All posts by Webmaster

infoupdate

Info från Medlemsmöte 29:e Mars 2023 – Vatten & Avloppsprojektet

Vid medlemsmötet 29 mars 2023 hade vi representanter från företaget Proline som skall genomföra reliningen (infodringen av våra avloppsrör) och Sustend, som är vår konsult i detta projekt.

 • Projektet skall pågå från juni 2023 till april 2024 och det beräknas ta fem veckor att genomföra reliningen på en gård;
 • För varje lägenhet gäller det att man inte kommer kunna använda något avlopp under 4-5 dagar. (Det kommer ordnas ersättnings-Toaletter och Dusch – mer info kommer om detta)
 • Alla måste tillåta att Proline kommer in i lägenheterna, antingen genom att ge dem nyckel eller genom att vara hemma.
 • Observera att det inte kommer att vara möjligt att ha någon synpunkt på när just din lägenhet reline:as och det är mycket viktigt att Proline får tillgång till din lägenhet då.
 • För er som bor på undervåningen (utom i hus 6 och 20), så behöver Proline tillgång till er lägenhet för att kunna blockera alla avlopp (om någon släpper ut vatten medan de arbetar med just det avloppet, så förstörs allt och det blir extrakostnader för föreningen).
 • På ovanvåningarna måste man dessutom lyfta av toalettstolen för att komma åt (de sätter tillbaka den när de är färdiga).
 • Undervåningarna på hus 6 och 20 har källare och är lite speciella (återkommer till det).
 • Vissa förråd kommer även behövas tömmas under reliningen.

Det kommer nu att upprättas en detaljplanering för hur projektet skall gå till. Så fort som den är klar, så kommer vi att kommunicera den. Proline kommer också att informera med lappar i brevlådorna mm under projektets gång, så det skall inte kunna vara någon osäkerhet om när saker skall ske.

För er som har särskilda behov, t ex av hemtjänst och hemsjukvård, kommer vi att informera så tidigt som det är möjligt och även ha kontakt med kommunen.

Vänta gärna med frågor tills den första planeringen är gjord. Vi kommer att informera er så snart som vi vet mer!

Styrelsen

screen-shot-2022-04-22-at-19-02-08

Valberedningen informerar inför Årsmötet 2023

Engagera dig i styrelsen och var med och påverka allt som händer i Brf.Fagotten. Anmäl ditt intresse senast 15:e April till valberedningen@fagotten.org!

Styrelsen i Brf Fagotten är välfungerande och arbetar med olika projekt för att utveckla och förbättra vårt gemensamma kapital (vår gemensamma mark och våra gemensamma byggnader) med hjälp av vår Förvaltare, HSB, samt ett antal andra leverantörer som utför det tekniska, ekonomiska och gröna arbetet åt oss.

Styrelsen består av boende på området som vill bidra med sin kompetens och kunnande. Man behöver inte vara expert eller ha specialkompetens. Det räcker med ett intresse för att engagera sig i de ämnen som en bostadsrättsförening behöver hantera, samt intresse av att lära sig hur man arbetar i en styrelse för en bostadsrättsförening.

Vid årsmötet är det dags att välja ny styrelse och valberedningen söker nya, intresserade medlemmar i föreningen.

Viss förnyelse är alltid av godo och det behövs alltid nya krafter, som kan bidra med sin unika kunskap och tid,  då enskilda medlemmar av olika personliga skäl, eller andra skäl måste avstå från fortsatt arbete i styrelsen.

Anmäl ditt intresse till valberedningen senast den 15 April till valberedningen@fagotten.org  så talar gärna en av oss mer med dig om vad styrelsearbetet innebär och stöd/utbildning man kan få för att ta sig an arbetet i en styrelse. Du kan också ringa Birgitta Edling, 0708364682, för att höra mer om uppdraget.

Vänliga hälsningar,

Valberedningen Brf Fagotten

medlemsmöte

Medlemsmöte 29:e Mars 2023

Välkommen till årets första medlemsmöte 2023

Datum: Onsdagen den 29:e mars

Klocka: 19.00-20.30

Plats: Maria Magdalena kyrka Cafét

Punkter vi kommer att ta upp på mötet är:

 • Utemiljö- odlingslotter
 • Vår nya HSB representant Paul Smith kommer att presentera sig
 • Vår entreprenör i vårt avloppsprojekt kommer och presenterar sig
 • Övriga frågor

Nästa medlemsträff blir i oktober och sedvanlig valfri mingel vid lekplatsen mitten på sommaren

Välkomna Styrelsen, Brf Fagotten

sja%cc%88lvfo%cc%88rvaltning2

Självförvaltning av rabatter på Brf. Fagotten

Vi har tidigare skrivit om möjligheten till självförvaltning på Brf Fagotten (se tidigare inlägg här  )

