Screenshot 2015-12-20 09.44.38

Utebelysning – uppdatering – Parkeringarna

Bilar får inte parkeras vid mittstolparna på p-platsen under installationstiden för nya belysningen. Se trapp-info för datum.

Belysningsgruppen

Leave a Reply