All posts by Webmaster

hellqvistcykel

Cykelrensning

Hellqvist Cykelhantering kommer på uppdrag av Brf Fagotten att göra en kontroll av områdets cyklar med start den 22/5-2019 och avslut den 19/6-2019

Samtliga cyklar kommer märkas med ett plastband på styret.

Ta bort plastbandet på er cykel för att förhindra att den forslas bort.

Cyklar som fortfarande är märkta efter slutdatum kommer att forslas bort och registreras hos polisen i Lund.

Med vänliga hälsningar

Nadine Jarlhov

073-6402186

Naadiine_@hotmail.com

brandrisk

Extremt hög brandrisk och torka i skog och mark – vi avråder från grillning i det fria

Just nu är det väldigt torrt i markerna. Vädret i södra och mellersta Sverige har lett till stor brandrisk i skog och mark.

För att minska risken att bränder startar avråder vi från att grilla och elda i det fria. Har du tänkt grilla är det viktigt att tänka på att all eldning innebär en risk för brand. Innan du sätter i gång grillen, se till att du kan släcka en eventuell brand.

Håll dig informerad om vad som gäller i din kommun.

Aktuell information om eldningsförbud finns på kommunens eller Länsstyrelsens webbplats. På SMHI och Din Säkerhet kan du följa den lokala brandriskprognosen.

/Styrelsen

Håll dig informerad (nedan inklippt från MSB och Lunds Kommun)

Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark i Skåne. Räddningstjänsten i Skåne uppmanar alla att inte elda eller grilla i anslutning till skog och mark på grund av risk för brand.

Det varma vårvädret med lite nederbörd har gjort det mycket torrt i våra marker. Räddningstjänsten i Skåne uppmanar därför allmänheten att inte elda, grilla eller utföra andra aktiviteter som skapar öppen låga eller gnistor i anslutning till skog eller mark, så att eld kan spridas i terrängen.

Du kan ta del av information om eldningsförbud på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

https://www.lund.se/nyheter-och-nyhetsarkiv/2019/extremt-hog-brandrisk-och-torka-i-skog-och-mark/

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandriskprognos-for-gras–och-skogsbrander/

Brandriskappen UTE hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark

 

liftdumpercontainer

Containerhelg 26-29 April

Två styck containrar har beställts.

En placeras vid rondellen på Flöjtvägen 2 och den andra sätts diagonalt på Fagottgränden 15.

Utsättning sker den 26/4 vecka 17. Containrarna kommer stå över helgen och försvinna den 29/4.

OBS! Elektronik eller miljöfarligt avfall får INTE kastas i containrarna. Dessa får boende transportera själva till närmaste återvinningsstation (exempelvis Gastelyckan)

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Brf Fagotten

infoupdate

Viktig info – värmen avstängd i alla hus mellan 09.00-15.00 Onsdagen den 13:e mars!

Vi har upptäckt ett läckage från ett rör som går mellan expansionskärlet till undercentralen. Detta skall åtgärdas så värmen kommer stängas av på alla hus i föreningen på Onsdag 13:e mars mellan kl 09.00 – 15.00.

/Förvaltaren

medlemsmöte

Medlemsmöte torsdag 14 februari kl 18:00, Maria Magdalena Kyrka

Flera projekt drivs i föreningen nu och aktiviteterna under våren kommer att vara flera. Från styrelsen vill vi därför gärna ge er boende möjlighet att höra mer om de planer vi har och svara på frågor. Vi vill framför allt fokusera på:

- Genomförande av gemensam El med individuell mätning

- Installation av 16 ladd-uttag för el- och elhybridbilar.

- Slutförande av lagning av fogar.

- Byte av fönsterbalkar över ett relativt stort antal fönster.

/ Mycket välkommna önskar Styrelsen

arrow

HSB byter affärssystem

Den 20 februari 2019 byter HSB Skåne affärssystem. I och med bytet kommer även du som boende i en bostadsrätt förvaltad av HSB Skåne att påverkas. Inför bytet i februari kommer du därför att få uppdateringar från oss. Förutom att du framöver kommer att få avier som ser annorlunda ut kommer vi även att erbjuda ett inloggat läge på hsb.se där du kan se information om din bostad och din bostadsrättsförening, med mera. Välkommen med på vår resa mot en modernare kundportal!

Mer går att läsa i detta dokument: HSB byter affärssystem

/Förvaltaren

finns-det-nagra-snalla-katter-har

Katter på Brf Fagotten

Det bor en hel del katter i vår bostadsrättsförening.

Styrelsen får klagomål från boende i området vad gäller några av dessa katter.

Det kan vara katter som förorenar i sandlådor eller tar sig in hos boende via öppna
balkongdörrar, portar m.m. Som kattägare är du ansvarig för ditt djurs välbefinnande likaväl som när det vållar problem för andra boende. En hungrig och frusen katt tar sig gärna in i varma utrymmen.

  • Vi uppmanar därför alla våra kattägare att ta ansvar för sina djur och undvika att de skapar olägenheter för bostadsrättsföreningens medlemmar.
  • Alla boende måste se till att portarna är stängda så att inte katter tar sig in i trapphusen. Detta är också nödvändigt, speciellt vintertid, eftersom värmeförlusterna annars blir stora för föreningen, vilket leder till ökade uppvärmingskostnader som slår på månadsavgiften.

Ta hand om era fina katter och vår fina förening på samma gång,

Styrelsen