Här kommer en uppdatering vad som gäller från Februari 2023:

Självförvaltad rabatt

I vår förening har man möjlighet att själv sköta de rabatter som är utanför lägenheten. Om man väljer att göra detta följer ett visst ansvar enligt följande:

 • att rabatten ser välskött ut under hela året.
 • att rabatten avgränsas med två tydligt synliga markeringsstenar som finns att hämta i Miljöhus 3 (vid Fagottgränden 23).
 • att de som bor på bottenvåningen bestämmer om rabatten utanför lägenheten ska vara självförvaltad eller inte (det finns dock inga hinder för att de som bor på andra våningen genomför skötseln)
 • att rabatten huvudsakligen består av fleråriga prydnadsväxter (ej grönsaker, träd eller pallkragar)
 • att eventuell plantering av lågväxande (ej över fönsterblecken) buskar ska göras en bit från väggen.
 • att det är en tydlig rak linje mellan rabatt och gräsmatta, så att det är lätt att klippa gräset.

Om du vill markera en ny självförvaltad rabatt
Kontakta utemiljögruppen i styrelsen (styrelsen@fagotten.org).

Om du inte vill sköta din rabatt längre
Ta bort markeringsstenarna (lägg dem i miljöhus 3) och kontakta
utemiljögruppen i styrelsen (styrelsen@fagotten.org).

Vid flytt
Om du flyttar så diskutera gärna med köparen om denne vill överta ansvaret för
rabatten. Lämna annars tillbaka rabatten enligt ovan.

Vänliga hälsningar, Styrelsen Brf. Fagotten

Februari 2023

Entre2B

Belysning i Trapphus

Styrelsen har nu tagit beslut om hur våra lampor i trapphus kommer att bli.

Vi vill först tacka all våra medlemmar som engagerat sig i projektet och kommit med värdefulla synpunkter.

Den lösning som styrelsen har kommit fram till efter många diskussioner är följande.

 • LED-lampor av liknade i utseende som tidigare.
  - Vi kommer att spara mycket el då dessa LED-lampor förbrukar obetydligt med el.
 • Vi kommer att installera endast 4 armaturer, då många medlemmar har tyckt att med fem stycken har det blivit ett för starkt ljus.
  - Genom att minska antalet lampor från 5 till 4 per trapphus sparar vi in ca 80 000 kronor i ersättningskostnad.
 • Vi väljer också att använda befintliga platser för att slippa få fula märken och extra kostnader för att dölja hålen.
  - På den plats där lampa försvinner försöker vi återställa så gott det går för att ge ett trevligt enhetligt intryck i trapphuset
 • Vi har dessutom lagt ca 150 000 kr i reparationer på de gamla lamporna per år.
  - Vi räknar med att vi kommer spara reparationskostnader framöver då hållbarheten på dessa nya lampor ska vara bättre.

 

Fortsatt trevlig vår önskar

Styrelsen Brf Fagotten

sparael

Uppdatering Elpriser Januari 2023

På nästa månadsavi-utsändning som gäller för april, maj, juni är det elen för november (2022 fast pris) , december (2022 fast pris) och januari (2023 rörligt) som kommer att faktureras på avierna.

 • Förbrukningen och kostnad för varje individuell månad slås ihop och delas upp på 3 lika stora belopp som debiteras på kommande avier.
 • Vi vet ännu inte när vi får vårt el stöd till föreningen kommer, då vi räknas som föreningen/företag ingår vi inte i utbetalningen i februrari.

Nedan följer information om det elpris vi har för Januari 2023.

För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal.

Hälsningar

Styrelsen

 

Avgiftsslag januari      
Elpriset (öre/kWh)  113,23      
Elavgift Område 4 50      
Total El  163,23      
Överföringsavgift Kraftringen 20      
Skatt         2023 39,2      
Totalt överföring 59,2      
Totalt El+Överföring (exlusive moms)  222,43    
Moms 55,60    
Totalt El+Överföring (inklusive moms) 278,03

 

liftdumpercontainer

Container helg planerad 14-16:e April 2023

Brf Fagotten uppmuntrar till god källsortering genom ett antal olika alternativ. Våra Miljöhus innehåller separata kärl för olika sorters avfall.

Utöver det ordnar föreningen containerdagar under året. Där kan boende slänga större skrymmande föremål som gamla möbler osv, som man själv haft svårt att transportera bort under året. Strikt förbjudet slänga miljöfarligt avfall eller liknande. Detta ska transporteras direkt till återvinningscentral av boende själv.

Nästa helg är planerad till den 14-16:e april.

