Påminnelse parkering

Samtliga parkeringsplatser på Fagottgränden kommer att vara avstängda under vecka 40 (28/9 – 2/10). När en parkering är avstängd kan man i första hand använda parkeringsplatserna på andra sidan området. Medlemmar som har möjlighet att parkera på annat ställe under dessa dagar uppmanas att göra det.

Det är mycket viktigt att parkeringarna är tomma för att arbetena ska kunna genomföras.

Parkering på gården/i vändzoner är inte tillåtet.

Vänliga hälsningar styrelsen

2 thoughts on “Påminnelse parkering

  1. Aimo Park var på alerten och gav min son “kontrollavgift” på 600 kr när han levererade matvaror till mig en kväll under veckan. Han ställde bilen utanför soprummet, det fanns inte en enda ledig parkeringsplats. Någon, förvaltaren kanske, borde ha informerat Aimo Park om den speciella parkeringssituation som rådde under veckan.

Leave a Reply