All posts by Marcus Sundblad

Byte av servisledning genomfört

Vår leverantör har slutfört bytet av servisledningen för inkommande vatten. Det blev, som en del noterat, ett kortare oförutsett avbrott runt lunchtid i fredags. Detta skedde på grund av ett läckage som påverkade vår tillfälliga vattenförsörjning. Arbetet kunde trots detta missöde ändå slutföras som planerat i fredags.

I veckan kommer staketet mot Thulehemsvägen att återställas och markskador att repareras.

Enkät om våtrum

Sustend har på styrelsens uppdrag sammanställt en enkät om våtrummen i våra lägenheter. Den delas ut i pappersform till alla lägenheter men det underlättar  om så många som möjligt fyller i enkäten digitalt. Enkäten ger viktig information i arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag avseende föreningens vatten- och avloppsledningar. Om vi kan samla in informationen om våtrummen via enkäten undviker vi onödiga och kostsamma besök i lägenheterna. Det är därför viktigt att att du fyller i enkäten.
Länk till enkäten:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jleQnh-bXkC-AGSf1qw-KhSgcaJ2Va9Gs5ugniLCq4tUOURKWDhHQTZaQUZSNE5TREFWVUNIVzU1RS4u

Resumé från styrelsemöte 4/2

Den senaste extra stämman beslöt att styrelsen ska lämna en kort resumé efter varje styrelsemöte. Efter att ha rådgjort med en jurist kommer styrelsen att lägga upp resuméerna på Mitt HSB under fliken “Brf-dokument”, där endast medlemmar har tillgång. Vi kommer att informera på hemsidan när så sker. Den första resumén har lagts upp idag. (Notera att tjänsten är tillfälligt avstängt för underhåll 17/2 – 22/2).

Information om hur man logga in på Mitt HSB finner du här: Inloggning MittHSB

Styrelsen planerar följande mötestider under våren: 25/2, 11/3, 8/4, 6/5, 27/5, 10/6.

Inbrottsskydd till balkongdörrar (uppdatering)

Som tidigare aviserat kan man beställa ett säkerhetspaket från byggföretaget Henda för att förbättra säkerheten på balkongerna. Henda har nu meddelat att det även finns möjlighet att beställa enskilda delar av paketet. Priset kommer i så fall att bestämmas efter alla beställningar har kommit in. Om man vill göra detta ska man skriva till sebastian.borglin@henda.se innan den 28/2 och berättar vilka delar av paketet man önskar få inmonterade. Ange namn, adress och telefonnummer.

Information om paketet finns längre ner på denna sida. Om man vill beställa hela paketet till det rabatterade priset ska man följa de instruktioner som anges där.

Larmförsäljare i området

Försäljare från minst ett larmföretag har de senaste dagarna gått omkring i området och knackat på dörrar. De påstår att de gör det på styrelsens uppdrag, att vi har bjudit in dem till ett medlemsmöte, att de ska börja vakta parkeringsplatserna i februari, med mera. Detta stämmer inte, styrelsen har inte gett något uppdrag till något larmföretag överhuvudtaget.

Information från medlemsmöte

Under onsdagen höll styrelsen ett digitalt medlemsmöte på begäran av medlemmarna. Utifrån diskussionerna på medlemsmötet har den PowerPoint som användes på mötet utvidgas med ytterligare lite information för att bli mer informativ för de som inte kunde delta och höra presentationen. Detta finns tillgängliga på Mitt HSB som nämndes i slutet av mötet. Instruktioner för att logga in på Mitt HSB finns här:

Inloggning Mitt HSB

Vid eventuella frågor, kontakta gärna styrelsen via e-post på styrelsen@fagotten.org.

Inbrottsskydd till balkongdörrar

Som tidigare aviserat har styrelsen låtit byggföretaget Henda ta fram ett säkerhetspaket för förbättrat inbrottsskydd för balkongdörrarna, som de kan erbjuda föreningens medlemmar till rabatterat pris. Henda har delat ut ett informationsblad och en offert till alla lägenheter på bottenvåningen, men erbjudandet kan också nyttjas av de som bor på ovanvåningen. Se längst ned på sidan för informationsblad och offert i digital form.

För att beställa säkerhetspaketet kan man gå till väga på två sätt:

- Fyll i offerten och skicka den till angiven adress.

- Skicka ett mail till sebastian.borglin@henda.se, i vilket man anger sitt namn och sin adress samt skriver att man “beställer säkerhetspaketet i enlighet med offert A11234″. I detta fall lämnas den underskriva offerten över till Henda i samband med monteringen.

Erbjudandet gäller för paketet i sin helhet fram till den 28:e februari.

När man fyller i blanketten behöver man ange följande uppgifter:

- Lägenhetsbeteckning: Adressen, inklusive det fyrsiffriga lägenhetsnummer som anges på anslagstavlan i trapphuset.
- Föreningens organisationsnummer: 716406-8129

Informationsblad
Offert på säkerhetspaket

Information om medlemsmöte och extra stämma

Styrelsen har efter begäran av medlemmar i föreningen kallat till extra stämma. I samband med detta har styrelsen också bjudit in till digitalt medlemsmöte. Information om hur man går tillväga för att medverka har idag delats ut i de boendes brevlådor, och finns också att läsa här: Digitalt informationsmöte och medlemsmöte

Du kan också läsa mer på hemsidan under fliken “Digitalt medlemsöte och föreningsstämma”.