Det är av största vikt att boende tar sitt ansvar och inte slänger sina grovsopor i våra Miljöhus. Det ger extra kostnader för föreningen att ta hand om dessa, vilket oundvikligen leder till högre avgifter för alla boende, vilket vi vill undvika i så stor utsträckning som möjligt.

Som boende på Östra Torn är närmaste återvinningscentral på Gastelyckan i södra Lund.

Vh Styrelsen Brf Fagotten

bevattning

Odlingslotter 2023

Det har nu delats ut lappar i alla brevlådor ang Fagottens odlingslotter och hur man går tillväga för att lämna intresse för en ny lott under 2023.

Från och med 2023 har vi på Fagotten två områden med odlingslotter:

- I föreningens nordvästa hörn: stora odlingslotter (ca 30kvm á 220kr/år).

- I föreningens sydvästra hörn kommer vi att skapa nya mindre odlingslotter lämpliga för pallkragsodling (ca 8kvm á 110kr/år).

Ni som redan har en odlingslott och vill behålla den behöver inte göra någonting.

För er som vill ha en odlingslott (eller utöka med fler), anmäl intresse genom att fylla i blanketten som mottagits i brevlåda senast 5:e mars och lämna in i brevlådan på gaveln till Flöjtvägen 20A.

Vi kommer snart komma ut med riktlinjer för självförvaltning av rabatter i direkt anslutning  till den egna lägenheten.

Styrelsen Brf Fagotten.

sparael

Uppdatering Elpriset 2023

God fortsättning på Er alla i Fagotten

Lite uppdatering om El situationen 2023. I korthet kommer vi se en kraftig ökning pga omvärldsläget. Vi uppmanar alla boende att tänka lite extra på vad man kan göra för att minska sin egen förbrukning.

Elprisstöd: Alla Brf som har gemensam el räknas som organisation/företag så just nu vet vi inte något om hur det blir med el-stödet för vår del. HSB driver frågan om hur orättvist detta är för alla boende som har gemensam el. Vi som har gemensam el bidrar dessutom att minska trycket på elsystemet då vi tillsammans inte behöver ha lika stor överkapacitet som om vi hade haft var sitt elavtal.

Elkostnad på månadsavgifter: Den el som debiteras på månadsavgifterna för januari, februari och mars är den som förbrukades i augusti, september och oktober. På månadsavgifterna som delas ut i mars kommer elkostnaderna för november, december och januari. Där är det bara de höjda elkostnaderna för januari som slår igenom.

Gemensam el: Varje medlem sparar in sin anslutningsavgift (215 kr/ månad) genom att vi har gemensam el. Dessutom möjliggör det att vi i framtiden kan ha solpaneler inkopplade i vårt elnät. Vi kan dessutom tillsammans med ca 250 andra HSB föreningar delta i HSBs förhandlade elprisavtal med bättre pris på grund av storleken på förbrukningen.

El priset 2023 – nedbrytning av kostnadskomponenter

El avgifterna består ett antal avgiftsslag. En del är elpriset och en del är överföringen & Skatt. Utöver det tillkommer Moms.

Elpriset

Elpriset består av två delar:

 • Rörliga elpriset (där HSB har säkrat priset för kvartal 2-4, och till 39% för kvartal 1).
 • Utöver det tillkommer en avgift för el-område 4 som fluktuerar dag från dag.
  • Avgift för el-område 4 är en uppskattad budgeterad siffra som ändras beroende på hur elmarknaden utvecklas.

Överföringen & elskatt

Överföringsavgift från kraftringen är för oss 20 öre/kWh och elskatten 39,2 öre/KWh

 • Överföringsavgift ökar med 2 öre i 2023
 • Elskatten ökar med 9% den 1 januari 2023.

Moms

På detta betalar vi 25% moms på totalbeloppet

(Källor HSB Skåne, Techem och Kraftringen)

Uppskattade elkostnader per kvartal 2023 (enhet öre/ kWh)

Avgiftsslag Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
Elpriset (öre/kWh)  * 134,7 121,9 129,8
Elavgift Område 4 50 50 50 50
Total El   184,7 171,9 179,8
Överföringsavgift Kraftringen 20 20 20 20
Skatt         2023 39,2 39,2 39,2 39,2
Totalt överföring 59,2 59,2 59,2 59,2
Totalt El+Överföring (ex moms)   243,9 231.10 239,0
Moms 61 57,78 59,75
Totalt El+Överföring (ink moms) Ej fastställt ca 304,9 ca 288,88 ca 298,75

* Elpriset är säkrad till 39% av förbrukningen kvartal 1 (pris 142,4). Övrig del är spotpris

Enhet öre/ kWh

Så fort vi vet mer kommer vi att uppdatera pris-informationen.

Styrelsen /Brf Fagotten