Extra föreningsstämma och medlemsmöte i Brf Fagotten

Styrelsen har den 1 december 2020 mottagit en skriftlig begäran från ett 30-tal boende medlemmar i Brf Fagotten om en extra föreningsstämma, för att bland annat informera om föreningens planerade underhåll och bakgrunden till avgiftshöjningen. Den ordinarie föreningsstämman beslutade bordlägga motionerna till nästkommande stämma. Det innebär att även motionerna från den ordinarie föreningsstämman 2020 kommer att behandlas på den kommande extra föreningsstämman.

För att ge möjligheter att ställa frågor till styrelsen och diskutera motionerna arrangeras ett digitalt medlemsmöte veckan före den extra föreningsstämman. För de som inte kan delta på det digitala mötet kommer minnesanteckningar och information från styrelsen att göras tillgängliga.

Att arrangera en stämma med fysisk närvaro strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, Region Skånes nyligen skärpta allmänna råd samt Regeringens riktlinjer och beslut, gällande begränsningar och rekommendationer och är därför vare sig ansvarsfullt eller möjligt med anledning av pågående pandemi. Fysisk närvaro innebär risk för smittspridning. Styrelsen har därför beslutat att stämman ska genomföras med poströstning, men med ett digitalt informationsmöte dessförinnan enligt ovan.

Styrelsen förstår önskemålen om att ha en extra föreningsstämma så fort som möjligt, men både den och ett digitalt medlemsmöte kräver en hel del praktiska förberedelser samt att information och kallelse delas ut i god tid i enlighet med stadgarna. Därför är det inte praktiskt möjligt att genomföra en extra stämma och digitalt medlemsmöte i december men kommer att anordnas redan i januari 2021.

Digitalt medlemsmöte: Onsdagen den 13 januari 2021, kl.18.00. (vi återkommer med länk och anvisningar)

Extra föreningsstämma: Onsdagen den 20 januari 2021, via poströstning.

Kallelse till den extra föreningsstämman kommer senast 15 december 2020. Information om hur det digitala medlemsmötet ska genomföras kommer att delas ut i god tid före mötet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Fagotten

Leave a Reply