container

Containerhelg vecka 43!

För boende och medlemmar kommer fyra stycken Containrar placeras ut 27/10,  vecka 43 för avfall av större karaktär som ej går/får slängas i Miljöhusen.

En container vid varje rondell har beställts.

Containrarna kommer att stå över helgen och försvinna 30/10.

Observera att farlig elektronik eller miljöfarligt avfall INTE får slängas i containrarna. Detta måste transporteras själv till närmaste återvinningscentral.

Mvh Styrelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>