All posts by Webmaster

infoupdate

Årsavgift 2023

Styrelsen har efter en noggrann budgetgenomgång tagit beslut om höja månadsavgiften med 5% vid årskiftet 2023. Detta pga de ökade omkostnader vi ser både kopplat till drift och underhåll.

Vi tackar för insatsen från medlemmar att hålla våra gemensamma fastigheter i gott skick,  samt ber alla medlemmar i föreningen att fortsätta hjälpas åt att hålla våra gemensamma kostnader på en så låg nivå som möjligt,

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

Styrelsearbete

Anteckningar från Medlemsmöte 8:e November 2022

Sammanfattning av medlemsmötet 8 november 2022.

Rolf Persson och Lars Wadsö informerade om pågående projekt:

 • Vi kommer att byta samtliga garageportar.
 • Det har satts upp nya utemöbler vid lekplatsen.
 • Vi kommer att byta alla armaturer i trapphusen till LED-belysningar och eventuellt senare komplettera med nattbelysning.
 • Renoveringsinstruktioner för badrum är på gång. När de är färdiga (troligen 1 december) så är det återigen tillåtet att renovera badrum, men ni måste anmäla att ni skall göra det och följa renoveringsinstruktionerna.
 • Vi har ett nytt avtal för elbilsladdning som innebär att man bara skall stå vid laddstation när man laddar; annars får man stå på en vanlig parkeringsplats.
 • Enligt beslut från årsmötet kommer vi att anlägga fler odlingslotter. Det blir någon enstaka ny stor lott vid de nuvarande lotterna, samt pallkragar med jord i föreningens sydvästra hörn. Vi kommer att gå ut med information om detta.
 • Under hösten kommer Din Utemiljö att fixa det sista efter grävningarna, renovera ett antal rabatter, samt plantera ett valnötsträd och en ätlig kastanj (vid västra respektive östra ingångarna till föreningen).

Vår projektledare för vår renovering av avloppsledningar (Jonathan Jelves, Sustend) presenterade sig själv och projektet. Vi kommer att göra tre saker:

 1. Infodra (”relina”) de vertikala avloppsrören.
 2. Sätta in en övergång mellan plaströren i golven i lägenheterna på andra våningen och de vertikala avloppsrören (behövs ej på bottenvåningen).
 3. Byta avloppsrören i krypgrunderna.

Det är enbart vid punkt 2 ovan som entreprenören behöver komma in i lägenheterna. Allt annat arbete utförs utifrån. Under den tid som arbete sker i en viss del av föreningen kommer det (självklart) att vara förbjudet att använda avloppen. För en lägenhet kan det röra sig om i storleksordningen en vecka. Det kommer då att finnas andra möjligheter att gå på toalett och att duscha. Vi hoppas att arbetena kan starta till sommaren 2023 och hålla på under ca ett år. Både föreningen och entreprenören kommer att informera er om de olika stegen i projektet.

Vh Styrelsen

screen-shot-2022-10-01-at-07-59-17

HSB avgiftsavier

HSB har börjat sända ut avgifts-avier till digitala brevlådor (t.ex KIVRA) om man har en sådan aktiv.

https://www.hsb.se/skane/om-boende/hyresavi–avgiftsavi/

Det har gått ut info till alla både boende och styrelsemedlemmar samt på avispecifikationerna tidigare i år. Vill man inte få sina avier via Kivra kan man ta bort funktionen i sin Kivra app.

HSB Skåne hanterar ekonomisk förvaltning för föreningen. Det är HSB-Skåne som sänder ut avgiftsavier. Kontakta HSB-Skåne för frågor rörande avgiftsavier.

Vänligen säkra att betala avgifter i tid.

Vänliga Hälsningar Styrelsen

laddstolpar-stockholm

Nytt system för laddstolpar införs hösten 2022

Vi kommer under hösten att införa ett nytt system för att fler skall kunna ladda sina elbilar på området. Information har gått ut i brevlådor till nuvarande boende medlemmar som använder sig av föreningens laddstolpar.

 • Elbilarna kommer då bara att få stå vid laddstationerna när de laddas; annars ska de ställas på de vanliga parkeringarna.
 • Vanliga fordon som ej laddas med el ska stå på en vanlig parkeringsplats. De får ej parkera eller blockera plats med laddstolpe.
 • Som tidigare meddelats har föreningen haft problem med avläsning av historiskt konsumtion. Boende med tillgång till laddstolpe sedan dessa infördes ska räkna med efterdebitering, som kommer synas på kommande avgiftsavier.

