All posts by Marcus Sundblad

Information om medlemsmöte och extra stämma

Styrelsen har efter begäran av medlemmar i föreningen kallat till extra stämma. I samband med detta har styrelsen också bjudit in till digitalt medlemsmöte. Information om hur man går tillväga för att medverka har idag delats ut i de boendes brevlådor, och finns också att läsa här: Digitalt informationsmöte och medlemsmöte

Du kan också läsa mer på hemsidan under fliken “Digitalt medlemsöte och föreningsstämma”.

Gällande trasig utebelysning

Vi har ett antal lampor utanför portarna som inte lyser. För att lösa problemet behöver hela armaturen bytas ut. Nya armaturer är beställda men leveransen har tyvärr dragit ut på tiden. Om det inte blir ytterligare förseningar har leverantören lovat att montera de nya armaturerna innan jul. Gör gärna en felanmälan till Bredablick om ytterligare några lampor slutar fungera.

Extra föreningsstämma och medlemsmöte i Brf Fagotten

Styrelsen har den 1 december 2020 mottagit en skriftlig begäran från ett 30-tal boende medlemmar i Brf Fagotten om en extra föreningsstämma, för att bland annat informera om föreningens planerade underhåll och bakgrunden till avgiftshöjningen. Den ordinarie föreningsstämman beslutade bordlägga motionerna till nästkommande stämma. Det innebär att även motionerna från den ordinarie föreningsstämman 2020 kommer att behandlas på den kommande extra föreningsstämman.

För att ge möjligheter att ställa frågor till styrelsen och diskutera motionerna arrangeras ett digitalt medlemsmöte veckan före den extra föreningsstämman. För de som inte kan delta på det digitala mötet kommer minnesanteckningar och information från styrelsen att göras tillgängliga.

Att arrangera en stämma med fysisk närvaro strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer, Region Skånes nyligen skärpta allmänna råd samt Regeringens riktlinjer och beslut, gällande begränsningar och rekommendationer och är därför vare sig ansvarsfullt eller möjligt med anledning av pågående pandemi. Fysisk närvaro innebär risk för smittspridning. Styrelsen har därför beslutat att stämman ska genomföras med poströstning, men med ett digitalt informationsmöte dessförinnan enligt ovan.

Styrelsen förstår önskemålen om att ha en extra föreningsstämma så fort som möjligt, men både den och ett digitalt medlemsmöte kräver en hel del praktiska förberedelser samt att information och kallelse delas ut i god tid i enlighet med stadgarna. Därför är det inte praktiskt möjligt att genomföra en extra stämma och digitalt medlemsmöte i december men kommer att anordnas redan i januari 2021.

Digitalt medlemsmöte: Onsdagen den 13 januari 2021, kl.18.00. (vi återkommer med länk och anvisningar)

Extra föreningsstämma: Onsdagen den 20 januari 2021, via poströstning.

Kallelse till den extra föreningsstämman kommer senast 15 december 2020. Information om hur det digitala medlemsmötet ska genomföras kommer att delas ut i god tid före mötet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Fagotten

Frågor och svar om månadsavgifter och stamrenovering

Många av föreningens medlemmar önskar mer utförlig information om avgifter och stamrenovering. Dessvärre är det inte möjligt att hålla ett fysiskt medlemsmöte på grund av Coronapandemin och de restriktioner som gäller. Styrelsen har därför försökt samla vanligt förekommande frågor och svar i ett dokument som finns att läsa på följande länk:

Frågor och svar om avgifter och stamrenovering (Uppdaterad 20/11/26)

Om du har några frågor du vill ha svar på får du gärna skriva ett mail och skicka till styrelsen@fagotten.org. Vi kommer att uppdatera dokumentet allt eftersom vi får in fler frågor.

Driftstörning 9/10

På grund av att ett elfel skadat utrustning till vårt nätverk har vi ingen internetuppkoppling på Fagottgränden 17 och 19. Ny utrustning är beställd och vi räknar med att vi får tillbaka internet i de påverkade husen på måndag (12 oktober). Elfelet är åtgärdat.
Internet är nu tillbaka 13/10
Tagg-lås ur funktion och låsta portar på Fagottgränden 17-23
Ett elfel har skadat utrustning till låssystemet. Det betyder att tagg-låsen inte fungerar på Fagottgränden 17-23 samt miljöhuset vid den gården. Du behöver ha nyckel för att komma in i trapphuset. Era taggar går till alla miljöhus så det går bra att använda något av de andra miljöhusen för att slänga sopor. Vi vet just nu inte när problemet kan åtgärdas men troligen tidigast måndag 12 oktober. Elfelet är åtgärdat.
Uppdatering, Tagg-låssystemet förväntas fungera på gården samt miljöhuset vid gården senast på fredag 16/10.
OBS taggarna fungerar till alla miljöhus på vårt område så släng sopor i de andra tre miljöhusen. Lämna inte sopor utomhus då de lockar till sig råttor.