Entre2B

Entréerna

Inoljning av spaljéerna pågår sedan en tid. Sommarens regn har fördröjt arbetet,
eftersom torrt väder är viktigt för bra resultat.
Nästa entréarbete blir att skapa en bättre avrinning från taken över entréerna via en
ny stuprörsinstallation. Detta arbete påbörjas inom kort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>