Om ni har några frågor kring detta, så kan ni höra av er till samordnare Lars Wadsö 0705-596989. Vänligen respektera normala telefontider.

infoupdate

Uppstart hösten 2022 – Styrelsen informerar

Styrelsen hoppas alla medlemmar haft en fin sommar. Styrelsen har nu haft sitt första möte igen efter sommaren. Här kommer några informationspunkter av mer betydande karaktär.

 • Beslut Vatten och Rör-projekt: Styrelsen har beslutat att dela upp åtgärder gällande Vatten-och-Rör i 3 delar.
 • Elpriser för 2023: Styrelsen har valt att delta i HSB upphandling av elavtal även nästa år. Vi vet ej ännu nivåerna. Men på grund av rådande situation kommer vi ej längre kunna erbjudas ett årligt fastpris. Vi tror dock ändå att HSB har en bättre förhandlingsposition än vi som enskild förening. En ny prismodell kommer appliceras som mer följer spotpriset på marknaden på månadsbasis. Styrelsen återkommer med mer information när vi vet mer. Under tiden läs mer här: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/nyheter/2022/gemensam-elupphandling—skicka-in-din-fullmakt/
 • Budget arbete och Avgiftsförändringar. Styrelsen börjar med sitt budgetarbete för 2023. Vi kan ännu ej bedöma om där är behov av avgiftshöjning, men externa faktrorer talar för att priser i omvärlden för energi och material och arbete kommer stiga även kommande år. Styrelsen behöver noga överväga och ta ett ansvarsfullt beslut så vi säkrar en stabil ekonomi för föreningen. Vi återkommer så fort vi fått en uppdaterad underhållsplan samt en bedömning av kostnadsbilden för 2023.
 • Omläggning av föreningslån: Vi har lagt om ca 4 MSEK i befintligt lån. Lagts om på 5 år. 3.48% ränta. Amorterar 2 %. Vi har en låneportfölj med olika bindningstider som innebär att fler lån kommer behöva läggas om närmaste 2 åren. Med rådande ränteläge behöver vi räkna med att vi kommer ha en högre räntenivå vid omläggning, och därmed ta höjd för detta i kommande budgetarbete.
 • Träden på området: Trädgårdsgrupp ser över träden tillsammans med Din Utemiljö.
 • Tvättmaskinerna: Styrelsen kommer möta leverantör i September för uppföljning.
 • Återvinning: Vi tar bort 1 kärl för tidningar i sophusen pga låg användning. Sparar även pengar för föreningen.
 • Renovering Tvättestugefönster: Målning och tvättning av tvättstugefönster klar.
 • Uppföljning av OVK: Är pågående enlig plan. Boende som meddelats åtgärd har fått information.
 • Medlemsmöte planerad till Vecka 41 -  13:e October 19.00-20.30
 • Felanmälan ska alltid ske till Bredablick så alla fel kan spåras och tas om hand på rätt sätt av Förvaltare och Vaktmästare. Förvaltare kan även informera om allt gällande uthyrning av föreningslokal till hyra av slagborr, regler för balkongutbyggnad och byte av namn på dörr.
 • Ekonomi för boende/medlemmar: Kontakta alltid HSB ekonomi gällande allt som har med utdrag ur lägenhetsregister eller fråga om innehåll på medlemsavgift-avi.
infoupdate

Vatten och Avloppsprojekt – uppdatering Augusti 2022

Efter noggranna undersökningar av statusen på föreningens olika rörsystem, har styrelsen fattat följande beslut om åtgärder att genomföra i vår bostadsrättsförening.

 • A. Beslut att renovera Spillvattens-/Avloppsrör i föreningen.  Huvudmetod: Relining. Preliminär tidsplan: Start under våren 2023. Se mer nedan i denna post.
 • B. Tappvatten.  Beslut att inte vidta några åtgärder i tappvattenledningar till lägenheter eftersom dom har visat sig vara i gott skick. Åtgärder planeras endast i krypgrund. Uppskattad Tidsplan: efter Del 1 är genomfört preliminärt 2024-2025. Se mer information i tidigare post från medlemsmöte våren 2022 här: Info från medlemsmöte
 • C. Åtgärder Spillvattens-/Avloppsrör Tvättstugor. Kommer åtgärdas senare och separat då det ej påverkar övriga projekt eller lägenheterna. Se mer information i tidigare post från medlemsmöte våren 2022 här: Info från medlemsmöte

Mer information Del 1: Åtgärder Spillvatten-/Avlopps-rör lägenheter.

 1. Relining av spillvattenrör i vertikala rörschaktet: Genomföra strumprelining av vertikala avloppsstammar (från taket till krypgrunden).
 2. Samtliga synliga spillvattenrör i krypgrunderna byts.
 3. Strumprelining av horisontella avlopps-betongrör mellan husen.
 4. Förgreningar våning 2: Undersökning visar att vi inte behöver göra något med de ingjutna avloppsrören på andra våningen eftersom de har bedömts hålla ytterligare många år.

