att förenkla och tydligöra återkommande frågor ang Vatten & Avloppsprojektet har vi skapat en separat projektsida för detta där vi samlar information samt återkommande frågor för info till alla medlemmar (FAQ) löpande.

Vatten & Avloppsprojektet – FAQ

Har ni ytterligare Frågor och Svar (till FAQ) som kan vara lämpliga att lägga upp EFTER ni varit i kontakt med projekledaren så kontakta styrelsen, så lägger vi upp till hjälp för alla medlemmar.

Vh Styrelsen

sparael

Uppdatering Elpriset kvartal 1 – 2023

Nästa debitering av el på våra månadsavgifter för Juli, Augusti, September innehåller el-kostnader för Februari, Mars, April.

Förbrukning under dessa månaderna fördelas med lika kostnad på all 3 månaderna med hjälp av ett snittpris över alla 3 månader.

För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal.

Nedan kommer vårt HSB-förhandlade elpris kostnader i Öre/KWh per månad. Snittpriset över Februari, Mars, April är det som kommer debiteras på Månadsavi.

 

Kostnadslag  Februari  Mars  April
Total El-pris  183  171.80  123,78
Överföringsavgift Kraftringen  20  20  20
Skatt         2023  39,2  39,2  39,2
 
Totalt El+Överföring (exlusive moms)  242,2  231  182,98
Moms  60,55  57,75  45,75
Totalt El+Överföring (inklusive moms) 302,75   288,75  228,73

Vi kommer att söka elstöd för föreningen i slutet av Maj och om vi får någon del av det kommer föreningen att få detta utbetalat under september månad. Detta under förutsättning att riksdagen beslutar om el stöd för föreningar och företag. Styrelsen återkommer så fort vi vet mer om detta.

Hälsningar

Styrelsen

screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Infoblad har delats ut – förtydligande gällande kontaktperson vid uppstart

Informationsblad har nu delats ut i alla brevlådor. Se här för digital kopia: InfoBlad ProlineSyd AB 

Förtydligande – alla frågor gällande planering och nyckelinlämning ska ställas till projektledare Benny Hallberg. (kontaktinfo finns på informationsbladet)

Vi har skapat en extra flik här på hemsidan med notiser gällande projektet för att samla notiser under projektets gång – du hittar den här “Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information” 

Informationletter has now been handed out to all mail boxes. See here for digitial copy: InfoBlad ProlineSyd AB .

Clarification – all initial questions around planning and handing in keys are to directed to project leader Benny Hallberg.  (contact info on informationletter),

We have created a separate page here on the website where we gather information about the project – you can find it here “Vatten & Avloppsprojekt (Relining)- samlad information” 

—–

Vänliga hälsningar Styrelsen

screen-shot-2023-05-23-at-07-07-57

Infoblad från Proline Syd AB – Vatten & Avloppsprojektet delas ut i veckan

Informationsblad gällande Vatten & Avloppsprojektet kommer delas ut i alla brevlådor från vår entreprenör Proline Syd AB i kommande vecka. Det är väldigt viktigt att noggrant läsa igenom denna information. Den innehåller bland annat en preliminär tidsplan gård för gård. Så fort informationen delats ut kommer den även göras tillgänglig här på hemsidan. Om någon boende saknar informationsblad efter 2 veckor vänligen kontakta förvaltare.

—English—

Information letter regarding the upcoming Water and Sewage system renovation project will be handed out in the coming week in mailboxes from our contractor Proline Syd AB. It is very important that you read this information. Among other information it contains a preliminary timeschedule. As soon as the information has been delivered to all mailboxes it will also be made available here on the homepage. In case you believe you have not received the informationletter after 2 weeks please contact “Förvaltaren”.

—–

Vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmöte

Årsstämma 24 maj 2023

Kallelse till Årsstämma ska nu ha gått ut i alla brevlådor. Tänk på att årsredovisningen kommer att finnas digitalt på vår hemsida (se Årsredovisning 2022 och på Ekonomi-sidan), och för de som önskar ett tryckt exemplar kan de hämta det i föreningslokalen under expeditionstid. Vi har valt detta tillvägagångssätt av miljöskäl och för att spara kostnader för vår förening. 

Datum Onsdagen den 24 maj 2023
Tid Kl 19.00
Plats Maria Magdalena Kyrka, Flygelvägen 1
Dagordning: Enligt stadgarnas § 17 ( se här för föreningens Stadgar)

 • På föreningsstämman har varje medlem en röst.
 • Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.
 • Om bostadsrätten samägs ankommer det på samägarna att avgöra vem av dem som ska utöva rösträtten.
 • Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen en röst.
 • Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.
 • En medlems rösträtt kan utövas av ombud genom fullmakt. Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde. Biträde ger medlem möjlighet till hjälp på stämman. Se stadgar för mer information.

