Category Archives: Uncategorized

Extra föreningsstämma och medlemsmöte i Brf Fagotten

Styrelsen har den 1 december 2020 mottagit en skriftlig begäran från ett 30-tal boende medlemmar i Brf Fagotten om en extra föreningsstämma, för att bland annat informera om föreningens planerade underhåll och bakgrunden till avgiftshöjningen. Den ordinarie föreningsstämman beslutade bordlägga motionerna till nästkommande stämma. Det innebär att även motionerna från den ordinarie föreningsstämman 2020 kommer att behandlas på den kommande extra föreningsstämman.

För att ge möjligheter att ställa frågor till styrelsen och diskutera motionerna arrangeras ett digitalt medlemsmöte veckan före den extra föreningsstämman. För de som inte kan delta på det digitala mötet kommer minnesanteckningar och information från styrelsen att göras tillgängliga.

Att arrangera en stämma med fysisk närvaro strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, Region Skånes nyligen skärpta allmänna råd samt Regeringens riktlinjer och beslut, gällande begränsningar och rekommendationer och är därför vare sig ansvarsfullt eller möjligt med anledning av pågående pandemi. Fysisk närvaro innebär risk för smittspridning. Styrelsen har därför beslutat att stämman ska genomföras med poströstning, men med ett digitalt informationsmöte dessförinnan enligt ovan.

Styrelsen förstår önskemålen om att ha en extra föreningsstämma så fort som möjligt, men både den och ett digitalt medlemsmöte kräver en hel del praktiska förberedelser samt att information och kallelse delas ut i god tid i enlighet med stadgarna. Därför är det inte praktiskt möjligt att genomföra en extra stämma och digitalt medlemsmöte i december men kommer att anordnas redan i januari 2021.

Digitalt medlemsmöte: Onsdagen den 13 januari 2021, kl.18.00. (vi återkommer med länk och anvisningar)

Extra föreningsstämma: Onsdagen den 20 januari 2021, via poströstning.

Kallelse till den extra föreningsstämman kommer senast 15 december 2020. Information om hur det digitala medlemsmötet ska genomföras kommer att delas ut i god tid före mötet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Fagotten

Frågor och svar om månadsavgifter och stamrenovering

Många av föreningens medlemmar önskar mer utförlig information om avgifter och stamrenovering. Dessvärre är det inte möjligt att hålla ett fysiskt medlemsmöte på grund av Coronapandemin och de restriktioner som gäller. Styrelsen har därför försökt samla vanligt förekommande frågor och svar i ett dokument som finns att läsa på följande länk:

Frågor och svar om avgifter och stamrenovering (Uppdaterad 20/11/26)

Om du har några frågor du vill ha svar på får du gärna skriva ett mail och skicka till styrelsen@fagotten.org. Vi kommer att uppdatera dokumentet allt eftersom vi får in fler frågor.

Värmesystemet och luftning av radiatorer

Värmesystem

För att förbättra driftsäkerheten i vårt värmesystem har vi bytt ut cirkulationspumpar och expansionskärl i värmesystemet. Det gör att risken för oväntade problem med värmen minskar och vi får ett värmesystem som håller längre. Arbetet innebär att det kommit in luft i värmesystemet så om era radiatorer bara är delvis är varma eller låter illa prova att lufta dem. Om era radiatorer låter illa trots att ni luftat dem kan det bero på att våra nya pumpar inte är injusterade ännu.

Fastighetsskötaren hjälper de som behöver hjälp att lufta radiatorerna. Felanmäl i sådana fall till Bredablick. Eventuella mindre oljud från värmesystemet kan inte fastighetsskötaren göra någonting åt utan de bör försvinna när pumparna är injusterade. Felanmäl gärna eventuella oljud ändå så att vi vet var i värmesystemet det eventuellt finns problem med oljud efter att radiatorerna är luftade.

https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/

Driftstörning 9/10

På grund av att ett elfel skadat utrustning till vårt nätverk har vi ingen internetuppkoppling på Fagottgränden 17 och 19. Ny utrustning är beställd och vi räknar med att vi får tillbaka internet i de påverkade husen på måndag (12 oktober). Elfelet är åtgärdat.
Internet är nu tillbaka 13/10
Tagg-lås ur funktion och låsta portar på Fagottgränden 17-23
Ett elfel har skadat utrustning till låssystemet. Det betyder att tagg-låsen inte fungerar på Fagottgränden 17-23 samt miljöhuset vid den gården. Du behöver ha nyckel för att komma in i trapphuset. Era taggar går till alla miljöhus så det går bra att använda något av de andra miljöhusen för att slänga sopor. Vi vet just nu inte när problemet kan åtgärdas men troligen tidigast måndag 12 oktober. Elfelet är åtgärdat.
Uppdatering, Tagg-låssystemet förväntas fungera på gården samt miljöhuset vid gården senast på fredag 16/10.
OBS taggarna fungerar till alla miljöhus på vårt område så släng sopor i de andra tre miljöhusen. Lämna inte sopor utomhus då de lockar till sig råttor.

