All posts by Webmaster

elcentraler

Debitering av hushållsel – nytt Elavtalpris 2022

Elpriset och debitering av hushållsel 2022

Varje medlem betalar själv för antalet kilowattimmar (kWh), som förbrukas i lägenheten.

Hittills under 2022 har det varit fortsatt höga spotpriser på el i Sverige. Det har även varit fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Exempelvis var spotpriset cirka 1,09 kr/kWh under januari i elområde 4 (SE4) som vi tillhör.

Under 2022 kommer föreningen ha ett avtalat elpris (exklusive moms) på 0,73kr/kWh. (Elpriset på 0,73kr/kWh kan jämföras med snittpriset hittills under 2022 för elområde SE4 på ca 0,97kr/kWh.)

Totalkostnad för boende kommer bli:
-       Elpris:0,73kr/kWh
-       Elöverföring 0,18kr/kWh
-       Elskatt 0,36kr/kWh

Det innebär att man som boende kommer betalar 1,27 kr/kWh (exklusive moms) för sin individuella förbrukning.

 • Föreningen kommer fortsatt ta ut en administrationsavgift på 40kr (för hantering av gemensam el och individuell debitering etc)
 • Pga tekniska problem med inrapportering av nytt pris till vår administratör Techem kommer priset gälla först från 1:a Februari. Det innebär att man som boende kommer se 2021 års elavtalspris för förbrukningen för Januari, och se det nya priset för 2022 först för sin förbrukning för Februari på sin avgiftsavi. Obs! Eftersom vi har en eftersläpning i avläsningen/debitering, blir det nya priset inte synligt på dina månadsavier förrän framåt sommaren.
 • Vi vill även göra boende med laddstolpe uppmärksamma på att ett tekniskt fel gjort att debitering för el via laddstolpen släpat efter. Kostnad för denna el följer inte vanliga avtalet utan har ett visst påslag. Vi uppmanar er boende som har laddstolpe att se till att ha utrymme för efterdebitering av den konsumption man vet man förbrukat sen senast man blev fakturerad. För mer frågor kontakta styrelsen.

Bakgrund och mer information nedan

Som vi alla vet har el och energipriser höjts kraftigt under senaste åren med rekordpriser under 2021 och fortsatt höga priser 2022.

2021 kännetecknades av rekordhöga spotpriser på el i Sverige, framför allt under hösten och vintern. Även resterande länder i Norden och de flesta länder i Europa drabbades av historiskt höga spotpriser. Anledningen till de höga priserna var bland annat höga råvarupriser på naturgas.

2021 kännetecknades även av fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Vårt elnät tillhör elområde 4 (SE4) vilket täcker södra sverige och är det område med högst elpriser.

Styrelsen har, för närvarande valt, att ansluta oss till det av HSB Skånes framförhandlade, elavtal. Detta tecknas gemensamt för ca. 210 skånska HSB föreningar. Skälen till detta beslut är tre:

-       Boende skall, på årsbasis, ha förutsägbara elkostnader
-       HSB har en helt annan styrka och möjlighet att förhandla fram ekonomiskt fördelaktigt avtal, jämfört med oss som enskild förening.
-       Historien visar att vi med hjälp av detta avtal får ett förhållandevis lågt elpris.

HSB får under 3 år rätten att förhandla fram nytt elavtalspris där omförhandling sker varje år, och föreningen har nu fått information om det nya ramavtalsförhandlade elavtalspris per kWh som ska gälla för 2022.

Elpriset och debitering av föregående år (2021)

Varje medlem betalar själv för antalet kilowattimmar (kWh), som förbrukas i lägenheten.
Under 2021 har föreningen haft ett avtalat elpris (exklusive moms) på 0,372kr/kWh.

Totalkostnad för boende har bestått av:
-       Elpris: 0,372kr/kWh
-       Elöverföring: 0,18kr/kWh
-       Elskatt: 0,36kr/kWh
Detta har inneburit att boende betalat totalt 0,912 kr/kWh (exklusive moms) för sin individuella förbrukning.

Vårt avtalade elpris 2021 på 0,372kr/kWh kan jämföras med genomsnitts-spotpriset under året 2021 för elområde SE4, på 0,817kr/kWh

vattenfall-fagotten-2021

Jmf.  Prisutveckling El-priset: Vattenfall 2021 där man ser att vi haft fördel under 2021 av förhandlat snittpris på 0,37kr/kWh.(källa https://elpriser24.se/spotpris)(https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/)

Detta gör att vi genom avtalet med HSB, i snitt, haft ett betydligt lägre elpris än rådande snitt-spotpriset under 2021.

Utöver det har man som boende fördel av gemensam el där föreningen tar ut en administrationsavgift på 40kr vilket kan ses ersätta den betydligt högre fasta kostnaden som man som individuell boende tidigare betalade till Kraftringen som är nätägare i vår region.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

luftaelement

Information ang luft i värmesystemet

Hej alla medlemmar

Som ni har märkt har vi luft i vårt värmesystem, vilket medför att vi behöver lufta elementen och får ojämnt värmeflöde i föreningen.

