All posts by Webmaster

podab-tva%cc%88ttsmaskin

Kalibrering Tvättmaskiner

För att värna om vår investering i nya tvättmaskiner i våra tvättstugor (en investering på totalt över ca 4 miljoner kronor för alla tvättstugor på området) pågår uppföljning just nu:

- dels går vi igenom så att de är fastskruvade ordentligt då det rapporterats av boende att vibrationer fortplantar sig ut i trapphuset och skapar oljud i boendemiljön

- dels har de fått en kalibrering så de sköljer 3 gånger istället för 2 gånger då boende påpekat att tvätten inte sköljs ordentligt.

Styrelsen tar tacksamt emot mer återkoppling från medlemmar så vi säkrar vi får värde för vår investering i vårt boende.

Styrelsen kommer ha möte med leverantör efter sommaren för att säkra att alla åtgärder samt kvalitet på beställda maskiner håller den nivå vi betalat för.

Fortsatt trevlig sommar.

Vh Styrelsen

Summer picnic basket with straw hat in a field of flowers

Uppmuntran till Sommarfest! – Fagotten-dag den 10 juli kl 15.00!

Fagotten-dag/ Uppmuntran till Sommarfest!

Söndag 10:e Juli -kl 15.00!

Föreningen uppmuntrar till en Fagotten-dag den 10 juli – vi möts upp vid stora lekplatsen för gemensam sommarfest/picnic och lek.

Boende uppmuntras ta med egen picknick samt gemensam grill vid grillen brevid stora lekplatsen.

Om man har roliga sällskapsspel (tex kubb, boule) ta gärna med.

Delar av styrelsen kommer vara på plats,

Vh Styrelsen

Entre2B

Förvaltare undersöker dörrar

Styrelsen har blivit uppmärksammade på att våra entredörrar inte låser sig vi de utsatta tiderna. I vissa fall har dörrar låst sig tidigare än tänkt vilket ställer till problem i planeringen för boende.

Vår förvaltare tittar nu på saken och vi hoppas problemet löses inom kort.

Vh Styrelsen

gra%cc%88sklippning

Gräsklippning & Fagotten-dag 10 Juli

Gräsklippning

För att säkra god åtkomst för gräsklippning ber vi om hjälp från boende att säkra grönytor är fria från cyklar, utemöbler och leksaker eller ha dem uppställda så de tar så lite yta som möjligt när de inte används. Vi har ett av lunds största grönområden och detta bidrar till att vi kan ha så fint skött område som möjligt. Din Utemiljö som sköter området har inte möjlighet att flytta på alla saker på gräsmattorna – så vi behöver boendes hjälp.

 

Fagotten-dag den 10 juli / Uppmuntran till Sommarfest!

Föreningen uppmuntrar till en Fagotten-dag den 10 juli – vi möts upp vid stora lekplatsen för gemensam sommarfest/picnic och lek. Boende uppmuntras ta med egen picknick samt gemensam grill på stora lekplatsen. Om man har roliga sällskapsspel (tex kubb, boule) ta gärna med. Delar av styrelsen kommer vara på plats.

infoupdate

Uppdatering projekt – Juni 2022

Inför sommaren vill styrelsen ge en kort uppdatering ang olika projekt som pågår. Mer information kommer även komma i kommande Fagottinfo.

- Renovering och målning utsida tvättstugor: Pågår för fullt gård för gård. Där kan vid rengörningen, riskera spolas ned gammalt organiskt material som legat på entre-taken. Det ska tas om hand av antingen entreprenör eller vaktmästare. Om boende upptäcker något som inte ser ut att hålla den kvalite som önskas så kontakta styrelsen.

- Spolning och filmning avloppsrör tvättstugor: Arbetet är klart.  Våra avloppsstammar är till åren, och vi behöver vara väldigt försiktiga med vad som spolas ned och vilket typ av tvättmedel som används. Stark rekommendation att gå över till flytande tvättmedel, för att minska påverkan på rören. Undvik tvätta skor och annat av grövre typ som lämnar efter sig grus och liknande spill som spolas ned i avloppen.

- Belysningsprojekt trapphus: De lampor som satts upp som test för boende att bedöma i Trappa 14B är 2 olika exempel och ska inte ses som helhetslösning. Vi har fått in många svar från boende, och projektgruppen kommer nu sätta sig ner och lägga en plan.

- Rörprojektet – Del 1 – Relining avloppsstammar: Styrelsen har nu mottagit 3 offerter för Projektledning och Framtagande av förfrågningsunderlag. Nästa steg är att utvärdera och ta beslut om vem som vi kontrakterar för att hjälpa oss komma vidare med upphandling. (se mer om tidigare genomgång av stammarna och uppdelning av rör-projektet i ett tidigare inlägg här: info från medlemsmöte 2022)

utebelysning2

Testbelysning inomhus trapphus nu uppsatt i Flöjtvägen 14B

Vi har nu satt upp ett antal test-belysningar inomhus i trappuppgång Flöjtvägen 14B – vi uppmanar medlemmar att gå dit och få en uppfattning och sen återkomma med feedback till styrelsen.

- En lampa i tak 1:a vån. Med rörelsesensor. Grundbelysning tänd i 3 minuter

- En lampa på vägg 2:a vån. Helt vanlig lampa. Måste tända med tryckknapp.

Ansvarig inom styrelsen för projektet är Ingvar.

Vänliga hälsningar styrelsen.

 

Årsmöte

Årsmöte 2022 – sammanfattning

Styrelsen vill tacka de medlemmar som kom och bidrog till ett bra årsmöte.

Styrelsen vill tacka de styrelsemedlemmar som avgick för gott arbete under året och åren som gått (Marina K och Edita J).

Styrelsen välkomnar in 3 nya medlemmar. (Maria Eleonora, Erik Jorde, Samira Izzat).

Styrelsen består därmed av följande boenden/medlemmar i Brf.Fagotten:

 • Rolf Persson vald till 2023
 • Albert Buzassy vald till 2023
 • Lars Wadsö vald till 2023
 • Jacob Frey-Skött vald till2023
 • Ingvar Nilsson omval till 2024
 • Jonas Bodström omval till 2024
 • Maria Leonora nyval 2024
 • Erik Jorde nyval 2024
 • Samira Izzat nyval 2024

Motioner föll ut enligt årsmötets beslut.

 • Bifall: Större sittgrupp vid stora lekplatsens Grillhörna
 • Bifall: Princip att förråd följer med boende som flyttar inom föreningen.
 • Bifall: Fler odlingslotter. Styrelsen har för avsikt att utreda möjligheterna att utöka antal odlingslotter.
 • Avslag: Låsta portar vintertid mellan 18-06 (istället för vanliga 21-06)

 

Styrelsen fortsätter med pågående projekt samt önskar alla medlemmar en god sommar.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

 

valberedning

Valberednings förslag – Ny styrelse inför Årsstämma 19:e Maj 2022

Inför ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF FAGOTTEN, LUND 220519.

Valberedningens förslag på ny styrelse.

- Rolf Persson, vald till 2023

- Albert Buzassy, vald till 2023

- Lars Wadsö, vald till 2023

- Jacob Frey-Skött, vald till 2023

- Ingvar Nilsson, omval till 2024

- Jonas Bodström, omval till 2024

- Maria Leonora, nyval 2024

- Erik Jorde, nyval 2024

- Samira Izzat, nyval 2024

Valberdeningens förslag till revisorer.

- EvaMaria Jansson vald till 2023

- Eva Lisa Hilmersson nyval 2023

Vårt förslag till valberedning.

- Birgitta Edling , ordförande

- Maria Rygaard

- Anatoly Mirinov

 

Vänliga hälsningar,

Valberedningen Brf Fagotten

fo%cc%88rra%cc%8ad

Uppföljning klädmal i förråd Hus 20 – hjälp från boende behövs vecka 20.

Som tidigare meddelats har vi fått in mal i förråd i Hus 20.

För att bli av med dem måste ALLA sanera/kontrollera sitt förråd att de inte har några bo med Mal.

För att komma åt problem med klädmal har styrelsen beslutat följande:

- Föreningen kommer införskaffa de medel som är gångbara för att fånga in och bekämpa klädmalen (malfångare/klisterlappar för att fånga in hanarna)

- boende med förråd i Hus 20 behöver göra en gemensam insats under 1 veckas tid att gå igenom sina förråd (kontrollera/sanera). Vecka 20.

- Boende kommer få en lapp som ska lämnas in som bekräftelse på att man genomfört kontroll av sitt förråd.

“Jag har kontrollerat mitt förråd under v 20 och gjort nödvändiga åtgärder
Förråd : 123
Namn: Ano Nym  ”

De ägare av förråd i Hus 20 som ej lämnat in en lapp kommer styrelsen undersöka möjlighet att föreningen får gå in i förrådet och sanera. Detta vill vi undvika till största möjliga mån då det ställer till olägenhet för alla inblandade. Istället önskar vi att vi ALLA hjälps åt under 1 veckas tid.

Förvaltare och Styrelse, Brf Fagotten.