Konceptbild:

screen-shot-2022-08-29-at-06-51-26

Planerad Tidsplan

 1. Sommar 2022: Upphandling av projektledning:

  • Vi har valt företaget Sustendt för projektering, upphandling och byggledning.
  • Projektansvariga från Sustend: Jonathan Jelves & Saidom Shahgiriev
 2. Vecka 36-42: Sustend tar fram projektering och förfrågningsunderlag
 3. Vecka 43-44: Presentation till styrelsen av förfrågningsunderlag
 4. Vecka 45-50 : Anbudsförfrågan skickas ut till 3-4 leverantörer
 5. Vecka 50-1: Anbudsutvärdering: Projektledare och Styrelsen värderar inlämnade offerter för beslut
 6. Preliminär start av arbetet våren 2023

Styrelsen kommer efter samråd med Projektledare återkomma med instruktioner gällande eventuella badrumsrenovering så snart som möjligt.

 

bevattning

Förtydligande vattning och utrustning odlingslotter

Som medlem i Brf Fagotten har man möjlighet att hyra en odlingslott mot en årlig avgift. Föreningen tillhandahåller slangvinda, slang, munstycken och utkastare i närheten av Miljöhusen i anknyting till odlingslotterna.

Det är strikt förbjudet att koppla loss dessa och använda på andra platser. Vi riskerar läckage och söndrig utrustning som kostar föreningens medlemmar pengar att laga och ersätta.

För information så ska varje trapphus (i de gamla sophusen) ha uttag för vatten och möjlighet till att koppla in slang.

(Vänligen sörj för att inte slösa med vattnen, inte riskera läckage samt annat som kan skada våra byggnader eller utemiljö)

——

As a member of our BRF-community you can rent a Cultivation lot. It is strictly forbidden to remove the watering equipment intended for the Cultivation lots. Removal breaks the equipment which causes damage and costs for our common BFR-community. 

If there is a need for access to water on each yard, there is a possibility to connect a hose in the small storage rooms in each stairwell (the old garbage rooms) that can be used for temporary needs.

(Please make sure of no uncessary usage and risk of leakage that can damage buildings or our living environment)

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

screen-shot-2022-07-23-at-12-12-06

Matavfall – Tvättning av kärl i miljöhus beställd till vecka 31.

Föreningen har beställt rengöring av alla kärl i vecka 31. Vi ber alla medlemmar om hjälp med att se till att säkra att avfall hamnar i rätt kärl och att rätt typ av påsar används.

På grund av det varmare klimatet under sommarmånaderna är miljöhusen ännu mer utsatta för bildande av olägenheter speciellt kopplat till matavfallet (skadedjur etc).

Släng inget direkt i kärlen utan använd lämpliga påsar, så inget riskerar att trilla ut utanför kärlen eller direkt på marken på väg till miljöhus osv.

Please contribute to a clean recycling-environment for all members of our BRF-community – especially in times of higher degrees during summertime. User proper bags for the right type of trash and place in the correct recycling-bins.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

screen-shot-2022-07-15-at-12-35-03

Städning av Tvättstugor & Trapphus

Vår entreprenör för städning av trapphus och tvättstugor heter Universal städ.

Tvättstugor

Just nu pågår den årliga grov-städningen av tvättstugor. Om medlemmar har synpunkter på kvalitet så skriv till styrelsen så vi kan åtgärda så snart som möjligt.

OBS – detta ersätter inte det ansvar varje medlem har att hjälpa till att hålla rent i den gemensamma tvättstugan efter varje tvätt/användning. Vi skapar en bra boendemiljö tillsammans och hållbara maskiner genom att:

- Städa och torka noggrant av tvättmaskin, torkskåp, torktumlare och manglar.

- Tömma luddfilter efter varje användning.

- Använda flytande tvättmedel

- Sopa upp grus, damm, smuts från golven. Om smutsigt – moppa av golven.

Trapphus

Vi har blivit eniga om följande med städfirman:

- inga parfymerade städmedel ska användas
- miljövänliga städmedel ska använda
- en lapp kommer att vara uppsatt i varje trappa (redan denna veckan) med info om när det städas (torsdag eller fredag).
- städ-anställda har städkläder och märke så vi tydligt kan se vilken firma dem tillhör.
- årliga storstädning i tvättsugorna har börjat. De kommer att boka in några timmar för det för varje tvättstuga.
- klagomål såklart via styrelsemailen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.