styrelse

Årsavgift 2017

Från den 1 januari 2017 höjs årsavgiften med 1%.

Alla övriga avgifter i föreningen kommer att vara samma som 2016 (källarförråd, MC- garage, kolonilotter, lån av föreninglokalen ).  Alla aktuella avgifter kan du hitta här på vår hemsida.  Höjningen på 1% täcker såväl allmänna kostnadsökningar. (avgifter för sophämtning, värme, mm) som framtida underhålls/investerings behov såsom förbättrad belysning. Styrelsens ambition är att hålla föreningens omkostnader så låga som möjliga utan att ge avkall på underhåll samt förbättringar av vår boende miljö.

Tänk på att hur vi behandlar vår gemensamma egendom får direkt påverkan på föreningens månadsavgift!

Så här använder vi pengarna enligt budgeten för 2017

  • Konsumtionsavgifter 39 % (el, värme, sophämtning, vatten och avlopp, tv och internet m. m)
  • Driftskostnader 21 % (fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, snöröjning .m.m.)
  • Amorteringar 12 % (kan ses som vårt eget sparande överstiger kostnaderna för avskrivningar)
  • Nyinvesteringar 12 % (enligt underhållsplan)
  • Underhåll löpande 8 % (enligt plan)
  • Räntor 4 %,
  • Fastighetsskatt 3 %,
  • Styrelsearbetet och intern administration 1 %

Allt är avrundade siffror. Glöm inte bort att du kan låna föreningens borrmaskin kostnadsfritt från föreningen och användningen av bastu är kostnadsfri. Aktivera bara din ”tag” och boka och njut!

Månadsavgiften ska alltid betalas i förskott till föreningen. Om man mot förmodan av någon anledning skulle göra inbetalningen för sent är det mycket viktigt att kontakta HSB Skåne eller förvaltare. Ett bra alternativ är att använda sig av föreningens autogirotjänst.

Styrelsen

Leave a Reply