sja%cc%88lvfo%cc%88rvaltning2

Förtydligande ang beställning av jord för odling och rabbatter.

Förtydligande ang beställning av jord för odling och rabbater:

Föreningen beställer vissa år jord till nytta för boende att kunna använda till tex odlingslotter och rabbatter. Ibland beställer entreprenörer jord för att utföra återställningsarbete på området. Detta skedde bland annat förra året då 2 jordhögar lades ut vid 2 av rondellerna på området (se detta inlägg från 2021).

Föreningen kommer inte att beställa jord/matjord i år. Däremot utreder vi om vi skulle behöva fylla på jord i samtliga rabatter, men det är i så fall en sak som Din Utemiljö kommer att göra i samband med sin översyn av området.

Skulle behovet vara väldigt stort från väldigt många medlemmar så kontakta gröna gruppen i styrelsen på styrelsen@fagotten.org så får vi se över beslutet.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen