Årsavgift 2024 – höjning med 2%

Nästa års höjning av årsavgift

Vi har nu haft årets budgetmöte och styrelsen har, efter en noga analys av underhållsplan och bedömning av upplåningsbehov för finansiering av framtida investeringar, beslutat att nästa års avgift och alla andra avgifter (förråd, garage, etc) kommer att höjas med endast 2 % . Detta trots den höga inflationen i samhället.

Detta möjliggörs genom att styrelsen arbetar kontinuerligt för en stabil ekonomi genom ansvarsfulla balanserade beslut som säkrar så god finansiell stabilitet som möjligt utifrån tillgänglig information om omvärlden. Tillsammans med engagerade medlemmar gör detta att föreningens ökning av kostnader kan hållas under relativt god kontroll, och vår avgift behöver inte springa iväg i lika snabb takt som inflationen. Bland annat påverkar följande:

– alla medlemmar hjälps åt så att reliningprojektet löper på och fungerar så bra som möjligt. (Det rullar än så länge på utan några större problem.)

– alla medlemmar hjälps åt att vara rädda om all vår gemensamma egendom och grönområden (våra fastigheter).

– alla medlemmar hjälps åt genom snabb inrapportering av fel och brister så de kan åtgärdas omedelbart och inte orsaka stor skada och kostnader för föreningen

Då vi lever i en orolig tid vill vi påpeka att om något skulle hända utanför vår kontroll har styrelsen alltid möjlighet att justera månadsavgiften under pågående budgetår, i detta fall 2024.

Vi tackar alla som engagerar sig och gör att vi kan ha en sund och stabil förening i dessa tider.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten i Lund