All posts by Webmaster Fagotten

Vattenavbrott 08/17

Vi har haft en planerad avstängning av tappvatten i hus 9 under förmiddagen, men det visade sig att när man stängde av vattnet så försvann det även för hus Fagottgr 11 – 23. Detta var oplanerat och några lappar hade inte satts upp i dessa hus. Niclas har nu satt upp nya lappar, så de boende har fått information lite i efterhand. Vattnet ska återinkopplas vid lunchtiden om allt går som planerat.

Vi har ett mycket komplicerat avstängningssystem i området, och vi visste sedan tidigare att om man stänger av vattnet i hus 11 så stängs vattenet av även i hus 13-23. Vi visste också att det går att stänga av vattnet separat i trappuppgångarna 9A och 9B. Det som vi inte visste var att när man stänger av vattnet för hela hus 9 så blir det en avstängning i de andra husen.

Info kring arbeten som kommer på Fagotten

Läckande värmeledningar

Svanholms VVS kommer att laga två läckor i vårt värmesystem under slutet av augusti och början av september. Arbetena kommer att ske i krypgrunderna till Fagottgränden 7 och 9 respektive Fagottgränden 1 och 3. De kommer också att gräva mellan Fagottgränden 1 och 3 för att kunna dra nya ledningar för värme och vatten. När arbetena pågår kommer luckan till krypgrunden i trapphusen som berörs att vara öppen. Håll extra uppsikt över husdjur och barn i trapphusen i de aktuella husen när arbetena pågår.

 

Arbeten på Fagottgränden 7 och 9 genomförs 19-21 augusti

Arbetena på Fagottgränden 1 och 3 genomförs 8-11 september.

Kall- och varmvatten kommer att vara avstängt på Fagottgränden 1 och 3 torsdagen den 10 september ca 8.00-12.00

Har du frågor kontakta förvaltaren.

 —————————–————————————————————————–

Förbättrad elsäkerhet

 

För att förbättra elsäkerheten kommer vi att installerar jordfelsbrytare för tvättstugorna. Arbetet pågår i området under cirka två månader. Installationen sker i elskåpen i trapphusen och under arbetet kommer el i trapphus och tvättstugor att vara avstängd under en dag. Det kommer också att uppstå enstaka kortare avbrott i internetuppkopplingen. Information om när ditt trapphus påverkas kommer att sättas upp i trapphuset. Har du frågor kontakta förvaltaren.

Problem med värmesystemet

Vi har två läckor i vårt värmesystem. Fagottgränden 1 och Fagottgränden  9-23 har därför ingen värme för närvarande. Vi har beställt åtgärder men det är viss leveranstid på material. Vi arbetar för en så snabb lösning som möjligt.

Vi återkommer med mer information på hemsidan när vi har mer detaljer angående reparationerna.

Boende på Flöjtvägen och Fagottgränden 3-7 kan behöva lufta sina radiatorer om det förekommer oljud från radiatorerna. Oljud från radiatorer i trapphusen felanmäles till Bredablick. Boende på övriga adresser ska inte lufta radiatorerna.

OVK, bastu och Mailande

Tre snabba infopunkter.

Det preliminära startdatumet för OVK är vecka 35 (24 Augusti). det här kommer innebära att de kollar ventilationen i lägenheterna. Mer info kommer senare.

– Styrelsen kommer från och med nu enbart kunna kontaktas via den gemensamma styrelsemailen. Det är på grund av risken för att mail fastnar i enskilda mailkorgar och om någon ledamot eller ordförande är borta på grund av till exempel sjukdom.

– Bastun är nu också åter i funktion.

Vänliga hälsningar Styrelsen

Elkostnader

Eftersom det kom upp en fråga på årsmötet tänkte vi att alla skulle få informationen. Om ni läser worddukomentet kommer ni se förklaring till varför föreningens kostnader för El inte har gått upp utan att det handlar om att föreningen först betalar och sen tar in den kostnaden via medlemmar sen vi gått över till gemensam el.

För mer detaljer och uträkningar kring hur mycket pengar vi sparar på gemensam el läs dokumentet.

Elkostnader

Vänliga hälsningar styrelsen

Påminnelse Årsmöte inlämning

Ifyllda röstningsformulär ska lämnas i föreningens brevlåda vid föreningslokalen (västra gaveln på Flöjtvägen 20) senast 30 juni 12.00.

Om ni har några fler frågor skicka in de så snabbt som möjligt då det är bra om vi kan hinna dela informationen med samtliga.

Frågor och Svar

Vi har tidigare fått in en fråga kring varför det ska vara nio stycken ledamöter men det är bara sex som föreslås?

Svar : Anledning till detta är att tre stycken som sitter kvar som valdes på två år förra året.

 

Årsstämma i BRF Fagotten

Årsstämma i vår förening måste enligt lag genomföras senast 30 juni men för närvarande kan inte stämman hållas som vanligt på ett säkert och demokratiskt sätt eftersom alla medlemmar inte kan delta fysiskt. För att minska risken för smittspridning och för att ge alla medlemmar möjlighet att rösta på stämman utan risk för att bli smittade av Covid-19 genomförs årets stämma med poströstning.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att utnyttja möjligheten att poströsta!

Kallelse med information och röstningsformulär kommer att delas ut till alla lägenheter om cirka två veckor.

Ifyllda röstningsformulär ska lämnas i föreningens brevlåda vid föreningslokalen (västra gaveln på Flöjtvägen 20) senast 30 juni 12.00.

Röstningsformulär kommer måndag den 15/6.