Påminnelse parkering

Samtliga parkeringsplatser på Fagottgränden kommer att vara avstängda under vecka 40 (28/9 – 2/10). När en parkering är avstängd kan man i första hand använda parkeringsplatserna på andra sidan området. Medlemmar som har möjlighet att parkera på annat ställe under dessa dagar uppmanas att göra det.

Det är mycket viktigt att parkeringarna är tomma för att arbetena ska kunna genomföras.

Parkering på gården/i vändzoner är inte tillåtet.

Vänliga hälsningar styrelsen

Genomförande av ventilationsrensning (OVK)

Styrelsen förstår oron kring Covid och har haft en diskussion med företaget som utför arbetet om hur vi tillsammans kan minimera risken för smittspridning. Arbetet kommer att genomföras med beaktande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket betyder att både de som utför arbetet och vi boende ser till att hålla avstånd och att endast personal som inte har några symptom på sjukdom genomför arbetet.

Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att hålla avstånd för att minimera smittspridningen. Det finns goda möjligheter att hålla rejält avstånd t.ex. genom att vara i ett rum utan frånluftsventiler t.ex. ett sovrum eller gå ut på balkongen. Utöver detta kommer företagets personal att använda engångsmunskydd när de besöker boende från riskgrupperna som så önskar det. De har med sig munskydd så du behöver bara säga till dem när de kommer till dig att du vill att de använder munskydd.

De som utför arbetet kommer vara inne i lägenheterna en relativt kort stund och endast i rum med frånluftsventiler. Om allt är förberett (undanplockat vid ventilerna, öppna innerdörrar och tända lampor vid behov) kommer de som utför arbetet inte att behöva ta i något i onödan. Om du sätter fram handsprit och ber de som utför arbetet sprita händerna när de kommer till dig kommer de att göra det.

Åtgärder som kommer att påverka medlemmar i närtid

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
Fastighetsägare måste genomföra OVK vart femte år, och för vår förening är det dags för
OVK i år. Kontrollen innebär att föreningen via vår entreprenör Climat80 kommer att behöva tillträde till alla lägenheter någon gång under perioden 7/9 – 18/9 för rensning av
ventilationskanaler. Information om mer exakta tider kommer att delas ut så snart vi får den.
Själva kontrollen kommer att ske någon vecka senare.
Frånluftsventilerna måste göras tillgängliga inför rensning och kontroll. Det betyder att
hindrande möbler eller andra föremål måste flyttas. Ventilerna finns i köket, badrummet samt eventuellt i förrådsutrymme inne i lägenheten (finns i fyrorna, treorna och vissa tvåor).

I samband med rensningen och kontrollen måste någon vara tillgängligt för att öppna dörren. Om man inte kan vara hemma själv bör man i första hand komma överens med någon granne som kan öppna dörren. Viss möjlighet att lämna nycklar till förvaltaren i förväg kommer att finnas för de som inte kan lösa frågan på annat sätt. Kostnader för extra besök på grund av att man inte har gjort tillträde till lägenheten möjlig kan komma att debiteras medlemmen.

Tvättstugorna kommer också att kontrolleras, och tillgång till dem kommer att begränsas
under vissa tider.

Renovering av parkeringsplatserna
Som vi tidigare berättat i bl.a. Fagottinfo kommer parkeringsplatserna att renoveras. Detta
kommer att ske med början i mitten av september.
Arbetet innebär att samtliga parkeringsplatser på Flöjtvägen kommer att vara avstängda under vecka 38 (14/9 – 18/9) samt att samtliga parkeringsplatser på Fagottgränden kommer att vara avstängda under vecka 40 (28/9 – 2/10). När en parkering är avstängd kan man i första hand använda parkeringsplatserna på andra sidan området. Medlemmar som har möjlighet att parkera på annat ställe under dessa dagar uppmanas att göra det. Det är mycket viktigt att parkeringarna är tomma för att arbetena ska kunna genomföras.