Ny avgift för Andrahandsuthyrning

Du har som boende i Brf Fagotten rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand, men bara med styrelsens godkännande. Det brukar inte vara några problem om du under en bestämd och begränsad tid till exempel ska studera eller arbeta på annan ort. Men du måste alltid ha styrelsens godkännande. Du ansöker om att hyra ut i andra hand genom att fylla i en blankett. Blanketten finns här på vår hemsida. Kom ihåg att du kvarstår som ansvarig för lägenheten även när den är uthyrd i andra hand. Från och med 15 sept 2015 tas avgift ut i samband med andrahandsuthyrning motsvarande 10% av ett årsbasbelopp.

Leave a Reply