taggla%cc%8as

Förberedelsearbetet tagg-system på vår miljöhus och källardörrar

Till alla boende

Vi börjar nu förberedelsearbetet för att koppla på vårt tagg system med våra miljöhus
och källardörrar.
Det kommer att medföra visst grävarbete på området, för att lägga ledningar mellan
de fyra miljöhusen och närmast vanlig huskropp.
Några andra olägenheter för boende skall det inte innebära och vi återkommer med
närmare information om ett par månader, när systemet är färdigt för att tas i bruk.

/Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>