do-not-feed-animals-sign-k-0569

Risk för skadedjur på området – Risk of pests in the area

All utomhusmatning av djur måste avbrytas omedelbart-

Alla Medlemmar/boenden måste hjälpa till genom att omedelbart avbryta eventuell utomhusmatning av fåglar, igelkottar, katter med mera. Vidare uppmanas alla att inte förvara något ätbart (exempelvis gräsfrön, djurmat, rotfrukter o. dyl.) på eller i anslutning till balkongerna. Detta gäller alla oavsett inglasad balkong eller ej, oavsett våning.

Vi löper stor risk att skadedjur gör sig bosatta på området. Vi har kopplat in Anticimex för inspektera alla husgrunder,

Styrelsen

—- In English below —-

All outdoor feeding animals must be stopped immediately!

All Members/tenants must help by immediately stopping any outdoor feeding of birds, hedgehogs , cats and more. We also urge all not to keep anything edible ( such as grass seeds, animal food , root o. , etc . ) on or adjacent to the balconies. This applies to everyone regardless covered balcony or not, regardless of the floor level.

We run a great risk that the pests become permanent residents of the area. We have contacted Anticimex to inspect all building foundations,

The Board

Leave a Reply