anslagstavla-300x199

Medlemsmöte 20 April 18.30-20.00

Välkomna på Medlemsmöte för medlemmar i Brf Fagotten i Lund.

Datum & Tid: den 20 april klockan 18.30-20.00.

Plats: Maria Magdalena kyrka Café:t Flygelvägen 1

Följande punkter tänkte vi ta upp för information

  • Vi i styrelsen hälsar alla välkomna
  • Valberedningen informerar
  • Arbetet med vår underhållsplan
  • Vilka projekt vi har slutfört: Tvättstugor m.m
  • Nya projekt: Belysningen i våra trappor
  • Projekt som är på gång att starta: Avlopp och vatten
  • Övriga frågor

Vi kommer att bevara frågorna efter bästa förmåga

Viktigt att komma ihåg att detta är information och dialog mellan föreningens medlemmar och styrelsen där inga beslut kan fattas.

Varmt välkommna,

Vänliga hälsningar Styrelsen, Brf Fagotten