brandrisk

Extremt hög brandrisk och torka i skog och mark – vi avråder från grillning i det fria

Just nu är det väldigt torrt i markerna. Vädret i södra och mellersta Sverige har lett till stor brandrisk i skog och mark.

För att minska risken att bränder startar avråder vi från att grilla och elda i det fria. Har du tänkt grilla är det viktigt att tänka på att all eldning innebär en risk för brand. Innan du sätter i gång grillen, se till att du kan släcka en eventuell brand.

Håll dig informerad om vad som gäller i din kommun.

Aktuell information om eldningsförbud finns på kommunens eller Länsstyrelsens webbplats. På SMHI och Din Säkerhet kan du följa den lokala brandriskprognosen.

/Styrelsen

Håll dig informerad (nedan inklippt från MSB och Lunds Kommun)

Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark i Skåne. Räddningstjänsten i Skåne uppmanar alla att inte elda eller grilla i anslutning till skog och mark på grund av risk för brand.

Det varma vårvädret med lite nederbörd har gjort det mycket torrt i våra marker. Räddningstjänsten i Skåne uppmanar därför allmänheten att inte elda, grilla eller utföra andra aktiviteter som skapar öppen låga eller gnistor i anslutning till skog eller mark, så att eld kan spridas i terrängen.

Du kan ta del av information om eldningsförbud på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

https://www.lund.se/nyheter-och-nyhetsarkiv/2019/extremt-hog-brandrisk-och-torka-i-skog-och-mark/

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandriskprognos-for-gras–och-skogsbrander/

Brandriskappen UTE hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark

 

Leave a Reply