Återvinning påminnelse!/Recycling reminder!

Återvinningen i miljöhusen (in English below)

Var snäll och sortera rätt i miljöhusen och placerara inte saker där som inte kan läggas i någon av återvinningskärlen. Om vi sorterar dåligt eller om det ställs saker i miljöhusen som inte hör hemma där (gasbehållare, kläder, möbler, böcker) händer följande:

  • vi får straffavgifter från kommunen
  • vaktmästaren måste ta hand om det

I båda fallen så ökar det föreningens kostnader helt i onödan. Utöver det kan man riskera hälsan på någon av sina grannar om något brandfarligt eller skadligt ställs ut som ska tas om hand enligt speciella regler.

Sortera rätt. Och det som inte får ställas i miljöhusen måste man istället köra iväg till återvinnningscentral (närmast för oss är Gastelyckan).

Vi planerar ha återkommande container-helger där boende kan slänga större skrymmande skräp. Styrelsen återkommer med tid och plats för dessa.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, Brf Fagotten

— English below—-

Recycling in recycling houses (“miljöhusen”)

Please sort correctly in the recycling houses and do not place things there that cannot be put in any of the recycling bins. If we sort badly or place things in the recycling houses that do not belong there (gas tubes, clothes, furniture, books…) two things will happen:

  • we get penalty fees from the municipality
  • the common caretaker has to take care of it

In both cases, it increases the Fagotten’s costs unnecessarily. Besides that things that do not belong might be of harm to your neighbours or be an extra firehazard if not taken care of properly according to its specific instructions.

Instead, make sure you separate trash in the correct bins, and take the obscure trash that do not belong in a recycling station to the public recycling central (closest to us is Gastelyckan).
We will plan for container-weekends in the coming year where members can throw bigger things. We will come back when we know the time and dates for these.
Best Regards,
The Board of Brf Fagotten.