När man under 2021 tömde och fyllde på vattnet ur vårt värme system, som består av många kilometer rör, fick man in luft i systemet som fastnar i olika delar och förgreningar. Det gör att det tar lång tid och många luftningar att få ut all luft.

Vi har nu gett förvaltaren i uppgift att undersöka om man kan påskynda processen  på något sätt för att varje enskild boende medlem ska slippa lufta elementen och för att vi alla ska få ett jämnare och bättre flöde i systemet .

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, Brf Fagotten

medlemsmöte

Uppdatering efter Fyllnadsval 4:e Februari och ny Styrelse

Brf Fagotten höll extra föreningsstämma den 4:e Februari i syfte att genomföra fyllnadsval, då tre personer av olika anledningar valt att avgå ur styrelsen under hösten 2021.

Föreningen vill tacka avgående styrelsemedlemmar och samtidigt välkomna in 3 nya medlemmar in i styrelsen.

Föreningen tackar för god uppslutning i samband med denna extra föreningsstämma som pga ändrade regler för röstningsförfarande på distans var tvunget att hållas på plats i HSB Skånes lokaler.

Över 25 medlemmar på plats trots dessa speciella tider samt den väldigt korta dagordningen tyder på gott intresse  för styrelsearbetet samt ledningen av föreningen.

Direkt efter extra stämman hölls ett konstituerande möte där den nya styrelsesammansättningen blev följande (info kommer i trapphus så fort som möjligt):

1. Ordförande: Rolf Persson
2. Vice Ordförande: Albert Buzassy
3. Sekreterare:  Lars Wadsö
4. Vice Sekreterare: Jonas Boström
5. Ledamot: Edita Juchneviciute
6. Ledamot: Marina Kuzmenkova

7. Ledamot: Ingvar Nilsson
8. Ledamot: Jakob Frey-Skött

Styrelsen kan som vanligt nås på styrelsen@fagotten.org.

Vision och mål 

Den nya styrelsen ber om tid att få sätta sig in i öppna frågor och lägga en bra plan framåt. Vi har många stora projekt framför oss, och behöver god uppslutning, och god energi framöver.

Känner man att man kan och vill bidra till att stärka föreningen så ska man inte tveka att ställa upp (själva Styrelsen i sig består av medlemmar som bor här i föreningen som valt engagera sig i styrelsearbetet för att bidra till bästa möjliga utveckling för Brf Fagotten)

: – alla kan bidra på något sätt

 • i Styrelsen,
 • som gårdsombud,
 • i arbetsgrupper för specifika syften.
 • Ordna en gårdsfest, ordna en gårdsloppis, bouleturnering, osv.

Nya styrelsens ledord “Det ska kännas lite extra bra att bo på Brf Fagotten”

- Vårt mål är att alla medlemmar

 • känner sig informerade,
 • känner att man förstår vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening ( t.ex att man betalar en avgift till vår gemensamma förening för att täcka gemensamma kostnader samt investeringar och förbättringsprojekt som kommer medlemmarna till godo, vi betalar inte en hyra till en okänd hyresvärd)
 • känner ägarskap för vår förening
 • känner att man vill ta hand om vår förening och dess fastigheter,
 • känner att man vill bidra med att hålla kostnader nere
 • känner att man förstår varför vi måste investera i att stärka våra hus,
 • känner att man vill bidra till att skapa en trivsam boendemiljö för alla

Planerade möten. 

För information status på projektet gällande relining/stambyte och övriga frågor hänvisar styrelsen till Fagottnytt 01/22. Ett informationsmöte där medlemmarna kan ställa frågor till styrelsen kommer att hållas så snart nya styrelsen satt sig in i situationen. (formell kallelse kommer)

Årsmöte hålls preliminärt i slutet Maj – början av Juni. (formell kallelse kommer)

Preliminära styrelsemöten första halvåret är planerade (kan ändras i mån av behov):

 • Tisdag 15 Februari (syfte uppstart, fördelning ansvarsområden, läsa in sig på öppna frågor)
 • Torsdag 3:e Mars.
 • Torsdag 31:a Mars
 • Torsdag 28:e April
 • Torsdag 19:e Maj
 • Torsdag 2:a Juni
 • Torsdag 16:e Juni
 • Torsdag 21:a Juli
 • Torsdag 18:e Augusti
 • Torsdag 15:e September

Vh Styrelsen Brf Fagotten

 

 

 

grannsamverkan

Inbjudan till möte om säkerheten på vårt bostadsområde 14:e Januari

Tisdag den 14 januari kl 18.00–20.00
Vi har bjudit in Carina Roth från Lunds polisdistrikt samt
Kenneth Johansson från Länsförsäkringar Skåne för att informera om följande:
 • Hur ser brottsligheten ut i Lund? Hur ser tjuven ut? Vilket är deras tillvägagångssätt?
 • Skyddsåtgärder, nya hjälpmedel
 • Hur kan Grannsamverkan öka tryggheten?
Vårt mål är att starta Grannsamverkan på Fagotten. Därför är de boendes tankar och idéer viktiga. Skicka gärna in dina förslag angående förbättrad säkerhet på vårt område till styrelsen, senast 6/1 om de ska kunna behandlas på mötet
(e-postadress: styrelsen@fagotten.org)
Välkommen!
hälsar styrelsen på Brf Fagotten
Information på nätet:
infoupdate

Kompletterande info Fagottinfo 4 – 2019

Möte om säkerheten 

Styrelsen kan nu fastslå det datum som förutskickades i senaste Fagott-Info: tisdagen den 14 januari kl. 18–20. Lokal: matsalen på Östratornskolan. Mer information anslås i trapphusen i början av året.

