Category Archives: Uncategorized

Larmförsäljare i området

Försäljare från minst ett larmföretag har de senaste dagarna gått omkring i området och knackat på dörrar. De påstår att de gör det på styrelsens uppdrag, att vi har bjudit in dem till ett medlemsmöte, att de ska börja vakta parkeringsplatserna i februari, med mera. Detta stämmer inte, styrelsen har inte gett något uppdrag till något larmföretag överhuvudtaget.

Information från medlemsmöte

Under onsdagen höll styrelsen ett digitalt medlemsmöte på begäran av medlemmarna. Utifrån diskussionerna på medlemsmötet har den PowerPoint som användes på mötet utvidgas med ytterligare lite information för att bli mer informativ för de som inte kunde delta och höra presentationen. Detta finns tillgängliga på Mitt HSB som nämndes i slutet av mötet. Instruktioner för att logga in på Mitt HSB finns här:

Inloggning Mitt HSB

Vid eventuella frågor, kontakta gärna styrelsen via e-post på styrelsen@fagotten.org.

Inbrottsskydd till balkongdörrar

Som tidigare aviserat har styrelsen låtit byggföretaget Henda ta fram ett säkerhetspaket för förbättrat inbrottsskydd för balkongdörrarna, som de kan erbjuda föreningens medlemmar till rabatterat pris. Henda har delat ut ett informationsblad och en offert till alla lägenheter på bottenvåningen, men erbjudandet kan också nyttjas av de som bor på ovanvåningen. Se längst ned på sidan för informationsblad och offert i digital form.

För att beställa säkerhetspaketet kan man gå till väga på två sätt:

- Fyll i offerten och skicka den till angiven adress.

- Skicka ett mail till sebastian.borglin@henda.se, i vilket man anger sitt namn och sin adress samt skriver att man “beställer säkerhetspaketet i enlighet med offert A11234″. I detta fall lämnas den underskriva offerten över till Henda i samband med monteringen.

Erbjudandet gäller för paketet i sin helhet fram till den 28:e februari.

När man fyller i blanketten behöver man ange följande uppgifter:

- Lägenhetsbeteckning: Adressen, inklusive det fyrsiffriga lägenhetsnummer som anges på anslagstavlan i trapphuset.
- Föreningens organisationsnummer: 716406-8129

Informationsblad
Offert på säkerhetspaket

Information om medlemsmöte och extra stämma

Styrelsen har efter begäran av medlemmar i föreningen kallat till extra stämma. I samband med detta har styrelsen också bjudit in till digitalt medlemsmöte. Information om hur man går tillväga för att medverka har idag delats ut i de boendes brevlådor, och finns också att läsa här: Digitalt informationsmöte och medlemsmöte

Du kan också läsa mer på hemsidan under fliken “Digitalt medlemsöte och föreningsstämma”.

Julhälsning

Hej såhär in i december!

Styrelsen ville bara önska alla en god jul och hoppas att alla kan träffa nära och kära på ett säkert sätt och samtidigt få lite ny energi efter ett omvälvande år!

Sen ge ett litet tips om att dubbelkolla sin brandvarnare såhär i jultider med tända ljus.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Gällande trasig utebelysning

Vi har ett antal lampor utanför portarna som inte lyser. För att lösa problemet behöver hela armaturen bytas ut. Nya armaturer är beställda men leveransen har tyvärr dragit ut på tiden. Om det inte blir ytterligare förseningar har leverantören lovat att montera de nya armaturerna innan jul. Gör gärna en felanmälan till Bredablick om ytterligare några lampor slutar fungera.

Extra föreningsstämma och medlemsmöte i Brf Fagotten

Styrelsen har den 1 december 2020 mottagit en skriftlig begäran från ett 30-tal boende medlemmar i Brf Fagotten om en extra föreningsstämma, för att bland annat informera om föreningens planerade underhåll och bakgrunden till avgiftshöjningen. Den ordinarie föreningsstämman beslutade bordlägga motionerna till nästkommande stämma. Det innebär att även motionerna från den ordinarie föreningsstämman 2020 kommer att behandlas på den kommande extra föreningsstämman.

För att ge möjligheter att ställa frågor till styrelsen och diskutera motionerna arrangeras ett digitalt medlemsmöte veckan före den extra föreningsstämman. För de som inte kan delta på det digitala mötet kommer minnesanteckningar och information från styrelsen att göras tillgängliga.

Att arrangera en stämma med fysisk närvaro strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, Region Skånes nyligen skärpta allmänna råd samt Regeringens riktlinjer och beslut, gällande begränsningar och rekommendationer och är därför vare sig ansvarsfullt eller möjligt med anledning av pågående pandemi. Fysisk närvaro innebär risk för smittspridning. Styrelsen har därför beslutat att stämman ska genomföras med poströstning, men med ett digitalt informationsmöte dessförinnan enligt ovan.

Styrelsen förstår önskemålen om att ha en extra föreningsstämma så fort som möjligt, men både den och ett digitalt medlemsmöte kräver en hel del praktiska förberedelser samt att information och kallelse delas ut i god tid i enlighet med stadgarna. Därför är det inte praktiskt möjligt att genomföra en extra stämma och digitalt medlemsmöte i december men kommer att anordnas redan i januari 2021.

Digitalt medlemsmöte: Onsdagen den 13 januari 2021, kl.18.00. (vi återkommer med länk och anvisningar)

Extra föreningsstämma: Onsdagen den 20 januari 2021, via poströstning.

Kallelse till den extra föreningsstämman kommer senast 15 december 2020. Information om hur det digitala medlemsmötet ska genomföras kommer att delas ut i god tid före mötet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Fagotten