Styrelsen
HSB Brf Fagotten

infoupdate

Info från Medlemsmöte 29:e Mars 2023 – Vatten & Avloppsprojektet

Vid medlemsmötet 29 mars 2023 hade vi representanter från företaget Proline som skall genomföra reliningen (infodringen av våra avloppsrör) och Sustend, som är vår konsult i detta projekt.

 • Projektet skall pågå från juni 2023 till april 2024 och det beräknas ta fem veckor att genomföra reliningen på en gård;
 • För varje lägenhet gäller det att man inte kommer kunna använda något avlopp under 4-5 dagar. (Det kommer ordnas ersättnings-Toaletter och Dusch – mer info kommer om detta)
 • Alla måste tillåta att Proline kommer in i lägenheterna, antingen genom att ge dem nyckel eller genom att vara hemma.
 • Observera att det inte kommer att vara möjligt att ha någon synpunkt på när just din lägenhet reline:as och det är mycket viktigt att Proline får tillgång till din lägenhet då.
 • För er som bor på undervåningen (utom i hus 6 och 20), så behöver Proline tillgång till er lägenhet för att kunna blockera alla avlopp (om någon släpper ut vatten medan de arbetar med just det avloppet, så förstörs allt och det blir extrakostnader för föreningen).
 • På ovanvåningarna måste man dessutom lyfta av toalettstolen för att komma åt (de sätter tillbaka den när de är färdiga).
 • Undervåningarna på hus 6 och 20 har källare och är lite speciella (återkommer till det).
 • Vissa förråd kommer även behövas tömmas under reliningen.

Det kommer nu att upprättas en detaljplanering för hur projektet skall gå till. Så fort som den är klar, så kommer vi att kommunicera den. Proline kommer också att informera med lappar i brevlådorna mm under projektets gång, så det skall inte kunna vara någon osäkerhet om när saker skall ske.

För er som har särskilda behov, t ex av hemtjänst och hemsjukvård, kommer vi att informera så tidigt som det är möjligt och även ha kontakt med kommunen.

Vänta gärna med frågor tills den första planeringen är gjord. Vi kommer att informera er så snart som vi vet mer!

Styrelsen

screen-shot-2022-04-22-at-19-02-08

Valberedningen informerar inför Årsmötet 2023

Engagera dig i styrelsen och var med och påverka allt som händer i Brf.Fagotten. Anmäl ditt intresse senast 15:e April till valberedningen@fagotten.org!

Styrelsen i Brf Fagotten är välfungerande och arbetar med olika projekt för att utveckla och förbättra vårt gemensamma kapital (vår gemensamma mark och våra gemensamma byggnader) med hjälp av vår Förvaltare, HSB, samt ett antal andra leverantörer som utför det tekniska, ekonomiska och gröna arbetet åt oss.

Styrelsen består av boende på området som vill bidra med sin kompetens och kunnande. Man behöver inte vara expert eller ha specialkompetens. Det räcker med ett intresse för att engagera sig i de ämnen som en bostadsrättsförening behöver hantera, samt intresse av att lära sig hur man arbetar i en styrelse för en bostadsrättsförening.

Vid årsmötet är det dags att välja ny styrelse och valberedningen söker nya, intresserade medlemmar i föreningen.

Viss förnyelse är alltid av godo och det behövs alltid nya krafter, som kan bidra med sin unika kunskap och tid,  då enskilda medlemmar av olika personliga skäl, eller andra skäl måste avstå från fortsatt arbete i styrelsen.

Anmäl ditt intresse till valberedningen senast den 15 April till valberedningen@fagotten.org  så talar gärna en av oss mer med dig om vad styrelsearbetet innebär och stöd/utbildning man kan få för att ta sig an arbetet i en styrelse. Du kan också ringa Birgitta Edling, 0708364682, för att höra mer om uppdraget.

Vänliga hälsningar,

Valberedningen Brf Fagotten

medlemsmöte

Medlemsmöte 29:e Mars 2023

Välkommen till årets första medlemsmöte 2023

Datum: Onsdagen den 29:e mars

Klocka: 19.00-20.30

Plats: Maria Magdalena kyrka Cafét

Punkter vi kommer att ta upp på mötet är:

 • Utemiljö- odlingslotter
 • Vår nya HSB representant Paul Smith kommer att presentera sig
 • Vår entreprenör i vårt avloppsprojekt kommer och presenterar sig
 • Övriga frågor

Nästa medlemsträff blir i oktober och sedvanlig valfri mingel vid lekplatsen mitten på sommaren

Välkomna Styrelsen, Brf Fagotten