Debitering av el

Styrelsen har nu fått alla de uppgifter som behövs för att kunna fastställa priset på den el som ska debiteras lägenheterna under 2020. Det nya priset blir 1,26 kr/kWh inkl. moms och miljötillägg. Detta är en höjning med 22 öre jämfört med nuvarande pris. Det nya priset tillämpas först i samband med betalning av aprilmånadens avi.

Som styrelsen förklarade i senaste Fagott-Info beror denna höjning till största del på vårt nya avtal med Vattenfall. Avtalet är bra, men inte fullt lika bra som det vi hade under 2019 med Energi Sverige. Energiskatten har också höjts marginellt, men nätavgiften från Kraftringen kommer inte att höjas vid årsskiftet.

Kalkylen för vårt elpris är följande:

Vattenfall Elhandelsavtal

Elhandelspris: 43,10 öre/kWh

Elcertifikatkostnad: 0,80 öre/kWh

Miljöleverans: 1,35 öre/kWh

Moms: 11,31 öre/kWh

Summa elhandelsbolag: 56,56 öre/kWh

Kraftringen Nätavtal

Överföringsavgift: 19,80 öre/kWh

Energiskatt: 35,30 öre/kWh

Moms: 13,78 öre/kWh

Summa nätbolag: 68,88 öre/kWh

Totalpriset blir då 125,44 öre/kWh som vi har rundat upp till 126 öre/kWh

Elpriset vi betalar till Vattenfall, exklusive miljöel, är 54,87 öre/kWh inkl moms.

Den stora vinsten för den enskilda lägenhetsinnehavaren ligger dock på den starkt reducerade fasta avgiften man ska betala varje månad. Om man är privat kund hos Kraftringen betalar man en fast avgift på 195 kr/månad. När vi nu har gemensam el betalar lägenhetsinnehavaren endast 40 kr/månad i fast avgift till föreningen (för att täcka våra fasta kostnader och administrationen).

Vh Styrelsen

arrow

Fagotten ABC (ny version av Sunt Förnuft i Brf Fagotten)

Det är vi medlemmar som tillsammans äger föreningen Brf Fagotten. Var därför aktsam om och vårda väl föreningens egendom, så att månadsavgifterna kan hållas låga. Riktlinjer för en gemensam hållbar förening har funnits i dokumentet Sunt Förnuft sen ett par år tillbaka.

En ny version av Sunt Förnuft finns nu upplagd på hemsidan och heter numera Fagotten ABC.

Den nya Fagotten ABC finns här på sidan För boende

Se även här för en direktlänk till dokumentet: Fagotten ABC

Om du tycker något är oklart i det följande, fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

/Styrelsen

grannsamverkan

Arbetet med säkerheten på Fagotten

Många känner oro efter den senaste tidens händelser i Lund, även i vårt närområde. Styrelsen kommer att inbjuda till ett möte om säkerheten så snart det bara är möjligt, enligt förhoppningen i januari. Vi ska på mötet tillsammans med er diskutera tre frågeställningar:
* Vad kan vi göra för säkerheten i lägenheterna?
* Vad kan vi göra för säkerheten på Fagotten?
* Vad kan vi göra för säkerheten på parkeringarna?
Tills vidare ber vi er titta på Stöldskyddsföreningens och Grannsamverkans hemsidor för bra information om hur man själv kan förstärka sin trygghet:
Under tiden nås styrelsen som vanligt på kontaktinfo som finns på sidan Styrelsen
/Styrelsen Brf.Fagotten
liftdumpercontainer

Containerhelg 11-14 Oktober

Kommande helg kommer containers att finnas tillgängliga på två av våra rondeller vid miljöhus #1 och #4.

Containers kommer stå där från eftermiddagen fredag den 11/10 till förmiddagen måndag den 14/10.

Dessa containers kan endast användas av föreningens medlemmar för att kasta skrymmande objekt som annars är svåra att bli av med.

OBS! Elektronik eller miljöfarligt avfall (exempelvis kemikalier och färg) får INTE kastas i containrarna. Dessa får boende transportera själva till närmaste återvinningsstation (exempelvis Gastelyckan)

/Styrelsen

grannsamverkan

Bilbrand på Fagotten

Som ni har säkert sett har problemet med bilbränder i Lund nu nått vår förening.

Natten till tisdag 1/10 satts en bil i brand på Fagottgrändens parkeringsplats.

Vi följer polisens arbete och ska återkomma när vi vet mer.

Under tiden uppmanar vi alla att hålla ett extra öga på vad som sker på våra parkeringsplatser.

Det är vår förening – och vi kan alla stötta varandra genom god grannsamverkan

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

/Styrelsen