resurs-avfallshantering

Miljöhus – nya kärl för “små elektronik” och “metall skrot”

Styrelsen arbetar för kontinuerligt för att säkra en god boendemiljö samt ett ansvarsfullt hanterande av det som hamnar i våra miljöhus.

På begäran av boende, samt för att säkra en god avfallshantering, och minska kostnaderna för felhantering har vi åter-introducerat  kärl för “små elektronik” och “metall skrot” typ stekpannor, kastruller, cykel kedjor osv.

Tänk på att det fortfarande gäller för varje individuell boende/medlem att ta ansvar för vad som slängs i våra miljöhus.

- Endast slänga det som våra kärl är avsedda för,

- Endast inom kärlens områden – de skall kunna stängas. 

Det får ej ställas in större föremål  eller slängas farligt avfall. Dessa får man som boende själv ombesörja transporteras till närmaste återvinningscentral. (eller spara till en av kommande container-helgerna)  

Vid överfulla kärl kontakta förvaltare.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen