medlemsmöte

Medlemsmöte 20:e April – info om plats och tid

Som informerat om i senaste Fagott-info så är medlemsmöte planerat för den 20 April där vi hoppas ha mer info om status på projektet gällande renovering av avloppstammar, varm- och kallvattensledningar.

Datum: 20:e April.

Plats: Maria Magdalena Kyrka (kort gångavstånd till Brf.Fagotten)

Tid: kl 18.30

Mer information kommer komma ut i brevlådorna innan mötet.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

screen-shot-2022-03-18-at-06-03-31

Besiktning av ventilation – info om OVK – möjlighet att boka individuell tid

Styrelsen har fått frågor om den besiktning av ventilation (OVK) som ska göras.

Vi beklagar att  info-blad från entreprenör dök upp i medlemmarnas brevlådor, innan Föreningen fått en chans att informera medlemmarna. Vi har många projekt och aktiviteter som föreningen kommer genomföra för att bidra till en bra ute- och innemiljö för alla medlemmar och stärka vårt gemensamma kapital (våra fastigheter) och vi ber om förståelse för att där ibland kan ske att all information inte hinner med. Styrelsen (som består av medlemmar som ställer upp på sin fritid) gör sitt yttersta för att nå ut till medlemmarna med viktig information i tid.

OVK är en i lag bestämd kontroll, en garant för att innemiljön är säkerställd för människor som vistas där ofta och längre tid. Den informerar om när det inte står rätt till och åtgärder bör vidtas. Bra för människan, fastigheten och miljön.

Vi har talat med entreprenören och det går bra att höra av sig till Climat80 och bestämma en individuell tid om den tid som är föreslagen inte passar. Se nummer på info-blad (070 445 34 05)

(Dock ber vi medlemmar att till så stor mån som möjligt hålla sig till den tid som föreslagits då det kan medföra extra kostnader för föreningen om besiktningen drar ut på tiden över allt för många dagar – och som ni vet – vi äger vår förening tillsammans så extra onödiga kostnader slår direkt mot våra gemensamma kostnader – våra gemensamma kostnader finansieras av medlemsavgifterna som alla medlemmar betalar in tillsammans) 

Besiktningen som ska utföras är en uppföljning på tidigare års OVK. Man ska säkra luftflöden och få det godkänt i alla lägenheter i föreningen.

Vid senaste OVK:

- Dels var där ett antal lägenheter som ej kunde besiktigas pga entreprenör ej fick tillträde

- Dels besiktigades inte alla tvättstugor.

- Framförallt får vi i våra fastigheter ej koppla in egna mekaniska köks-eller badrumsfläktar.

- Ventiler får ej vara blockerade (skåp i vägen, övertapetserade osv)

Därför är det viktigt att entreprenör får tillgång till alla lägenheter. Godkänd OVK innebär bättre fastighetsförvaltning, bättre innemiljö för medlemmarna, vi minskar risk för obalans och ökade kostnader som slår på varje medlems avgifter. Besiktning kan leda till åtgärder som behöver bekostas antingen av medlemmen själv, eller av föreningen beroende på vem som är ansvarig där fel upptäckts.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

liftdumpercontainer

Info om Container-helg v16

Containerhelg

Container helg planerad för v16.  Containers kommer finnas tillgängliga på två av våra rondeller, närmare bestämt de vid miljöhus #1 och miljöhus #4. De kommer att stå där från eftermiddagen på fredagen den 22/4 till morgonen på måndagen den 25/4.

Dessa containers kan användas av föreningens medlemmar för att kasta skrymmande objekt som annars är svåra att bli av med, till exempel trasiga möbler.

Elektronik och miljöfarligt avfall (t.ex. kemikalier och färg) får INTE kastas i containrarna.

Dessa måste medlemmar istället transportera till en återvinningsstation, exempelvis den på Gastelyckan. (https://www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/Lund-Gastelyckans-atervinningscentral/)

elcentraler

Debitering av hushållsel – nytt Elavtalpris 2022

Elpriset och debitering av hushållsel 2022

Varje medlem betalar själv för antalet kilowattimmar (kWh), som förbrukas i lägenheten.

Hittills under 2022 har det varit fortsatt höga spotpriser på el i Sverige. Det har även varit fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Exempelvis var spotpriset cirka 1,09 kr/kWh under januari i elområde 4 (SE4) som vi tillhör.

Under 2022 kommer föreningen ha ett avtalat elpris (exklusive moms) på 0,73kr/kWh. (Elpriset på 0,73kr/kWh kan jämföras med snittpriset hittills under 2022 för elområde SE4 på ca 0,97kr/kWh.)

Totalkostnad för boende kommer bli:
-       Elpris:0,73kr/kWh
-       Elöverföring 0,18kr/kWh
-       Elskatt 0,36kr/kWh

Det innebär att man som boende kommer betalar 1,27 kr/kWh (exklusive moms) för sin individuella förbrukning.

 • Föreningen kommer fortsatt ta ut en administrationsavgift på 40kr (för hantering av gemensam el och individuell debitering etc)
 • Pga tekniska problem med inrapportering av nytt pris till vår administratör Techem kommer priset gälla först från 1:a Februari. Det innebär att man som boende kommer se 2021 års elavtalspris för förbrukningen för Januari, och se det nya priset för 2022 först för sin förbrukning för Februari på sin avgiftsavi. Obs! Eftersom vi har en eftersläpning i avläsningen/debitering, blir det nya priset inte synligt på dina månadsavier förrän framåt sommaren.
 • Vi vill även göra boende med laddstolpe uppmärksamma på att ett tekniskt fel gjort att debitering för el via laddstolpen släpat efter. Kostnad för denna el följer inte vanliga avtalet utan har ett visst påslag. Vi uppmanar er boende som har laddstolpe att se till att ha utrymme för efterdebitering av den konsumption man vet man förbrukat sen senast man blev fakturerad. För mer frågor kontakta styrelsen.

Bakgrund och mer information nedan

Som vi alla vet har el och energipriser höjts kraftigt under senaste åren med rekordpriser under 2021 och fortsatt höga priser 2022.

2021 kännetecknades av rekordhöga spotpriser på el i Sverige, framför allt under hösten och vintern. Även resterande länder i Norden och de flesta länder i Europa drabbades av historiskt höga spotpriser. Anledningen till de höga priserna var bland annat höga råvarupriser på naturgas.

2021 kännetecknades även av fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Vårt elnät tillhör elområde 4 (SE4) vilket täcker södra sverige och är det område med högst elpriser.

Styrelsen har, för närvarande valt, att ansluta oss till det av HSB Skånes framförhandlade, elavtal. Detta tecknas gemensamt för ca. 210 skånska HSB föreningar. Skälen till detta beslut är tre:

-       Boende skall, på årsbasis, ha förutsägbara elkostnader
-       HSB har en helt annan styrka och möjlighet att förhandla fram ekonomiskt fördelaktigt avtal, jämfört med oss som enskild förening.
-       Historien visar att vi med hjälp av detta avtal får ett förhållandevis lågt elpris.

HSB får under 3 år rätten att förhandla fram nytt elavtalspris där omförhandling sker varje år, och föreningen har nu fått information om det nya ramavtalsförhandlade elavtalspris per kWh som ska gälla för 2022.

Elpriset och debitering av föregående år (2021)

Varje medlem betalar själv för antalet kilowattimmar (kWh), som förbrukas i lägenheten.
Under 2021 har föreningen haft ett avtalat elpris (exklusive moms) på 0,372kr/kWh.

Totalkostnad för boende har bestått av:
-       Elpris: 0,372kr/kWh
-       Elöverföring: 0,18kr/kWh
-       Elskatt: 0,36kr/kWh
Detta har inneburit att boende betalat totalt 0,912 kr/kWh (exklusive moms) för sin individuella förbrukning.

Vårt avtalade elpris 2021 på 0,372kr/kWh kan jämföras med genomsnitts-spotpriset under året 2021 för elområde SE4, på 0,817kr/kWh

vattenfall-fagotten-2021

Jmf.  Prisutveckling El-priset: Vattenfall 2021 där man ser att vi haft fördel under 2021 av förhandlat snittpris på 0,37kr/kWh.(källa https://elpriser24.se/spotpris)(https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/)

Detta gör att vi genom avtalet med HSB, i snitt, haft ett betydligt lägre elpris än rådande snitt-spotpriset under 2021.

Utöver det har man som boende fördel av gemensam el där föreningen tar ut en administrationsavgift på 40kr vilket kan ses ersätta den betydligt högre fasta kostnaden som man som individuell boende tidigare betalade till Kraftringen som är nätägare i vår region.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

luftaelement

Information ang luft i värmesystemet

Hej alla medlemmar

Som ni har märkt har vi luft i vårt värmesystem, vilket medför att vi behöver lufta elementen och får ojämnt värmeflöde i föreningen.

När man under 2021 tömde och fyllde på vattnet ur vårt värme system, som består av många kilometer rör, fick man in luft i systemet som fastnar i olika delar och förgreningar. Det gör att det tar lång tid och många luftningar att få ut all luft.

Vi har nu gett förvaltaren i uppgift att undersöka om man kan påskynda processen  på något sätt för att varje enskild boende medlem ska slippa lufta elementen och för att vi alla ska få ett jämnare och bättre flöde i systemet .

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, Brf Fagotten

medlemsmöte

Uppdatering efter Fyllnadsval 4:e Februari och ny Styrelse

Brf Fagotten höll extra föreningsstämma den 4:e Februari i syfte att genomföra fyllnadsval, då tre personer av olika anledningar valt att avgå ur styrelsen under hösten 2021.

Föreningen vill tacka avgående styrelsemedlemmar och samtidigt välkomna in 3 nya medlemmar in i styrelsen.

Föreningen tackar för god uppslutning i samband med denna extra föreningsstämma som pga ändrade regler för röstningsförfarande på distans var tvunget att hållas på plats i HSB Skånes lokaler.

Över 25 medlemmar på plats trots dessa speciella tider samt den väldigt korta dagordningen tyder på gott intresse  för styrelsearbetet samt ledningen av föreningen.

Direkt efter extra stämman hölls ett konstituerande möte där den nya styrelsesammansättningen blev följande (info kommer i trapphus så fort som möjligt):

1. Ordförande: Rolf Persson
2. Vice Ordförande: Albert Buzassy
3. Sekreterare:  Lars Wadsö
4. Vice Sekreterare: Jonas Boström
5. Ledamot: Edita Juchneviciute
6. Ledamot: Marina Kuzmenkova

7. Ledamot: Ingvar Nilsson
8. Ledamot: Jakob Frey-Skött

Styrelsen kan som vanligt nås på styrelsen@fagotten.org.

Vision och mål 

Den nya styrelsen ber om tid att få sätta sig in i öppna frågor och lägga en bra plan framåt. Vi har många stora projekt framför oss, och behöver god uppslutning, och god energi framöver.

Känner man att man kan och vill bidra till att stärka föreningen så ska man inte tveka att ställa upp (själva Styrelsen i sig består av medlemmar som bor här i föreningen som valt engagera sig i styrelsearbetet för att bidra till bästa möjliga utveckling för Brf Fagotten)

: – alla kan bidra på något sätt

 • i Styrelsen,
 • som gårdsombud,
 • i arbetsgrupper för specifika syften.
 • Ordna en gårdsfest, ordna en gårdsloppis, bouleturnering, osv.

Nya styrelsens ledord “Det ska kännas lite extra bra att bo på Brf Fagotten”

- Vårt mål är att alla medlemmar

 • känner sig informerade,
 • känner att man förstår vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening ( t.ex att man betalar en avgift till vår gemensamma förening för att täcka gemensamma kostnader samt investeringar och förbättringsprojekt som kommer medlemmarna till godo, vi betalar inte en hyra till en okänd hyresvärd)
 • känner ägarskap för vår förening
 • känner att man vill ta hand om vår förening och dess fastigheter,
 • känner att man vill bidra med att hålla kostnader nere
 • känner att man förstår varför vi måste investera i att stärka våra hus,
 • känner att man vill bidra till att skapa en trivsam boendemiljö för alla

Planerade möten. 

För information status på projektet gällande relining/stambyte och övriga frågor hänvisar styrelsen till Fagottnytt 01/22. Ett informationsmöte där medlemmarna kan ställa frågor till styrelsen kommer att hållas så snart nya styrelsen satt sig in i situationen. (formell kallelse kommer)

Årsmöte hålls preliminärt i slutet Maj – början av Juni. (formell kallelse kommer)

Preliminära styrelsemöten första halvåret är planerade (kan ändras i mån av behov):

 • Tisdag 15 Februari (syfte uppstart, fördelning ansvarsområden, läsa in sig på öppna frågor)
 • Torsdag 3:e Mars.
 • Torsdag 31:a Mars
 • Torsdag 28:e April
 • Torsdag 19:e Maj
 • Torsdag 2:a Juni
 • Torsdag 16:e Juni
 • Torsdag 21:a Juli
 • Torsdag 18:e Augusti
 • Torsdag 15:e September

Vh Styrelsen Brf Fagotten

 

 

 

Kallelse till extra föreningsstämma 4:e Februari kl 18.00

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening Fagotten i Lund kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.

Datum/tid: Datum 4 februari kl. 18.00

Plats: HSB Skånes lokaler, Visningsstudion, Gnejsvägen 15 i Lund

Med anledning av rådande samhällssituation och Folkhälsomyndighetens råd om folksamlingar kommer det inte att erbjudas förtäring. Rekommendationen är att hålla stämman så kort som möjligt.

Den tillfälliga lag som möjliggjorde poströstning upphörde att gälla 2021-12-31. Därför är detta alternativ inte möjligt.  Röstning via länk är inte heller tillåtet, då man i så fall måste säkerställa identiteten på den röstande. Detta har vi i dagsläget ingen möjlighet att göra. 

Vi rekommenderar att endast 1 medlem per hushåll kommer till stämman och har ni symptom på sjukdom ber vi er att hålla er hemma. För information om stambytet och övriga frågor hänvisar styrelsen till Fagottnytt 01/22. Ett informationsmöte där medlemmarna kan ställa frågor till styrelsen kommer att hållas senare när vi kan samlas på ett tryggare och mer säkert sätt. Tack för er förståelse.

En medlems rösträtt kan utövas genom fullmakt (bifogas) i enlighet med stadgarna.

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Om bostadsrätten samägs ankommer det på samägarna att avgöra vem av dem som ska utöva rösträtten. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte har betalt förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

Välkommen!

Styrelsen

—–

DAGORDNING

1.  Föreningsstämmans öppnande

2.  Val av stämmoordförande

3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.  Godkännande av röstlängd

5.  Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

6.  Godkännande av dagordning

7.  Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8.  Val av minst två rösträknare

9.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10.  Fyllnadsval av tre styrelseledamöter

11.  Föreningsstämmans avslutande

Beslutad avgiftshöjning för 2022 i BRF Fagotten

Som många säkert redan noterat så delades idag (torsdag 9/12) avgiftsavierna för januari, februari och mars 2022 ut i brevlådorna. Och som många säkert också noterat så har styrelsen beslutat om en höjning av avgifterna för nästa år.

Planen var att informationen om avgiftshöjningen skulle vara med i Fagottnytt nu i december, vilket den också kommer att vara. Tyvärr så förekom avierna oss den här gången vilket vi ber om ursäkt för.

Vi ville förstås att samtliga medlemmar skulle få informationen innan avierna landade i brevlådorna. Vi kommer att skyndsamt dela ut information om höjningen för 2022 på papper i samtliga trappuppgångar så dom som inte kan läsa på hemsidan också får ta del av informationen från styrelsen.

Styrelsen har beslutat om en höjning av avgifterna med 5,0 % för 2022.

Vi bedömer att den beslutade höjningen ska täcka föreningens ökade kostnader angivna nedan även om det råder stor osäkerhet gällande exakt vilka nivåer kostnadsökningarna kommer landa på nästa år och nästa igen och så vidare.

Varför höjer vi avgifterna? Det beror på ett par olika saker.

De kommande åren ser vi tydligt att föreningen kommer få substantiellt ökade kostnader för el, värme och vatten. Men även en allmän kostnadsökning för drift och löpande underhåll. På det kommer vi även se ökade kostnader för det omfattande planerade underhåll som vi måste hantera kommande år. (Priser på t ex rördelar och rörkopplingar och annat material som vi behöver för våra kommande underhållsprojekt ökade med 20-30 % bara under sommaren som gick.)

Det andra stora skälet är att vi måste lösa finansieringen av våra kommande underhållsprojekt som i vårt fall i huvudsak innebär lån. Vi behöver skapa så goda chanser som möjligt att kunna låna de pengar vi behöver men även för att vi ska få låna till bra villkor. Det innebär bland annat att vi måste börja fondera kapital i föreningen.

Det tredje stora skälet till fortsatt höjning av avgifter är att vi måste göra allt vi kan för att minimera vår räntekänslighet. Räntenivåerna kommer att öka över tid samt att vår faktiska räntekostnad kommer att öka i takt med ytterligare lån. Av samma skäl kommer vi även fortsatt att hålla en så hög amorteringstakt som möjligt.

Realistiskt sett så kunde vi begränsa höjningen till den aktuella nivån enbart tack vare av den höjning som genomfördes för 2021. I annat fall hade vi behövt göra som många andra föreningar runt om i Sverige just nu tvingas till med höjningar på 15 -20 % som följd. Men det slipper vi som tur är.

Styrelsen tycker att det är ett tråkigt beslut att behöva fatta men det är tyvärr, som tydligt framgår i texten ovan, ett nödvändigt beslut.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Elpris och elavtal i BRF Fagotten

Det har inkommit en del frågor till styrelsen kring vilket elpris vi alla betalar för vår elförbrukning.

Enligt uppgifter från HSB är upplägget sådant att HSB samlar ett stort antal bostadsrättsföreningar och förhandlar fram ett så lågt pris som möjligt som sen blir gemensamt för alla deltagande föreningar det kommande året. BRF Fagotten har sen tidigare år lämnat fullmakt till HSB att förhandla priser åt föreningen inom ramen för det upplägget. Vår fullmakt gäller fram till och med 2023-12-31. Avtalet går därefter att förlänga årsvis om vi så skulle önska.

I enlighet med avtalet förhandlar HSB fram priserna årsvis vilket bland annat innebär att vi idag inte vad priset i avtalet för 2023 kommer bli.

Trots att vårt nya fasta pris nedan är väldigt högt jämfört med tidigare år så hade det med största säkerhet vara avsevärt mycket högre om vi till exempel förhandlat på egen hand direkt med en leverantör.

Via avtalet med HSB har vi Vattenfall som leverantör.

 • Fastpris för 2021 är 35,00 öre/kWh*
 • Fastpris för 2022 är 72,30 öre/kWh*

(*Vanliga avgifter o.d. kopplade till el tillkommer precis som idag och i enlighet med föreningens gemensam-el upplägg.)

Det är ett för många välkänt faktum att el-priserna har dragit iväg rejält under hösten. Och särskilt så i el-zon 4 som vi i Skåne tillhör. El-priserna just nu under högförbrukningstider såsom vardagskvällar kl 18-19 kan vara så mycket som 5-6 kr/kWh och ibland ännu högre.

Den samlade bedömningen är att vi i detta avtal har ett fördelaktigt och tryggt pris samt att det är troligt att priserna kommer fortsätta att öka om än kanske inte i så hög takt som varit fallet under hösten. Med det sagt så är det väldigt svårt att just nu, med någon form av säkerhet, sia om framtiden för el-priserna de kommande åren.

Utifrån ovanstående kommer styrelsen under 2022 ta det säkra före det osäkra och fortsatt vara en del av HSB upplägget. Men vi kommer förstås att noga följa utvecklingen inför 2023.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten