styrelse

Är du intresserad av att delta i vårt styrelsearbete? Anmäl intresse!

Ett nytt årsmöte närmar sig och vi söker nya intressenter till att sitta styrelsen för Brf Fagotten.

I styrelsen arbetar vi inte bara med de årliga skötselfrågorna av vår förening. Genom olika projekt försöker vi också utveckla området, så att det behåller sin attraktionskraft för nya boende och ger mervärde till de som redan bor här. Vi ser gärna några nya styrelsemedlemmar med erfarenhet inom t.ex. ekonomi, projektarbete, teknik, juridik men även er med engagemang och tid.

Välkommen att anmäla ditt intresse av att delta i styrelsearbetet, till valberedningen – David Edgerton, email: david.edgerton@nek.lu.se eller Eva-Maria Jansson email: eja@kb.dk

/Valberedelsegruppen

Leave a Reply